Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự Kiến Lịch Công tác Tuần 49 Thường trực LĐLĐ tỉnh (từ ngày 18/12 đến 24/12/2017)

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH
VĂN PHÒNG
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 18/12

 - 15h: Đ/c Linh dự HN BCH LĐLĐ Gia Viễn

 

THỨ BA

NGÀY 19/12

 - 7h30: Đ/c Thủy dự HN Sơ kết 5 năm thực hiện KL 29 của Ban bí thư

 - 13h15: Đ/c Thủy Làm việc tại CĐ KCN

 

THỨ TƯ

NGÀY 20/12

 - 8h: HN Kiểm điểm xếp loại Chi bộ, Đảng viên năm 2017

THỨ NĂM

NGÀY 21/12 

 - 8h: T.trực họp Cụm Thi đua tại Bắc Ninh

 

THỨ SÁU

NGÀY 22/12

 - 14h: Họp Cụm thi đua các Ban và Trường nghề

 

THỨ BẢY

NGÀY 23/12

 - Trực Cơ quan: Đ/c Linh, Đ/c Hùng, Đ/c Tùng

 Đại Hội Công đoàn Khu Công nghiệp tại UBND tỉnh

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 24/12

 - Trực Cơ quan: Đ/c Linh, Đ/c Oanh, Đ/c Tùng

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a3a0a2a4a7a
canhan  Trực tuyến: 16
all  Số lượt truy cập: 3.130.247
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM