Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 18 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 01/5 đến 07/5/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 01/5

  - Nghỉ ngày  1/5

 - Trực cơ quan: Đ/c Việt Anh, Đ/c Cường, Đ/c Hải

 

THỨ BA

NGÀY 02/5

 - Nghỉ bù ngày 30/4 

 - Trực cơ quan: Đ/c Việt, Đ/c Thuấn, Đ/c Lương

 

THỨ TƯ

NGÀY 03/5

 - 7h30: Giao ban tháng 5

THỨ NĂM

NGÀY 04/5 

 - 7h30: Đ/c Thủy tham gia kiểm tra trường chuẩn tại T.P Tam Điệp

 

THỨ SÁU

NGÀY 05/5

 - 7h30: Đ/c Thủy dự lễ kỷ nhiệm thành lập thị trấn Bình Minh - Kim Sơn

 - Dự kiến họp BCH bầu kiện toàn Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

THỨ BẢY

NGÀY 06/5

 - Trực Cơ quan: Đ/c Thủy, Đ/c Hùng, Đ/c Tùng

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 07/5

 - Trực Cơ quan: Đ/c Thủy, Đ/c Thảo, Đ/c Tùng

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a5a2a4a8a9a
canhan  Trực tuyến: 22
all  Số lượt truy cập: 2.852.489
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn