Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 41 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 09/10 đến 15/10/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 09/10

 

 

THỨ BA

NGÀY 10/10

 - 14h30: Thường trực, ban CSPL, ban Nữ công tặng quà CNLĐ tại C.ty MCNexVINA

 

THỨ TƯ

NGÀY 11/10

 - 7h30: Đại hội Đại biểu người Công giáo

 - 13h: T.Trực dự Hội thi điều dưỡng viên giỏi

THỨ NĂM

NGÀY 12/10 

 - 14h: Đ/c Khanh dự Kỷ niệm ngày Doanh nhân VN

 

THỨ SÁU

NGÀY 13/10

 - 8h30: T.trực dự Khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Hoa Lư

 

THỨ BẢY

NGÀY 14/10

 - Trực Cơ quan: Đ/c Thủy, Đ/c Ngọc, Đ/c Lương

 - Đoàn đi công tác Hàn quốc

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 15/10

 - Trực Cơ quan: Đ/c Thủy, Đ/c Hiên, Đ/c Lương

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a3a8a9a2a2a
canhan  Trực tuyến: 5
all  Số lượt truy cập: 3.038.922
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM