Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Liên kết website

  • bep tu nhap khau
  • Luật lao động
  • Luật công đoàn
  • Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN
  • thiết bị nhà bếp nhập khẩu

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 18-01-2016 download
2 Công văn 09 vv hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 15-01-2016 download
3 Kế hoạch 02 công tác tuyên giáo năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 14-01-2016 download
4 Số 02/ LĐLĐ V/v phân bố CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ Tết Nguyên đán Bính thân Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 05-01-2016 download
5 Công văn 335 về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 335 30-12-2015 download
6 Công văn 571 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện NĐ 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 571 24-12-2015 download
7 Mẫu đăng ký tập huấn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 29-12-2015 download
8 Công văn 334 về việc tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện NĐ 122/2015/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 334 29-12-2015 download
9 Công văn 333 về việc đăng ký nội dung tập huấn bồi dưỡng năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 333 29-12-2015 download
10 Công văn 192 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 25-12-2015 download
11 Quyết định 210 kiện toàn BBT Website Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 210 28-12-2015 download
12 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 191 22-12-2015 download
13 Hướng dẫn 1561 thực hiện mực lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 122/2015 ngày 14/11/2015 của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1561 04-12-2015 download
14 KH 44 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 08-12-2015 download
15 Kế hoạch 44 tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 08-12-2015 download
16 Thông báo 69 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 69 03-12-2015 download
17 Công văn 313 về việc cấp "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 313 03-12-2015 download
18 Công văn 16838 về chính sách thuế TNDN Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 16838 13-11-2015 download
19 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 157 02-12-2015 download
20 Công văn 1417 về việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu công đoàn cơ sở Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 1417 22-09-2015 download
21 Công văn 309 về việc báo cáo số liệu tài chính phục vụ đánh giá xếp loại CĐ cấp trên CS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 309 26-11-2015 download
22 Công văn 308 chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 308 26-11-2015 download
23 Kế hoạch 11 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 18-11-2015 download
24 kế hoạch 11 đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 18-11-2015 download
25 Quyết định 197 về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Mái ấm công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 16-11-2015 download
26 Quyết định 196 về việc kiện toàn hội động thi đua khen thưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 196 16-11-2015 download
27 Quyết định 195 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 195 16-11-2015 download
28 Công văn triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 16-11-2015 download
29 Công văn 300 hướng dẫn xét khen thưởng CNLĐ tiêu biểu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 300 11-11-2015 download
30 Công văn 298 chấm điểm, xếp loại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 298 11-11-2015 download
31 Công văn 294 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 03 và PTTĐ Dân vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 294 06-11-2015 download
32 Công văn 293 đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 04-11-2015 download
33 Thông báo 161 kết luận về tổ chức thực hiện chỉ thị 02/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 161 27-10-2015 download
34 Công văn 290 đánh giá thực trạng phân cấp tài chính công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 03-11-2015 download
35 Báo cáo 139 kết quả HĐCĐ tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 03-11-2015 download
36 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 02-11-2015 download
37 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Văn bản QPPL Chính phủ 85 01-10-2015 download
38 mẫu báo cáo kết quả tập huấn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-10-2015 download
39 Công văn 279 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 279 20-10-2015 download
40 Công văn 279 về việc báo cáo kết quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 279 20-10-2015 download
41 Công văn 277 (ban Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 277 19-10-2015 download
42 Công văn 277 về việc báo cáo thống kê kết quả hoạt động công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 277 19-10-2015 download
43 Quyết định 175 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 15-10-2015 download
44 Phụ lục và mẫu văn bản kèm theo Quyết định 175 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 15-10-2015 download
45 Quyết định 175 về việc ban hành quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 15-10-2015 download
46 Công văn 276 về việc báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 276 16-10-2015 download
47 Công văn 273 về việc mua và đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 273 15-10-2015 download
48 Công văn 271 về việc xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 271 09-10-2015 download
49 Hướng dẫn 42 UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hộc XI Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 13-10-2015 download
50 Kế hoạch 41 triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b của Tổng Liên đoàn về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT Công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 13-10-2015 download

Thư viện ảnh

  • Bản tin lao động và công đoàn

Thống kê truy cập

2a6a7a4a9a0a5a
canhan  Trực tuyến: 17
all  Số lượt truy cập: 2.674.905