Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công văn về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 1626 21-01-2019 download
2 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 21-01-2019 download
3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) về công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03 15-01-2019 download
4 Công văn về việc đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 14-01-2019 download
5 Công văn về việc thông báo lịch thăm và chúc tết năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 14-01-2019 download
6 Chương trình trọng tâm công tác Nữ công năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 14-01-2019 download
7 Chương trình Công tác tuyên giáo năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 14-01-2019 download
8 Công văn về việc thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ công đoàn chuyên trách nghỉ hưu nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ hợi 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 14-01-2019 download
9 Văn bản số 13 về việc quyết toán thi - chi tài chính công đoàn quý III, quý IV 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 11-01-2019 download
10 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 10-01-2019 download
11 Dự thảo Chương trình công tác năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 10-01-2019 download
12 Kế hoạch kiểm tra, giám sát chấp hành điều lệ và công tác tài chính công đoàn năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 10-01-2019 download
13 Kế hoạch kiểm tra, giám sát chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 10-01-2019 download
14 CV 2562 về thực hiện chặn tự động các điện chuyển KPCĐ 2% sai và tỷ lệ cấp trả..... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 2562 09-01-2019 download
15 Quyết định về việc chuyển Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam thuộc Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2121 08-01-2019 download
16 Quyết định về việc chuyển Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn về trực thuộc Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2120 08-01-2019 download
17 Công văn về việc chuẩn bị nội dung tham luận hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 07-01-2019 download
18 Công văn về việc thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết Kỷ Hợi-2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 07-01-2019 download
19 Nghị quyết về việc Phê duyện Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vào đề án số 12ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 44 07-01-2019 download
20 Công văn về việc cung cấp thông tin Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 04-01-2019 download
21 Công văn về việc lựa chọn và giới thiệu doanh nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 04-01-2019 download
22 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 12 năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 04-01-2019 download
23 Công văn về việc hỗ trợ CNLĐ mua vé về quê đón Tết Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 03-01-2019 download
24 Dự thảo báo cáo tháng 12 năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-01-2019 download
25 Chương trình công tác của ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 02-01-2019 download
26 Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 185 02-01-2019 download
27 Dự thảo BC kết quả hoạt động công đoàn tháng 12/2018, nhiệm vụ tháng 1/2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 29-12-2018 download
28 Chương trình nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2494 26-12-2018 download
29 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách bảo hiểm xã hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 25-12-2018 download
30 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 120 24-12-2018 download
31 Công văn hướng dẫn khen thưởng chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2443 19-12-2018 download
32 Báo cáo tháng 11 năm 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 114 18-12-2018 download
33 Công văn về việc phân bổ quà tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 420 14-12-2018 download
34 Công văn về việc triển khai in và phát mẫu C12-TS, mẫu C13-TS Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1184 13-12-2018 download
35 Mẫu kê khai tài sản và Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 13-12-2018 download
36 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập Quốc tế" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 12-12-2018 download
37 Công văn về việc kê khai tài sản và bổ sung lý lịch cán bộ, công chức hàng năm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 407a 12-12-2018 download
38 Công văn về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 411 12-12-2018 download
39 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Kỷ hợi 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 10-12-2018 download
40 Công văn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng Chủ tịch CĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 407 07-12-2018 download
41 Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 406 07-12-2018 download
42 Hướng dẫn về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức và lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 05-12-2018 download
43 Công văn về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 401 05-12-2018 download
44 Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Kiểm tra TLĐ khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 300 05-12-2018 download
45 Thông báo về việc phân công ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 297 05-12-2018 download
46 Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 301 05-12-2018 download
47 Tài liệu Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 05-12-2018 download
48 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 04-12-2018 download
49 Quyết định Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban QLDA thiết chế CĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1911 04-12-2018 download
50 Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 02 04-12-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a0a2a5a8a9a
canhan  Trực tuyến: 16
all  Số lượt truy cập: 3.202.589
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM