Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV tham gia Cuộc thi báo chí với chủ đề "Vì an toàn giao thông tỉnh Ninh Bình năm 2017" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 113 05-05-2017 download
2 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 625 28-04-2017 download
3 CV V/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 107 27-04-2017 download
4 KH tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 24 27-04-2017 download
5 Biểu mẫu số liệu (kèm HD 23/HD-LĐLĐ ngày 26/4/2017) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 26-04-2017 download
6 Hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 26-04-2017 download
7 NQ HN lần thứ 9 BCH TLĐ về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10B 12-01-2017 download
8 Nghị quyết HN BCH Tổng Liên đoàn về Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10C 12-01-2017 download
9 KH tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ và cán bộ CĐ các khu công nghiệp tỉnh trong dịp "Tháng công nhân" năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 18-04-2017 download
10 CV về việc kiểm tra chuyên đề CSPL và Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 99 17-04-2017 download
11 CV sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 97 17-04-2017 download
12 KH 21 tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV AIDS trong CNVCLĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 14-04-2017 download
13 Quyết định 41 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 10-04-2017 download
14 Công văn 87 về việc báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 87 07-04-2017 download
15 Hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 20 05-04-2017 download
16 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 04-04-2017 download
17 CV triển khai thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 141 30-03-2017 download
18 KH Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 29-03-2017 download
19 HD Công tác tuyên truyền biển, đảo và công tác biên giới đất liền trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 28-03-2017 download
20 QĐ kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 28-03-2017 download
21 QĐ kiện toàn Báo cáo viên Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 28-03-2017 download
22 Hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 28-03-2017 download
23 Biểu mẫu kèm theo KH đổi thẻ đoàn viên công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 27-03-2017 download
24 KH Đổi thẻ Đoàn viên Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 24-03-2017 download
25 Biểu mẫu đi kèm CV đề nghị tặng kỷ niệm chương Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 27-03-2017 download
26 CV đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 23-03-2017 download
27 CV sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí Thư Lê Duẩn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 69 17-03-2017 download
28 CV thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn với Hiệp hội Du lịch Công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 321 15-03-2017 download
29 KH triển khai thực hiện NQ 08-NQ/TU về "Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 50 13-03-2017 download
30 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường ở các thành phố, thị trấn và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 02 14-03-2017 download
31 CV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 69 09-03-2017 download
32 QĐ về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 493 09-03-2017 download
33 CV thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 15-03-2017 download
34 CV báo cáo các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 15-03-2017 download
35 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 04 03-03-2017 download
36 HD Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 03-03-2017 download
37 CV hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 10-03-2017 download
38 CV lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam" lần thứ II Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 09-03-2017 download
39 CV triển khai xét, đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 57 09-03-2017 download
40 BC Kết quả hoạt động công đoàn tháng 02. nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 03-03-2017 download
41 Đề cương kiểm tra về chuyên đề CS-PL và Nữ công (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-03-2017 download
42 CV sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 28-02-2017 download
43 CV về việc tạm ngừng giải thể CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 47 27-02-2017 download
44 Mẫu B07 - Báo cáo quyết toán tài chính CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-02-2017 download
45 CV kiểm tra chuyên đề CSPL và Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 24-02-2017 download
46 HD Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 07-02-2017 download
47 KH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong NCVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; chào mừng ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐH lần thứ XV và ĐH lần thứ XII CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 23-02-2017 download
48 CV duyệt quyết toán tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 21-02-2017 download
49 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Các văn bản khác Trung ương Đảng 66-QÐ/TW 06-02-2017 download
50 KH Kiểm tra công tác Tài chính công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 21-02-2017 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a4a3a8a4a1a
canhan  Trực tuyến: 19
all  Số lượt truy cập: 3.243.841
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM