Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 20 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 15/5 đến 21/5/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 15/5

 - 8h: Đ/c Việt đi kiểm tra tháng ATLĐ (từ 15/5 đến 26/5)

 

THỨ BA

NGÀY 16/5

 - 8h: Đ/c Khanh dự HN sơ kết 3 năm QĐ 217a của Bộ chính trị tại Viettel

 - 8h: Đ/c Thủy dự HN của CĐN Y tế

 - 7h30: Đ/c Linh dự HN của LĐLĐ T.P Ninh Bình

 

THỨ TƯ

NGÀY 17/5

 - 7h30: Đ/c Thủy dự HN Trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với DN

 - 7h30: Đ/c Khanh dự HN Sơ kết NQ 15 của BCH Đảng bộ tỉnh 

THỨ NĂM

NGÀY 18/5 

 - 8h: Đ/c Thủy dự HN trực tuyến sơ kết 01 năm CT 05/BCT

 - 7h: Đ/c Khanh dự khai mạc giải cầu lông tại Nhà thi đấu tỉnh

 

THỨ SÁU

NGÀY 19/5

 

 

THỨ BẢY

NGÀY 20/5

 - Trực Cơ quan: Đ/c Thủy, Đ/c Oanh, Đ/c Tùng

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 21/5

 - Trực Cơ quan: Đ/c Thủy, Đ/c Hiên, Đ/c Tùng

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a5a2a5a1a3a
canhan  Trực tuyến: 42
all  Số lượt truy cập: 2.852.513
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn