Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV về việc giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 237 26-08-2016 download
2 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 25-08-2016 download
3 Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng, chống lụt, bão Cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 122 19-08-2016 download
4 Công văn về việc phòng, chống cơn bão số 3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 231 18-08-2016 download
5 Hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1217 18-08-2016 download
6 Một số nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong "Tháng an toàn giao thông - tháng 9" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 17-08-2016 download
7 Thống kê kết quả mua và đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 227 16-08-2016 download
8 Báo cáo Sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động " Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức" khối cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 118 08-08-2016 download
9 Chương trình Hành động của Tổng Liên đoàn Lao động VN thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1155 04-08-2016 download
10 CV v/v bảo lưu chênh lệch tiền lương theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 212 03-08-2016 download
11 B/c Kết quả hoạt động Công đoàn tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 115 02-08-2016 download
12 CV Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 208 29-07-2016 download
13 Công văn vv tham gia Giao lưu trực tuyến giữa Thường trực Đoàn chủ tịch TLĐ với CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 205 27-07-2016 download
14 Tài liệu tập huấn trực tuyến Luật ATVSLĐ và Hiệp định TPP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-07-2016 download
15 Công văn tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm qua mạng xã hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 186 19-07-2016 download
16 Thông báo về việc áp dụng mức tiền thưởng theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 01 13-07-2016 download
17 Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày TLCĐVN và 70 năm thành lập CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 13-07-2016 download
18 Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 103 13-07-2016 download
19 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 104 13-07-2016 download
20 Thông báo của Ban Tổ chức giải cầu lông về cách tính điểm toàn đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-07-2016 download
21 Báo cáo kết quả "Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam" năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 102 08-07-2016 download
22 Lịch thi đấu Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 07-07-2016 download
23 Nghị định 47/2016/NĐ-CP Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 47 26-05-2016 download
24 Công văn hướng dẫn hoạt động hưởng ứng các Ngày kỷ niệm về Dân số năm 2016 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 04-07-2016 download
25 Công văn về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng các Ngày kỷ niệm về Dân số năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 01-07-2016 download
26 Công văn về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 01-07-2016 download
27 Công văn phối hợp thực hiện CV số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh gửi UBND các huyện, thành phố Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 30-06-2016 download
28 Công văn triển khai thực hiện CV số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh gửi LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 170 30-06-2016 download
29 Công văn phối hợp thực hiện CV số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh gửi Đài PTTH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 169 30-06-2016 download
30 Công văn phối hợp thực hiện CV số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh gửi Sở Kế hoạch đầu tư Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 168 30-06-2016 download
31 Công văn phối hợp thực hiện công văn số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 167 30-06-2016 download
32 Công văn phối hợp thực hiện CV số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh gửi Sở LĐTBXH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 166 30-06-2016 download
33 Công văn phối hợp thực hiện Công văn số 149/UBND-VP6 của UBND tỉnh gửi Cục thuế tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 165 30-06-2016 download
34 (bản word) CV về việc viết bài tham dự cuộc thi "Dọc đường công tác Hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 162 01-07-2016 download
35 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Du thao 30-06-2016 download
36 Công văn về việc Vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ thực hiện chương trình ASXH và cứu trợ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 164 29-06-2016 download
37 Công văn về việc đăng ký bổ sung người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 163 29-06-2016 download
38 Công văn về việc viết bài tham dự cuộc thi "Dọc đường công tác Hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 162 29-06-2016 download
39 Công văn số 143 về việc đăng ký cơ sở dữ liệu người lao động cần hỗ trợ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 143 29-06-2016 download
40 Công văn về việc thông báo triệu tập giải Cầu lông CNVCLĐ năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 159 28-06-2016 download
41 Quyết định giải thể Công đoàn ngành Công thương Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 90 22-06-2016 download
42 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 146 21-06-2016 download
43 Báo cáo kết quả thực hiện "Tháng Công nhân" năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 78 13-06-2016 download
44 Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 74 10-06-2016 download
45 Công văn về việc quyên góp ủng hộ xã đặc thù xây dựng Nhà văn hóa thôn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 10-06-2016 download
46 Công văn về việc CĐ tham gia xây dựng và thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 133 10-06-2016 download
47 Công văn về việc báo cáo kết quả, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 132 10-06-2016 download
48 Lịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 06-06-2016 download
49 Điều lệ Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 27 06-06-2016 download
50 Kế hoạch tổ chức giải Cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 06-06-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a9a8a1a5a5a2a
canhan  Trực tuyến: 11
all  Số lượt truy cập: 2.981.552
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM