Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV vv Báo cáo kết quả công tác phối hợp v chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 207 19-07-2019 download
2 CV vv vận động đóng góp ủng hộ Quỹ" Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 205 18-07-2019 download
3 CV vv thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 204 18-07-2019 download
4 CV vv tuyên truyền KQ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIVF Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 203 16-07-2019 download
5 CV vv sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 199 09-07-2019 download
6 CV vv xin ý kiến các nội dung tài chính trình BCH Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 08-07-2019 download
7 Báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 05-07-2019 download
8 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ v hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 94 04-07-2019 download
9 CV vv hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 195 04-07-2019 download
10 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 03-06-2019 download
11 CV vv thay đổi thời gian tổ chức HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 5 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 193 28-06-2019 download
12 QĐ: vv b/h Quy chế quản lý v SD nguồn KP huy động, đóng góp hỗ trợ xây, sửa chữa nhà "Mái ấm CĐ" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 17-06-2019 download
13 CV vv triển khai tổ chức cuộc thi"Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 190 27-06-2019 download
14 vv thông báo thời gian, địa điểm... các tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 188 27-06-2019 download
15 CV về việc tuyên truyền KN 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 171 17-06-2019 download
16 Quyết định vv TL Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi Kỹ năng cán bộ CĐ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 18-06-2019 download
17 Danh sách chuyên viên tham gia Hội thi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 18-06-2019 download
18 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng"Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam",.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 27 14-06-2019 download
19 Văn bản bình chọn các hình ảnh đẹp gắn với bài viết, bình luận hay trên FB CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 11-06-2019 download
20 Văn bản xin ý kiến góp ý DT Quy chế QL và sử dụng nguồn KP huy động,.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 10-06-2019 download
21 Văn bản 171/LĐLĐ về cung cấp thông tin CNLĐ nhận hỗ trợ xây nhà MACĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 171 07-06-2019 download
22 Văn bản 170/LĐLĐ về báo cáo tài chính phục vụ HN BCH LĐLĐ tỉnh 6 tháng 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 170 07-06-2019 download
23 Văn bản tăng cường thực hiện công tác quản lý về bảo hiểm thất nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 169 07-06-2019 download
24 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về an toàn thông tin qua mạng" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 05-06-2019 download
25 Văn bản kéo dài thời gian kết thúc cuộc vận động hỗ trợ xây, sửa nhà "MACĐ" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 162 05-06-2019 download
26 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 69 05-06-2019 download
27 Kế hoạch thực hiện NGhị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2019 của BCH Trung ương Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 05-06-2019 download
28 Văn bản hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với NB-NB làm theo lời Bác" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 160 03-06-2019 download
29 Văn bản đăng ký học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 159 30-05-2019 download
30 Dự thảo Báo các kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-05-2019 download
31 Bộ câu hỏi và gợi ý hội thi kỹ năng cán bộ công đoàn (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 28-05-2019 download
32 Văn bản triển khai tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp CĐ và NLĐ" trên Facebook Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 155 27-05-2019 download
33 Biểu mẫu báo cáo 6 tháng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-05-2019 download
34 Hướng dẫn sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 154 24-05-2019 download
35 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27/NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 726 23-05-2019 download
36 CV 152 vv tập huấn, cập nhật đoàn viên công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 152 22-05-2019 download
37 Kế hoạch 25 triển khai tháng hành động vì trẻ em Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 25 22-05-2019 download
38 Văn bản báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung tay XD NTM".... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 149 22-05-2019 download
39 Công văn 138 vv lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ Luật Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 138 08-05-2019 download
40 Văn bản tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 142 13-05-2019 download
41 Gợi ý đáp án Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 09-05-2019 download
42 Kế hoạch biểu dương cán bộ, đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 08-05-2019 download
43 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Kỹ năng cán bộ công đoàn" 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 08-05-2019 download
44 Quyết định thành lập BTC, các tiểu ban phục vụ Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 08-05-2019 download
45 Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 08-05-2019 download
46 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 20 08-05-2019 download
47 QĐ số 678/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Văn Linh" Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 678 07-05-2019 download
48 Thông báo số 91 về kết quả kỳ họp lần 3 UBKT TLĐ khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 91 07-05-2019 download
49 Quyết định ban hành quy chế quản lý các nhiệm vụ KHXH và nhân văn cấp TLĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 748 06-05-2019 download
50 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự LĐ của Đảng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 232 06-05-2019 download

Video

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a5a4a2a8a5a9a
canhan  Trực tuyến: 25
all  Số lượt truy cập: 3.542.859
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM