Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

ỦY BAN KIỂM TRA

1. Chức năng:

Giúp Uỷ ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra do Ban Chấp hành thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu tố của người lao động. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu tố của các cấp công đoàn.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra.

- Theo dõi, hưỡng dẫn chỉ đạo, kiểm tra Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của Ủy ban kiểm tra và chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ủy ban kiểm tra.

- Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành.

- Chủ động phối hợp với các ban giải quyết đơn thư khiếu tố và các công việc khác có liên quan; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định có liên quan đến công tác kiểm tra.  

- Giúp Ủy ban kiểm tra triển khai việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mình và cấp dưới.

- Giúp Ủy ban kiểm tra đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp.

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a5a3a8a5a0a
canhan  Trực tuyến: 24
all  Số lượt truy cập: 3.253.850
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM