Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Báo cáo Tháng công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 61 04-06-2015 download
2 Công văn 214 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 214 28-05-2015 download
3 Công văn 225 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do vi rút Corona gây ra Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 225 02-06-2015 download
4 Công văn 152 về việc báo cáo một số kết quả hoạt động công đoàn trong nửa nhiệm kỳ đại hội XIV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 152 03-06-2015 download
5 Kế hoạch 23 triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 03-06-2015 download
6 Công văn 78 về việc Hướng dẫn thực hiện thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 78 27-05-2015 download
7 Công điện 73 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thong cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 73 26-05-2015 download
8 Kế hoạch 22 triển khai vận động đóng góp Quỹ tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 26-05-2015 download
9 Công văn 134 về việc tham gia hiến máu tình nguyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 22-05-2015 download
10 Quyết định 59 về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 22-05-2015 download
11 Quyết định 462 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Ninh Bình năm 2015 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 462 18-05-2015 download
12 Biểu mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2015 download
13 Biểu mẫu báo cáo Tháng công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2015 download
14 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 15-05-2015 download
15 Công văn về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị ngày 21/5/2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 129 18-05-2015 download
16 Công văn 127 vv hưởng ửng cuộc vận động Đẩy mạnh CCTTHC và nâng cao chất lượng thực thi công vụ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 127 14-05-2015 download
17 Công văn 120 về việc xây dựng đề cương báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 120 12-05-2015 download
18 Công văn 118 vv gửi danh sách đề nghị công nhận danh hiệu GVN-ĐVN cấp tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 118 11-05-2015 download
19 Kế hoạch hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 20 06-05-2015 download
20 Công văn 113 vv phân bổ số lượng khen thưởng phong trào GVN - ĐVN giai đoạn 2010-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 113 05-05-2015 download
21 Công văn 112 vv báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 112 05-05-2015 download
22 Thông báo 38 tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ quản trị nhân lực năm 2015 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 38 20-03-2015 download
23 Thông báo 06 tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2015 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 06 08-01-2015 download
24 Kế hoạch 19 sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 04-05-2015 download
25 Nghị quyết 06 về việc điều chỉnh phân công phụ trách Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 25-04-2015 download
26 Công văn 107 về việc tham gia đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 107 23-04-2015 download
27 Quyết định 54 về việc đổi tên LĐLĐ thị xã Tam Điệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 23-04-2015 download
28 Công văn 2297 về việc điều chỉnh lịch thi tuyển công chức tại LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 2297 21-04-2015 download
29 Quyết định 1702 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức LĐLĐ tỉnh năm 20115 (bổ sung) Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 1702 21-04-2015 download
30 Công văn về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 102 20-04-2015 download
31 công văn vv tuyên truyền 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 17-04-2015 download
32 Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 16-04-2015 download
33 Công văn 97 về việc đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 97 15-04-2015 download
34 Kế hoạch 15 đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 14-04-2015 download
35 Công văn 95 về việc đăng ký bổ sung người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 13-04-2015 download
36 Công văn 462 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định sô 17/2015/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 462 08-04-2015 download
37 Quyết định 09 về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 09 25-03-2015 download
38 Thông tư liên tịch số 01 giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 01 08-04-2015 download
39 Công văn 459 về việc xử lý kẻ giả danh cán bộ văn phòng TLĐ để giới thiệu bán sách Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 459 07-04-2015 download
40 Quyết định 07 về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 03-04-2015 download
41 Kế hoạch 13 về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 03-04-2015 download
42 Công văn 91 về việc nắm tình hình CNLĐ chưa đồng tình với chính sách BHXH một lần Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 91 03-04-2015 download
43 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 02-04-2015 download
44 Công văn 86 về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 01-04-2015 download
45 Hướng dẫn 12 thực hiện kế hoạch 07 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 của Bộ Chính trị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 30-03-2015 download
46 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 25-03-2015 download
47 Quyết định 37 kiện toàn đội ngũ báo cáo viên công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 25-03-2015 download
48 Quyết định 38 kiện toàn BBT Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 25-03-2015 download
49 Quyết định 39 kiện toàn bộ phận giúp việc BTV về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 25-03-2015 download
50 Giấy mời dự Hội thảo (kèm bản tóm tắt cuốn lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn Ninh Bình giai đoạn 2011-2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 23-03-2015 download

Thư viện ảnh

  • Bản tin lao động và công đoàn

Thống kê truy cập

2a5a5a5a1a5a3a
canhan  Trực tuyến: 65
all  Số lượt truy cập: 2.555.153