Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV vv đăng ký mua cuốn "Sổ tay nữ công" năm 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 251 12-09-2019 download
2 vv thực hiện quyền của tổ chức CĐ trong việc xử lý hình sự hành vi trốn đóng BHXH, BHYT... Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1406 09-09-2019 download
3 CV vv đôn đốc nộp BC quyết toán thu, chi tài chính CĐ quý I+II/2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 249 11-09-2019 download
4 KH tổ chức thực hiện phong trào thi đua CB, CC, VC thi đua thực hiện VH công sở.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 09-09-2019 download
5 CV vv tuyên truyền KN 130 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, TB thường trực Quốc hội... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 242 06-09-2019 download
6 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 115 04-09-2019 download
7 V/v sơ kết 03 năm thực hiện NQ 9b/NQ-BCH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 236 28-08-2019 download
8 V/v mua và đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 234 26-08-2019 download
9 Nghị quyết 05 hướng dẫn áp dụng điều 214, 215, 216 của Bộ luật hình sự về tội gian lận BHYT và trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 05/2019/NQ-HÐTP 22-08-2019 download
10 KH tổ chức chương trình " Vầng trăng yêu thương" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 19-08-2019 download
11 QĐ vv kiện toàn Hội đồng sáng kiến LĐLĐ tỉnh NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 104 15-08-2019 download
12 CV vv đính chính VB Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2483b 18-12-2018 download
13 KH tổ chức giám sát theo QĐ 217-QĐ/TW của BCT về thực hiện những quy định của Bộ LLĐ v LCĐ 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 09-08-2019 download
14 V/v tuyên truyền KN 74 năm CMT8 v QK 2-9 Nước CHXHCN Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 222 09-08-2019 download
15 V/v tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 221 09-08-2019 download
16 V/v HD thanh toán kinh phí hỗ trợ thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 220 08-08-2019 download
17 V/v tổ chức HN CBCC, VC khối trường học năm học 2019-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 219 08-08-2019 download
18 KH Triển khai các nhiệm vụ CĐ tham gia phòng, ngừa, giải quyết tranh chấp LĐTT, ngừng việc tập thể... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 55 06-08-2019 download
19 KH Thực hện Đề án số 840/ĐA-TLĐ ngày 6/6/2019 của ĐCT TLĐ về"Nâng cao năng lực đối thoại ..... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 06-08-2019 download
20 Biểu mẫu đăng ký chữ kỹ số Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-08-2019 download
21 CV vv đăng ký chữ ký số v đăng tải VB qua phần mềm VNPT- iOffice Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 217 05-08-2019 download
22 Báo cáo hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 103 02-08-2019 download
23 CV vv sử dụng nguồn kinh phí in thẻ đoàn viên Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1204/TLÐ 29-07-2019 download
24 Dự thảo BC tháng 7 (HN giao ban) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 31-07-2019 download
25 CV vv Xét chọn sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 215 30-07-2019 download
26 CV vv đôn đốc các DN nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 209 24-07-2019 download
27 CV vv Báo cáo kết quả công tác phối hợp v chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 207 19-07-2019 download
28 CV vv vận động đóng góp ủng hộ Quỹ" Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 205 18-07-2019 download
29 CV vv thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 204 18-07-2019 download
30 CV vv tuyên truyền KQ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIVF Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 203 16-07-2019 download
31 CV vv sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 199 09-07-2019 download
32 CV vv xin ý kiến các nội dung tài chính trình BCH Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 08-07-2019 download
33 Báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 05-07-2019 download
34 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ v hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 94 04-07-2019 download
35 CV vv hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 195 04-07-2019 download
36 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 03-06-2019 download
37 CV vv thay đổi thời gian tổ chức HN BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 5 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 193 28-06-2019 download
38 QĐ: vv b/h Quy chế quản lý v SD nguồn KP huy động, đóng góp hỗ trợ xây, sửa chữa nhà "Mái ấm CĐ" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 17-06-2019 download
39 CV vv triển khai tổ chức cuộc thi"Tìm hiểu về An toàn thông tin qua mạng" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 190 27-06-2019 download
40 vv thông báo thời gian, địa điểm... các tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 188 27-06-2019 download
41 CV về việc tuyên truyền KN 90 năm Ngày thành lập Công đoàn VN Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 171 17-06-2019 download
42 Quyết định vv TL Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi Kỹ năng cán bộ CĐ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 18-06-2019 download
43 Danh sách chuyên viên tham gia Hội thi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 18-06-2019 download
44 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng"Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam",.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 27 14-06-2019 download
45 Văn bản bình chọn các hình ảnh đẹp gắn với bài viết, bình luận hay trên FB CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 11-06-2019 download
46 Văn bản xin ý kiến góp ý DT Quy chế QL và sử dụng nguồn KP huy động,.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 10-06-2019 download
47 Văn bản 171/LĐLĐ về cung cấp thông tin CNLĐ nhận hỗ trợ xây nhà MACĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 171 07-06-2019 download
48 Văn bản 170/LĐLĐ về báo cáo tài chính phục vụ HN BCH LĐLĐ tỉnh 6 tháng 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 170 07-06-2019 download
49 Văn bản tăng cường thực hiện công tác quản lý về bảo hiểm thất nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 169 07-06-2019 download
50 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về an toàn thông tin qua mạng" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 05-06-2019 download

Video

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a6a7a5a9a0a1a
canhan  Trực tuyến: 24
all  Số lượt truy cập: 3.675.901
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM