Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Huyện Nho Quan hoàn thành Đại hội công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tiến tới Đại hội Công đoàn huyện Nho Quan, lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023,  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nho Quan đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017- 2022 .

Bám sát Kế hoạch số 10/KH - LĐLĐ ngày 12/02/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, Thông tri số 08-TT/HU, ngày 27/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan, LĐLĐ huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác tổ chức đại hội, đồng thời  hướng dẫn cụ thể, mẫu hóa các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc tổ chức Đại hội CĐCS; đã phân công phù hợp từng ủy viên BCH LĐLĐ huyện phụ trách, chỉ đạo Đại hội CĐCS và giao trách nhiệm cho từng Thường trực LĐLĐ huyện làm việc với Đảng ủy các xã, Thị trấn, chi bộ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp (nơi có chi bộ) và các chủ sử dụng lao động trong công tác chuẩn bị nhân sự và chỉ đạo Đại hội CĐCS; duyệt, chỉ đạo Đại hội CĐCS.

Ngày 26/6/2017, LĐLĐ huyện chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm thành công tại công đoàn cơ sở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan và đã tiến hành rút kinh nghiệm để chỉ đạo CĐCS đại hội theo đúng kế hoạch. 

Trong quá trình tổ chức đại hội, các CĐCS đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, chủ sử dụng lao động. Các CĐCS đã thực hiện nghiêm túc quy trình, nội dung đại hội theo các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ huyện và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, phát huy được trí tuệ của đoàn viên công đoàn, tạo được sự đồng thuận cao trong nội bộ và trong cơ quan, đơn vị. Đại hội CĐCS đã đánh giá đúng tình hình công nhân, viên chức, lao động; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội, các CĐCS đã lựa chọn bầu vào ban chấp hành những cán bộ, đoàn viên có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Đến ngày 25/11/2017 đã có 135/ 135 công đoàn cơ sở (13 CĐCS cơ quan HCSN, 27 CĐCS khối xã, 81 CĐCS khối trường học, 14 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước) đã hoàn thành tổ chức Đại hội. Đại hội CĐCS các đơn vị đã bầu được 534 ủy viên BCH, 304 đ/c tái cử), tỷ lệ phiếu trúng cử cao; chất lượng UV BCH, Chủ tịch CĐCS được nâng cao hơn, có nhiều CĐCS có UV BCH là các đồng chí cấp ủy hoặc lãnh đạo cơ quan đơn vị (thạc sĩ: 7, đại học: 395, cao đẳng: 63; cao cấp chính trị: 8, trung cấp chính trị: 107).  Đại hội bầu 165 đại biểu đi dự Đại hội X Công đoàn huyện.

Đại hội CĐCS thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên công đoàn. Thành công của Đại hội CĐCS sẽ tạo tiền đề, khí thế mới cho hoạt động công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng là một điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tiến hành đại hội cấp huyện. Trong thời gian tới LĐLĐ huyện sẽ tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm đại hội CĐCS và  tiếp tục triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành Đại hội X Công đoàn huyện Nho Quan (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2018).

Một số hình ảnh Đại hội công đoàn cơ sở

 

                                                                LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NHO QUAN

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a7a1a3a3a5a
canhan  Trực tuyến: 10
all  Số lượt truy cập: 3.071.335
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM