Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Logo Tết sum vầy 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-12-2016 download
2 Kế hoạch tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2017" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 21-12-2016 download
3 CV phân bổ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 357 21-12-2016 download
4 CV báo cáo tình hình đình công, ngừng việc tập thể Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 355 20-12-2016 download
5 Quyết định ban hành quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động "Quỹ xã hội" Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 177 20-12-2016 download
6 CV đôn đốc các DN nộp tiền nợ BHXH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 350 16-12-2016 download
7 CV thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 345 12-12-2016 download
8 CV tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 343 09-12-2016 download
9 CV triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 331 07-12-2016 download
10 CV thực hiện nghị đinh 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 335 08-12-2016 download
11 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, Quy định 141-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 211 08-12-2016 download
12 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 200 06-12-2016 download
13 Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 28-11-2016 download
14 Hướng dẫn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị đinh 153/2016/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1669 29-11-2016 download
15 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 02-12-2016 download
16 Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Công văn số 149/UBND-VP6 ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 01-12-2016 download
17 CV Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 327 30-11-2016 download
18 CV thực hiện quyết định 1533/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 326 30-11-2016 download
19 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09-CT/TW 25-11-2016 download
20 Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH,BHYT,BHTN giai đoạn 2016-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 04-11-2016 download
21 CV triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 444 23-11-2016 download
22 CV triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 314 17-11-2016 download
23 CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình PTĐV gắn với việc thực hiện Năm PTĐV 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 313 17-11-2016 download
24 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 16-11-2016 download
25 Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của công nhân, lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 15-11-2016 download
26 Mẫu thống kê công việc cá nhân phục vụ công tác Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 308 11-11-2016 download
27 Nghị quyết 09c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn thực hiện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09c 08-11-2016 download
28 CV đăng ký mua Sổ công tác; Lịch treo tường năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 309 09-11-2016 download
29 CV về việc thống kê công việc cá nhân phục vụ công tác Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 308 09-11-2016 download
30 Mẫu danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Gửi Các Ban, Công đoàn Ngành và Trường TC nghề) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 07-11-2016 download
31 Kế hoạch Thực hiện Chương trình tăng cường công tác Quốc phòng - An ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 04-11-2016 download
32 Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2013 - 2018 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 04-11-2016 download
33 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 155 01-11-2016 download
34 Mẫu biểu đánh giá tổng kết năm 2016 (bản word) đi kèm CV 304 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 01-11-2016 download
35 Bảng Hỏi đi kèm Giấy mời số 67 (Bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 01-11-2016 download
36 CV vv hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 01-11-2016 download
37 Kế hoạch Chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 28-10-2016 download
38 CV vv xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 299 26-10-2016 download
39 Báo cáo Kết quả hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 153 25-10-2016 download
40 Quyết định vv thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá, xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 155 25-10-2016 download
41 CV vv báo cáo số liệu tài chính phục vụ đánh giá xếp loại CĐ cấp trên cơ sở năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 296 24-10-2016 download
42 CV vv vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hai do thiên tai, lũ lụt Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 295 21-10-2016 download
43 CV vv báo cáo kết quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 294 21-10-2016 download
44 CV vv đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 21-10-2016 download
45 Công văn về việc báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 20-10-2016 download
46 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 19-10-2016 download
47 Kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2016 (Bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12-ÐÐ 20-10-2016 download
48 Kế hoạch Đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12-ÐÐ 20-10-2016 download
49 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 19-10-2016 download
50 Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 19-10-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a3a8a8a2a7a
canhan  Trực tuyến: 15
all  Số lượt truy cập: 3.038.827
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM