Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Liên kết website

  • bep tu nhap khau
  • Luật lao động
  • Luật công đoàn
  • Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN
  • tai lieu tuyen truyen 1050 nam nha nuoc dai co viet

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công văn về việc tuyển sinh đào tạo sau Đại học tại Học viện Hành chính Quốc gia Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 169 04-02-2016 download
2 Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 04-02-2016 download
3 Công văn triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 01-02-2016 download
4 Kết quả hoạt động công đoàn tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 và quý I năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 01-02-2016 download
5 Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 28-01-2016 download
6 Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2015. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 28-01-2016 download
7 Quyết định kiện toàn hội đồng lương Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 26-01-2016 download
8 Công văn về phân bổ số lượng khen thưởng năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 26-01-2016 download
9 Công văn số 17/LĐLĐ về việc triển khai Hội sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VIII (2016-2017) Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 17 26-01-2016 download
10 Chỉ Thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021 Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 51 19-01-2016 download
11 Tổng kết 10 năm công đoàn tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 99 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 19-01-2016 download
12 Hướng dẫn công tác nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 18-01-2016 download
13 Công văn 09 vv hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết nguyên đán 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 15-01-2016 download
14 Kế hoạch 02 công tác tuyên giáo năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 14-01-2016 download
15 Số 02/ LĐLĐ V/v phân bố CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ Tết Nguyên đán Bính thân Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 05-01-2016 download
16 Công văn 335 về việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 335 30-12-2015 download
17 Công văn 571 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện NĐ 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 571 24-12-2015 download
18 Mẫu đăng ký tập huấn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 29-12-2015 download
19 Công văn 334 về việc tăng cường công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện NĐ 122/2015/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 334 29-12-2015 download
20 Công văn 333 về việc đăng ký nội dung tập huấn bồi dưỡng năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 333 29-12-2015 download
21 Công văn 192 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 25-12-2015 download
22 Quyết định 210 kiện toàn BBT Website Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 210 28-12-2015 download
23 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 191 22-12-2015 download
24 Hướng dẫn 1561 thực hiện mực lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 122/2015 ngày 14/11/2015 của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1561 04-12-2015 download
25 KH 44 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 08-12-2015 download
26 Kế hoạch 44 tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 08-12-2015 download
27 Thông báo 69 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 69 03-12-2015 download
28 Công văn 313 về việc cấp "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 313 03-12-2015 download
29 Công văn 16838 về chính sách thuế TNDN Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 16838 13-11-2015 download
30 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 157 02-12-2015 download
31 Công văn 1417 về việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu công đoàn cơ sở Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 1417 22-09-2015 download
32 Công văn 309 về việc báo cáo số liệu tài chính phục vụ đánh giá xếp loại CĐ cấp trên CS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 309 26-11-2015 download
33 Công văn 308 chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 308 26-11-2015 download
34 Kế hoạch 11 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 18-11-2015 download
35 kế hoạch 11 đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 18-11-2015 download
36 Quyết định 197 về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Mái ấm công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 16-11-2015 download
37 Quyết định 196 về việc kiện toàn hội động thi đua khen thưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 196 16-11-2015 download
38 Quyết định 195 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 195 16-11-2015 download
39 Công văn triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 16-11-2015 download
40 Công văn 300 hướng dẫn xét khen thưởng CNLĐ tiêu biểu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 300 11-11-2015 download
41 Công văn 298 chấm điểm, xếp loại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 298 11-11-2015 download
42 Công văn 294 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 03 và PTTĐ Dân vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 294 06-11-2015 download
43 Công văn 293 đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 04-11-2015 download
44 Thông báo 161 kết luận về tổ chức thực hiện chỉ thị 02/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 161 27-10-2015 download
45 Công văn 290 đánh giá thực trạng phân cấp tài chính công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 03-11-2015 download
46 Báo cáo 139 kết quả HĐCĐ tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 03-11-2015 download
47 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 02-11-2015 download
48 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Văn bản QPPL Chính phủ 85 01-10-2015 download
49 mẫu báo cáo kết quả tập huấn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-10-2015 download
50 Công văn 279 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 279 20-10-2015 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a7a7a3a5a6a7a
canhan  Trực tuyến: 20
all  Số lượt truy cập: 2.773.567
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn