Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tham luận: Vai trò của công đoàn xã trong thực hiện phong trào thi đua "Vì sự nghiệp CNH-HĐH..."

Nội dung tham luận:

Vai trò và trách nhiệm của công đoàn xã trong thực hiện phong trào thi đua: "Vì sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”


Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa Đại hội!

Được Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép phát biểu tham luận tại Đại hội, trước hết, thay mặt cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Gia Sinh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe, thành công trong cuộc sống, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi xin được tham luận về nội dung: “Nâng cao vai trò và trách nhiệm của  công đoàn xã trong thực hiện phong trào thi đua vì sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và  xây dựng nông thôn mới”

Kính thưa Đại hội!

Là Công đoàn cơ sở mang tính chất đặc thù, đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức xã, đảm nhận một chức danh hoặc nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, nhiệm vụ của mỗi đoàn viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung chủ yếu cho phát triển kinh tế - xã hội, hàng ngày sống, làm việc và tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, cùng với nhân dân tham gia tích cực để đẩy mạnh phong trào thi đua vì sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS xã chúng tôi đã triển khai, tổ chức thực hiện phong trào và thu được những kết quả nhất định, BCH công đoàn xác định để làm tốt vai trò của công đoàn trong phong trào này, trước hết mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích để nhân dân hiểu và thực hiện theo các chủ trương đã đề ra, bởi vì chỉ khi nhân dân nắm rõ, hiểu sâu thì những chủ trương của Đảng và Nhà nước mới trở thành hiện thực trong cuộc sống.

Công đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên, mỗi người phụ trách một khu dân cư, ai chuyên sâu nội dung gì thì phân công cho phù hợp. Những năm qua xã chúng tôi đã bàn giao hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp để Nhà nước đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính, vì thế đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đoàn viên công đoàn nói riêng phải gương mẫu đi đầu, đồng thời tích cực vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ, thủ công lạc hậu sang dồn điền đổi thửa tạo điều kiện cho việc mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng có năng suất chất lượng cao và thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất, từ đó không những vẫn bảo đảm an ninh lương thực mà hàng vụ còn cung cấp ra thị trường một số lượng lương thực rất lớn. Công đoàn cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, chuyển dịch một bộ phận lao động từ sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch.

 Bản thân mỗi đoàn viên công đoàn luôn là người gương mẫu trong ủng hộ, đóng góp xây dựng các công trình như đường giao thông , nhà văn hóa của thôn......

Kính thưa Đại hội!

Chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đòi hỏi phải có sự “chung tay” của mọi người dân, song thực tế nhận thức của một bộ phận nhân dân cho rằng việc thực hiện 19 tiêu chí là trách nhiệm của Nhà nước nên còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và hưởng ứng phải thực sự chú trọng và luôn phải làm thường xuyên. Từ những cách làm trên được nhân dân đồng tình hưởng ứng đơn vị xã Gia Sinh chúng tôi là 1 trong 3 xã của huyện Gia Viễn về đích nông thôn mới sớm nhất (Năm 2014)

Kính thưa các vị Đại biểu khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, tôi đồng tình với 9 chỉ tiêu cụ thể và nhóm giải pháp chủ yếu nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, với nhiệm vụ của Công đoàn, tôi xin tham gia bổ sung một số ý sau đây:

Thứ nhất, muốn đẩy mạnh được phong trào thi đua vì sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp phát triển nông thôn và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới thì đội ngũ cán bộ, công chức và cán bộ đoàn viên công đoàn phải nắm được nội dung cơ bản Nghị quyết số 26, ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và những chủ trương, chính sách, định hướng của tỉnh, của huyện.

Thứ hai, LĐLĐ huyện tiếp tục phát động phong trào vận động đoàn viên, công nhân viên lao động đóng góp nguồn quỹ, có những việc làm cụ thể, phần việc cụ thể đóng góp hỗ trợ thực hiện chương trình, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người dân, nhất là những nơi người dân bị thu hồi đất.

Thứ ba, bản thân mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên công đoàn và gia đình luôn gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như chủ trương của huyện, của xã phát động, ví dụ như việc tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, dồn điền đổi thửa, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường… để chương trình xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện hoàn thành đúng tiến độ.

Kính thưa Đại hội!

Đoàn viên công đoàn chúng tôi tin tưởng rằng, với tình cảm gắn bó, đoàn kết liên minh Công - Nông. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và Công đoàn cấp trên, sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND, UBND huyện và trách nhiệm của tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn sẽ có những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

                                                                                 CĐCS xã Gia Sinh

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a5a4a0a1a8a
canhan  Trực tuyến: 7
all  Số lượt truy cập: 3.254.018
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM