Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Dự kiến lịch công tác tuần 02/2018 của các đồng chí Thường trực từ ngày 08-13/01/2018

      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH         
VĂN PHÒNG
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC, NGƯỜI CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

 

THỨ HAI

NGÀY 08/01

 - 7h30: Chào cờ đầu tuần

- 8h30: Thường trực duyệt Đại hội thành phố Ninh Bình

- 14h: Đ/c Thủy dự Hội nghị Tỉnh đoàn

 

THỨ BA 

NGÀY 09/01 

- 7h30: Đại hội LĐLĐ huyện Hoa Lư

 

THỨ TƯ

NGÀY 10/01

 - 7h30: Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh

- 8h30: Đ/c Thủy + Ban CSPL dự Lễ tổng kết hội thi sáng tạo 

KHKT tỉnh Ninh Bình

THỨ NĂM

NGÀY 11/01

 - 7h30: Đại hội Công đoàn ngành Y tế

- Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tại Tổng Liên đoàn

 

THỨ SÁU

NGÀY 12/01

 - 7h30: Đại hội Công đoàn ngàn Nông nghiệp & PTNT

 

THỨ BẢY

NGÀY 13/01

 - Trực Cơ quan: Đ/c Việt, Đ/c Danh, Đ/c Lương

 

 

CHỦ NHẬT

NGÀY 14/01

 - Trực Cơ quan: Đ/c Việt, Đ/c Quế, Đ/c Lương

 

                     Trên đây là dự kiến lịch công tác của các đồng chí thường trực và cơ quan LĐLĐ tỉnh để các đơn vị biết. Trong quá trình thực hiện có thể thay đổi, vì vậy khi triển khai công việc quan trọng cần xin ý kiến Thường trực đề nghị các đơn vị liên hệ trước về Văn phòng LĐLĐ tỉnh để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Các ban, các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT

                          VĂN PHÒNG

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a2a2a6a0a7a
canhan  Trực tuyến: 11
all  Số lượt truy cập: 3.122.607
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM