Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 42 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 16/10 đến 22/10/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 16/10

 - 7h30: Đ/c Chủ tịch dự HN tại Tỉnh ủy

 

THỨ BA

NGÀY 17/10

 

 

THỨ TƯ

NGÀY 18/10

 

THỨ NĂM

NGÀY 19/10 

 

 

THỨ SÁU

NGÀY 20/10

 - Kỉ niệm ngày 20/10

 

THỨ BẢY

NGÀY 21/10

 - Trực Cơ quan: Đ/c Khanh, Đ/c Hùng, Đ/c Hải

 - 7h30: Đ/c Khanh dự HN CĐ Agribank

 - 14h: T.trực LĐLĐ tỉnh dự HN sức khỏe tại UBND tỉnh

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 22/10

 - Trực Cơ quan: Đ/c Khanh, Đ/c Cường, Đ/c Hải

 - 7h30: Đ/c Khanh dự Đại hội tại Hải phòng

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a3a8a8a8a0a
canhan  Trực tuyến: 8
all  Số lượt truy cập: 3.038.880
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM