Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Liên kết website

  • bep tu nhap khau
  • Luật lao động
  • Luật công đoàn
  • Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN
  • tai lieu tuyen truyen 1050 nam nha nuoc dai co viet

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của công đoàn Giáo dục huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 11-05-2016 download
2 Công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 96 10-05-2016 download
3 Công văn về việc tập hợp các bản thỏa ước lao động tập thể Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 94 09-05-2016 download
4 Công văn về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 92 09-05-2016 download
5 Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 149 05-05-2016 download
6 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 57 05-05-2016 download
7 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 55 04-05-2016 download
8 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 04-05-2016 download
9 Kế hoạch Sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức" khối cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 28-04-2016 download
10 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kì 2015-2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 27-04-2016 download
11 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 04 27-04-2016 download
12 Công văn báo cáo đi công tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 26-04-2016 download
13 Kế hoạch triển khai thực hiên Chương trình tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội giai đoạn 2015-2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 26-04-2016 download
14 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong CNVCLĐ 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 14 26-04-2016 download
15 Báo cáo tình hình bữa ăn ca của NLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 20-04-2016 download
16 Công văn về việc Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 80 20-04-2016 download
17 Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Dân vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 12-04-2016 download
18 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày QTLD và TCN năm 2016 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 11-04-2016 download
19 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 11-04-2016 download
20 Công văn chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 74 11-04-2016 download
21 Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 07-04-2016 download
22 Báo cáo hoạt động Công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 05-04-2016 download
23 Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm phát triển đoàn viên" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 30-03-2016 download
24 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 28-03-2016 download
25 Công văn số 58/LĐLĐ Ban Tài Chính (Bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 22-03-2016 download
26 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với Chi cục thuế các huyện, thành phố Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 22-03-2016 download
27 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 21-03-2016 download
28 Thông báo phân công nhiệm vụ văn phòng ủy ban kiểm tra Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 18-03-2016 download
29 Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 16-03-2016 download
30 Tài liệu tuyên truyền bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 15-03-2016 download
31 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 09-03-2016 download
32 Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 09-03-2016 download
33 Đề cương báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra theo quyết định số 33/ QĐ - LĐLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 08-03-2016 download
34 Quyết định thành lập các Đoàn công tác làm việc nắm bắt tình hình tại các đơn vị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 07-03-2016 download
35 Nghị quyết 7c của Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn ca của người lao động Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 7c 07-03-2016 download
36 Báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 03-03-2016 download
37 Công văn về việc triển khai xét, đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 03-03-2016 download
38 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua công nhân viên chức lao động năm 2015, phát động thi đua năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 03-03-2016 download
39 Công văn duyệt báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 29-02-2016 download
40 Danh sách CBCC phụ trách công tác PTĐV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 29-02-2016 download
41 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 5b/NQ-BCH về "Đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mời" và 20 năm phong trào "Xanh-sạch-đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 24-02-2016 download
42 Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2016 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 08 24-02-2016 download
43 Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 23-02-2016 download
44 Biểu mẫu hướng dẫn phong trào (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 22-02-2016 download
45 Hướng dẫn phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động (giai đoạn 2016-2020) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 19-02-2016 download
46 biểu mẫu báo cáo quyết toán thu chi tài chính CĐCS (kèm công văn 31) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 17-02-2016 download
47 Công văn số 31 về việc báo cáo quyết toán thu chi tài chính CĐCS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 17-02-2016 download
48 Công văn 29 về việc báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn quý III, IV năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 17-02-2016 download
49 Công văn về việc Giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2016 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 25 17-02-2016 download
50 Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 24 16-02-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a7a7a3a5a6a6a
canhan  Trực tuyến: 21
all  Số lượt truy cập: 2.773.566
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn