Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 KH tổ chức Tháng công nhân năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 07-02-2017 download
2 KH Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 08-02-2017 download
3 KH Phòng chống tham nhũng năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 07-02-2017 download
4 KH Tổ chức giám sát theo QĐ 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện những quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 07-02-2017 download
5 BC Kết quả hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 03-02-2017 download
6 CV hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN và trích kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 19-01-2017 download
7 Kế hoạch Thực hiện chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 28/12/2016/ của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016/của BCH TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 23-01-2017 download
8 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 07 16-01-2017 download
9 CV phân bổ số lượng khen thưởng năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 19-01-2017 download
10 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 17-01-2017 download
11 Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 18-01-2017 download
12 Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2016, phát động thi đua năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 17-01-2017 download
13 Chương trình Công tác nữ công năm 2017 (Bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 17-01-2017 download
14 Kế hoạch Công tác Tuyên giáo năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 17-01-2017 download
15 Chương trình Công tác nữ công năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 16-01-2017 download
16 CV thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 09-01-2017 download
17 QĐ ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1993 30-12-2016 download
18 QĐ ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1912 19-12-2016 download
19 QĐ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1911 19-12-2016 download
20 QĐ ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1910 19-12-2016 download
21 QĐ ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phôi nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1908 19-12-2016 download
22 CV đề nghị cử cán bộ tham gia Báo cáo viên Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 04-01-2017 download
23 Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý "Quỹ xã hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 186 23-12-2016 download
24 Quyết định về việc kiện toàn hội đồng lương Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 185 23-12-2016 download
25 CV triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 361 27-12-2016 download
26 CV ủy quyền điều hành hoạt động công đoàn trong thời gian đi công tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 359 27-12-2016 download
27 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1924 20-12-2016 download
28 Logo Tết sum vầy 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-12-2016 download
29 Kế hoạch tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2017" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 21-12-2016 download
30 CV phân bổ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 357 21-12-2016 download
31 CV báo cáo tình hình đình công, ngừng việc tập thể Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 355 20-12-2016 download
32 Quyết định ban hành quy chế thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động "Quỹ xã hội" Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 177 20-12-2016 download
33 CV đôn đốc các DN nộp tiền nợ BHXH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 350 16-12-2016 download
34 CV thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 345 12-12-2016 download
35 CV tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 343 09-12-2016 download
36 CV triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 331 07-12-2016 download
37 CV thực hiện nghị đinh 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 335 08-12-2016 download
38 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, Quy định 141-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 211 08-12-2016 download
39 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 200 06-12-2016 download
40 Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 28-11-2016 download
41 Hướng dẫn Thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị đinh 153/2016/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1669 29-11-2016 download
42 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 02-12-2016 download
43 Báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Công văn số 149/UBND-VP6 ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 01-12-2016 download
44 CV Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 327 30-11-2016 download
45 CV thực hiện quyết định 1533/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 326 30-11-2016 download
46 Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09-CT/TW 25-11-2016 download
47 Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH,BHYT,BHTN giai đoạn 2016-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 04-11-2016 download
48 CV triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 444 23-11-2016 download
49 CV triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 314 17-11-2016 download
50 CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình PTĐV gắn với việc thực hiện Năm PTĐV 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 313 17-11-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a0a2a7a6a0a
canhan  Trực tuyến: 17
all  Số lượt truy cập: 3.202.760
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM