Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV v/v tăng cường thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 309 08-11-2019 download
2 CV v/v rà soát đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 303 31-10-2019 download
3 CV v/v đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 285 21-10-2019 download
4 KH tổng kết 10 năm thực hiện NQ 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ dẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "GVN-ĐVN" trong nữ CNVCLĐ (2010-2020). Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 05-11-2019 download
5 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 137 01-11-2019 download
6 CV v/v sử dụng Website và các trang mạng xã hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 31-10-2019 download
7 CV về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 302 31-10-2019 download
8 KH triển khai Tháng hành động vì BĐG & phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 31-10-2019 download
9 CV về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 301 31-10-2019 download
10 Dự thảo báo cáo công tác tháng 10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 31-10-2019 download
11 CV v/v xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 298 30-10-2019 download
12 Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động VN Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1295 01-08-2019 download
13 Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS của Tổng Liên đoàn Lao động VN Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1294 14-08-2019 download
14 CV v/v đánh giá xếp loại các Ban, LĐLĐ các huyện, TP, CĐN năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 295 24-10-2019 download
15 CV v/v báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2019. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 292 23-10-2019 download
16 Hướng dẫn số 38/HD-LĐLĐ ngày 05/12/2018 của BTV LĐLĐ tỉnh. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38/HD-LÐLÐ 05-12-2018 download
17 CV v/v đánh giá & phân loại cán bộ, công chức & lao động hợp đồng năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 22-10-2019 download
18 v/v Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 289 22-10-2019 download
19 KH sơ kết 5 năm thực hiện NQ 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của BCH Tổng LĐLĐ VN ... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 22-10-2019 download
20 CV v/v cung cấp số liệu chuyển hồ sơ DB trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, khởi tố theo Điều 216 BLHS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 288 21-10-2019 download
21 CV v/v hướng dẫn công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của PLLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 287 21-10-2019 download
22 CV v/v phối hợp triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 286 21-10-2019 download
23 HD đánh giá, xếp loại CĐCS thành viên, CĐ bộ phận, tổ CĐ & cán bộ, đoàn viên công đoàn. Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 37 16-10-2019 download
24 QĐ vv ban hành bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 138 16-10-2019 download
25 CV v/v tham gia cuộc thi "Sáng kiến Vì cộng đồng" lần thứ III năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 282 18-10-2019 download
26 Chương trình XD đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực NN đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1563 09-10-2019 download
27 HD thực hiện việc tham gia, ktra, giám sát của CĐ các cấp về chấp hành quy định của PLLĐ... Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1560 08-10-2019 download
28 Thông báo về giờ làm việc mùa đông. Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 46 09-10-2019 download
29 CV v/v rà soát, tổng hợp tình hình đời sống việc làm&thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 277 08-10-2019 download
30 CV v/v lấy ý kiến đoàn viên, CNLĐ và cán bộ CĐCS trong các DN. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 274 07-10-2019 download
31 CV v/v đôn đốc thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 272 03-10-2019 download
32 Tài liệu HN tập huấn công tác Nữ công năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 03-10-2019 download
33 BC kết quả hoạt động CĐ tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 124 03-10-2019 download
34 Đề cương tuyên truyền kèm theo Hướng dẫn số 36/HD-LĐLĐ của BTV LĐLĐ tỉnh NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 30-09-2019 download
35 HD hoạt động KN 89 năm ngày TL Hội Liên hiệp PN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 30-09-2019 download
36 Dự thảo báo cáo công tác tháng 9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 30-09-2019 download
37 CV v/v lập danh sách các doanh nghiệp đề nghị thanh tra năm 2020. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 267 27-09-2019 download
38 Chỉ thị của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự&tái hòa nhập cộng đồng. Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 24 27-09-2019 download
39 KH tổ chức học tập, quán triệt &triển khai thực hiện NQ số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của BCT... Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 173 19-09-2019 download
40 CV vv đóng góp ý kiến vào Bảng chấm điểm, xếp loại tổ CĐ. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 264 24-09-2019 download
41 CV vv tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời v báo cáo tình hình thực hiện ĐA"XD XHHT... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 263 24-09-2019 download
42 KH phát động v thực hiện CVĐ "CB, CC, VC nói không với tiêu cực" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 23-09-2019 download
43 KH Thực hện Đề án số 1207/ĐA-TLĐ ngày 30/7/2019 của ĐCT Tổng LĐLĐ VN.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 23-09-2019 download
44 cv 261 về việc xin ý kiến đóng góp vào bảng chấm điểm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 261 20-09-2019 download
45 CV gửi kèm theo CV 259 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 2593 09-09-2019 download
46 Biểu mẫu gửi kèm công văn 259 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 20-09-2019 download
47 CV 259 vv đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 259 20-09-2019 download
48 CV vv thực hiện quyền của tổ chức CĐ trong việc xử lý về hình sự hành vi trốn đóng BHXH... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 256 17-09-2019 download
49 KH tổ chức phản biện xã hội năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 17-09-2019 download
50 CV vv giới thiệu DN tham gia "Bảng xếp hạng DN vì NLĐ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 16-09-2019 download

Video

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a8a7a0a4a7a4a
canhan  Trực tuyến: 35
all  Số lượt truy cập: 3.870.474
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM