Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công vă 257 về việc triển khai chương trình học bổng TLV- Đại Nam năm học 2015 - 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 257 24-09-2015 download
2 Công văn 254 về việc đăng ký mua sổ công tác và lịch treo tưởng năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 23-09-2015 download
3 Công văn 250 về việc đăng ký mua tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 250 18-09-2015 download
4 Biểu mẫu thống kê tình hình đời sống, việc làm năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 16-09-2015 download
5 Công văn 248 về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b và 10 năm phong trào XSĐ, Bảo đảm ATVSLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 248 11-09-2015 download
6 Công văn 247 về việc thống kê đời sống, việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 247 11-09-2015 download
7 Công văn 241 về việc nắm bắt tình hình CNVCLĐ trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 241 09-09-2015 download
8 Kế hoạch số 32 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 08-09-2015 download
9 Kế hoạch 32 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6a của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 08-09-2015 download
10 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 123 07-09-2015 download
11 Quyết định 152 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 152 07-09-2015 download
12 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 8 nhiệm vụ tháng 9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 122 04-09-2015 download
13 Kế hoạch 31 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp công đoàn trong tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 01-09-2015 download
14 Công văn 233 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 233 26-08-2015 download
15 Công văn 233 về việc thống kê công việc cá nhân phục vụ công tác xây dựng đề án ví trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 233 26-08-2015 download
16 Kế hoạch 30 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 18-08-2015 download
17 Công văn 226 về việc gặp mặt đại biểu dự Đại hội thị đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ IV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 226 14-08-2015 download
18 Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Bộ luật hình sự (sửa đổi) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 11-08-2015 download
19 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 7 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 118 07-08-2015 download
20 Công văn 214 về việc xét chọn sáng kiến cấp tỉnh năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 214 07-08-2015 download
21 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-08-2015 download
22 Báo cáo 115 sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết ĐH XIV Công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 115 03-08-2015 download
23 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 83 24-06-2015 download
24 Báo cáo 110 tổng hợp đời sống, việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ, chính sách trong cán bộ, CNVCLĐ 6 tháng đầu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 110 24-07-2015 download
25 Công văn 199 triệu tập các đoàn tuyển tham gia Hội diễn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 199 22-07-2015 download
26 Công văn 198 về việc tăng cường công tác ATVSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ TNLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 198 22-07-2015 download
27 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 15-07-2015 download
28 CV 191 về việc mời họp thống nhất nội dung, chương trình Hội diễn (ngày 22/7/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 191 14-07-2015 download
29 Công văn 189 vv báo cáo quyết toán thu - chi tài chính công đoàn quý 1 + 2 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 189 13-07-2015 download
30 Quyết định 88 về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Nho Quan Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 88 13-07-2015 download
31 Quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Điệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 84 08-07-2015 download
32 Công văn 183 về việc thống kê doanh nghiệp sản xuất trang phục và giầy dép Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 183 08-07-2015 download
33 Công văn 182 v/v đăng ký mua sách Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 182 08-07-2015 download
34 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 7.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 88 06-07-2015 download
35 Quyết định 887 của TLĐ về việc ban hành quy định về kinh phí chỉ đạo phối hợp Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 887 02-07-2015 download
36 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-07-2015 download
37 Công văn 180 về việc thay đổi thời gian hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 8 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 180 06-07-2015 download
38 Quyết định 79 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 29-06-2015 download
39 Mẫu biểu phục vụ công tác vận động thành lập CĐCS theo Điều 17 Điều lệ CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 26-06-2015 download
40 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 18-06-2015 download
41 Công văn 2359 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký dự thi đào tạo sau đại học tại Học viện HCQG Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 2359 12-06-2015 download
42 Kế hoạch 21 tổ chức cuộc vận động "Đẩy mạnh CCTTHC và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của CBCCVC khối cơ quan QLNN cấp tỉnh và cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 15-05-2015 download
43 Quyết định 73 về việc thành lập đoàn khảo sát đánh giá kết quả hoạt động sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIV CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 73 11-06-2015 download
44 Công văn 160 về việc triển khai thực hiện hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 160 11-06-2015 download
45 Kế hoạch 26 tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 10-06-2015 download
46 Công văn 238 của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 238 08-06-2015 download
47 Công văn 157 về việc triển khai cuộc vận động "Đẩy mạnh CCTTHC và nâng cao chất lượng thực thi công vụ" của CBCCVC khối cơ quan quản lý NN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 157 09-06-2015 download
48 Công văn 158 về việc báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính CĐ 6 tháng đầu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 158 09-06-2015 download
49 Công văn 156 về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 156 05-06-2015 download
50 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 04-06-2015 download

Thư viện ảnh

  • Bản tin lao động và công đoàn

Thống kê truy cập

2a5a5a5a1a4a8a
canhan  Trực tuyến: 63
all  Số lượt truy cập: 2.555.148