Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Một số kinh nghiệm chỉ đạo và kết quả Đại hội CĐCS NK 2017-2022 của LĐLĐ huyện Yên Khánh

Hiện nay, LĐLĐ huyện đang quản lý 122 CĐCS (trong đó: khối giáo dục: 62, khối cơ quan 12, khối xã, thị trấn: 19, khối DN: 29), tổng số đoàn viên: 7.365, trong đó: nữ là 5.646 người.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ ngày 15/02/2017 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ huyện Yên Khánh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo Đại hội CĐCS nhiệm kỳ này LĐLĐ huyện Yên Khánh gặp một số khó khăn nhất định, đó là: Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của năm, LĐLĐ huyện tiếp nhận 63 CĐCS ngành giáo dục chuyển về trực thuộc sự quản lý trực tiếp của LĐLĐ huyện ngay giáp thời điểm Đại hội; Đại hội CĐCS lại diễn ra vào đúng thời điểm nghỉ hè của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục; CĐCS khối doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do có sự dịch chuyển lớn lực lượng lao động từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sang doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài; năm 2017, các cấp công đoàn triển khai nhiều nội dung công việc thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” như: đổi thẻ đoàn viên công đoàn, triển khai các chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác mang lại lợi ích cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ; cơ quan LĐLĐ huyện có 04 biên chế thì 01 đồng chí nghỉ chế độ thai sản từ tháng 7/2017, 01 đồng chí chuẩn bị nghỉ chế độ,....Với khối lượng công việc lớn, nhân lực hết sức khó khăn, Thường trực LĐLĐ huyện trăn trở suy nghĩ và tìm ra các giải pháp làm thế nào vừa hoàn thành tất cả các nhiệm vụ vừa chỉ đạo Đại hội đạt được kết quả theo đúng yêu cầu. 

Từ những trăn trở trên, Thường trực LĐLĐ huyện đã tìm ra giải pháp và có nhiều đổi mới trong chỉ đạo Đại hội:

Ban hành đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch, hướng dẫn, văn bản, biểu mẫu về tổ chức Đại hội cho CĐCS; tổ chức hội nghị tập huấn cho 100% chủ tịch CĐCS; hướng dẫn cụ thể công tác chuẩn bị, nội dung, quy trình nhân sự, quy chế bầu cử;

Phân công Thường trực LĐLĐ huyện phụ trách chỉ đạo Đại hội CĐCS, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, đồng thời dành thời gian dự, chỉ đạo Đại hội và động viên cơ sở.

 Xây dựng Kế hoạch cụ thể, làm việc với Đảng ủy các xã, Thị trấn, chi bộ các cơ quan đơn vị (nơi có chi bộ) và các chủ sử dụng lao động trong công tác chuẩn bị nhân sự và chỉ đạo Đại hội CĐCS.

Chỉ đạo Đại hội điểm tại CĐCS xã Khánh Trung và CĐCS Quỹ tín dụng xã Khánh Thành, rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong tổ chức Đại hội CĐCS;

Kết quả: Đến ngày 19/11/2017 đã có 121/122 (01 CĐCS mới thành lập tháng 11-2017) đạt 100% CĐCS đã tổ chức Đại hội và hội nghị đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, phát huy được trí tuệ của đoàn viên công đoàn, tạo được sự đồng thuận cao trong nội bộ và trong cơ quan, đơn vị. Chất lượng Đại hội CĐCS đảm bảo theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội CĐCS các đơn vị đã bầu được 374 ủy viên BCH, tỷ lệ phiếu trúng cử cao nhất 100%, thấp nhất 58%;. Đại hội bầu 134 đại biểu đi dự ĐH Công đoàn huyện. Chất lượng đội ngũ BCH có bước đổi mới cả về số lượng và chất lượng. Giảm số lượng UV BCH CĐCS (giảm 109 UV BCH so với nhiệm kỳ trước), chất lượng UV BCH, Chủ tịch CĐCS được nâng cao hơn, có nhiều CĐCS có UV BCH là các đồng chí cấp ủy hoặc lãnh đạo cơ quan đơn vị.

Qua thực tiễn hoạt động chỉ đạo Đại hội CĐCS, BTV LĐLĐ huyện Yên Khánh rút ra kinh nghiệm như sau:

Thứ Nhất: Việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội phải bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng. Đặc biệt quan tâm tới việc chỉ đạo kế hoạch thời gian Đại hội sát tình hình hoạt động của các CĐCS theo lĩnh vực, nghề nghiệp, với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai: Có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng của các cơ quan, đơn vị (nơi có tổ chức Đảng), các chủ sử dụng lao động trong công tác chỉ đạo để nhận được sự đồng thuận ủng hộ cho CĐCS.

Thứ ba: Thường xuyên đôn đốc CĐCS và cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội.

Thứ Tư: Bố trí công việc cơ quan hợp lý. Phân công các đồng chí trong BTV LĐLĐ huyện đi dự Đại hội cơ sở. Đổi mới cách thức phát biểu tại Đại hội: động viên kịp thời những kết quả CĐCS và đoàn viên đã làm được, đồng thời trao đổi, chỉ ra những hạn chế và cập nhật những kiến nghị, đề xuất trong các phát biểu tham luận của đoàn viên công đoàn để có định hướng cho BCH công đoàn cơ sở trong hoạt động nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, thông báo, triển khai các chương trình “Phúc lợi đoàn viên” do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh đã ký kết.

Thứ Năm: Tổng hợp kiến nghị, đề xuất của đoàn viên công đoàn, CĐCS tại các Đại hội CĐCS để đưa vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của Công đoàn Huyện nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn.

Thứ sáu: Sau Đại hội CĐCS, cần tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá công tác Đại hội cấp cơ sở, chỉ ra ưu điểm, tồn tại trong công tác Đại hội.

Có thể khẳng định rằng: Đại hội CĐCS thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên công đoàn, thông qua Đại hội CĐCS nhiều đoàn viên công đoàn, chủ sử dụng lao động hiểu biết sâu sắc hơn về tổ chức Công đoàn. Đoàn viên thực sự tin tưởng vào tổ chức đại diện của mình, phấn khởi trước sự quan tâm với các chương trình phúc lợi cho đoàn viên của các cấp công đoàn. Đoàn viên công đoàn phấn khởi, tin tưởng vào tổ chức công đoàn sẽ là động lực để đoàn viên, NLĐ nỗ lực học tập, lao động, công tác tốt tạo nên một khí thế mới cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Một số hình ảnh Đại hội CĐCS

Đại hội CĐCS các cơ quan UBND huyện Yên Khánh

Đại hội CĐCS cơ quan Huyện ủy Yên Khánh

Đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội CĐCS

 

                                                                              Phùng Thị Hằng

                                                               Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh

 

 

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a3a0a1a8a6a
canhan  Trực tuyến: 178
all  Số lượt truy cập: 3.030.186
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM