Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

LĐLĐ huyện Gia Viễn kiểm tra công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2016

Thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam;  chương trình công tác năm 2016 và  Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ ngày 8/4/2016 của UBKT LĐLĐ huyện về việc kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016 và tài chính công đoàn năm 2015.

Từ ngày 20/4/2016-29/4/2016 UBKT Liên đoàn lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, thông báo và quyết định thành lập đoàn kiểm tra 06 CĐCS và 01 CĐ cấp trên cơ sở

Qua kiểm tra cho thấy: Nhìn chung các Công đoàn cơ sở chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ công đoàn Việt Nam, đã xây dựng và thực hiện được quy chế hoạt động của BTV, BCH, UBKT và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và UBKT; các đơn vị đã tổ chức triển khai công tác truyền tuyền, hướng dẫn thực hiện Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012 , đặc biệt tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng, Công đoàn các cấp, tuyên truyền luật bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2012. Các hồ sơ sổ sách, công văn đến, đi  lưu trữ đầy đủ, khoa học, trình bày rõ ràng, sạch đẹp.

Về Tài chính công đoàn có sổ sách ghi chép  kế toán, các chứng từ thu, chi tài chính công đoàn  lưu trữ đầy đủ, việc thăm hỏi đoàn viên và CNLĐ được kịp thời. Có đơn vị thực hiện tốt việc đóng kinh phí 2%  về kho bạc huyện (đối với đơn vị HCSN)và đoàn phí công đoàn về quỹ CĐCS trên theo đúng quy định.

Tuy vậy, qua kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cho thấy một số Công đoàn cơ sở chưa bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp với thủ trưởng đơn vị ( mới chỉ dừng lại ở nhiệm kỳ 2012-2015 ),  một số hội nghị BCH và UBKT chưa cập nhật ngày tháng đầy đủ; công tác kiểm tra còn hạn chế có kiểm tra còn thiên về chuyên môn, nhất là việc kiểm tra đồng cấp...

Một số CĐCS chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của TLĐ; việc đóng kinh phí CĐ 2% chưa được thực hiện ở một số DN.

Liên đoàn Lao động huyện Gia Viễn

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a3a0a2a5a4a
canhan  Trực tuyến: 3
all  Số lượt truy cập: 3.130.254
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM