Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 17 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 24/04 đến 30/04/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DỰ KIẾN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 24/04

 

 

THỨ BA

NGÀY 25/04

 - 8h: Đ/c Thủy dự HN Tập huấn hội LHPN

 - 8h: Đ/c Việt dự lễ phát động tại CTCP Bình Điền - Yên Khánh

 

THỨ TƯ

NGÀY 26/04

 - 7h30: Đ/c Thủy Kiểm tra trường chuẩn tại Yên Khánh

 - 7h30: Đ/c Việt đi kiểm tra khảo sát hội thi STKT tỉnh Ninh Bình 

 (Huyện Nho quan + Gia Viễn)

THỨ NĂM

NGÀY 27/04 

 - 8h: Đ/c Linh Dự HN tập huấn của CĐN Xây dựng

 - 7h30: Đ/c Việt đi kiểm tra khảo sát hội thi STKT tỉnh Ninh Bình

 (tại UBND huyện Hoa Lư và T.P Ninh Bình)

 

THỨ SÁU

NGÀY 28/04

 - 7h30: Đ/c Việt đi kiểm tra khảo sát hội thi STKT tỉnh Ninh Bình

 (tại Nhà Máy Điện)

 - 7h30: Các đ/c thường trực dự HN triển khai Kết luận số 10/BCT 

 

THỨ BẢY

NGÀY 29/04

 - Trực Cơ quan: Đ/c Linh, Đ/c Hiên, Đ/c Tùng

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 30/04

 - Trực Cơ quan: Đ/c Linh, Đ/c Thanh, Đ/c Tùng

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a5a2a4a7a6a
canhan  Trực tuyến: 10
all  Số lượt truy cập: 2.852.476
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn