Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 46 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 20/11 đến 26/11/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 20/11

 

 

THỨ BA

NGÀY 21/11

 - 8h: Đ/c Thủy tham gia kiểm tra trường chuẩn tại Yên Khánh

 

THỨ TƯ

NGÀY 22/11

 - 8h: Đ/c Thủy tham gia kiểm tra trường chuẩn tại Kim Sơn, Gia Viễn

THỨ NĂM

NGÀY 23/11 

 - Duyệt Đại hội CĐN Y Tế

 

THỨ SÁU

NGÀY 24/11

 - 8h: Đ/c Khanh dự hội thảo tại trường ĐH Công đoàn

 - Duyệt Đại hội LĐLĐ huyện Yên Khánh

 

THỨ BẢY

NGÀY 25/11

 - Trực Cơ quan: Đ/c Linh, Đ/c Thanh, Đ/c Lương

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 26/11

 - Trực Cơ quan: Đ/c Linh, Đ/c Trang, Đ/c Lương

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a5a3a9a7a2a
canhan  Trực tuyến: 12
all  Số lượt truy cập: 3.253.972
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM