Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 74 10-06-2016 download
2 Công văn về việc quyên góp ủng hộ xã đặc thù xây dựng Nhà văn hóa thôn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 10-06-2016 download
3 Công văn về việc CĐ tham gia xây dựng và thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 133 10-06-2016 download
4 Công văn về việc báo cáo kết quả, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 132 10-06-2016 download
5 Lịch phát sóng các Chương trình phát thanh, truyền hình Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 06-06-2016 download
6 Điều lệ Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 27 06-06-2016 download
7 Kế hoạch tổ chức giải Cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 06-06-2016 download
8 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 70 năm thành lập Công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 25 06-06-2016 download
9 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 126 06-06-2016 download
10 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Chất lượng bữa ăn ca của người lao động" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 03-06-2016 download
11 Công văn hỗ trợ "Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN" của ban Tổ Chức Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 121 02-06-2016 download
12 Báo cáo hoạt động CĐ tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 30-05-2016 download
13 Thông báo về việc giải thể Công đoàn ngành Công thương Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 61 25-05-2016 download
14 Phụ lục báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-05-2016 download
15 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về "công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 23-05-2016 download
16 Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào "Dân vận khéo" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 23-05-2016 download
17 Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020 Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 68 17-05-2016 download
18 Công văn về việc phát động thi đua cao cấp lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 101 17-05-2016 download
19 Hướng dẫn Tổ chức hoạt động Tháng hành động vì Trẻ em và ngày Gia đình Việt nam năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 12-05-2016 download
20 Công văn v/v góp ý vào Điều lệ giải cầu lông CNVCLĐ năm 2016. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 11-05-2016 download
21 Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 07b 11-05-2016 download
22 Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của công đoàn Giáo dục huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 11-05-2016 download
23 Công văn về việc xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 96 10-05-2016 download
24 Công văn về việc tập hợp các bản thỏa ước lao động tập thể Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 94 09-05-2016 download
25 Công văn về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 92 09-05-2016 download
26 Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 149 05-05-2016 download
27 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 57 05-05-2016 download
28 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 55 04-05-2016 download
29 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 04-05-2016 download
30 Kế hoạch Sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động "Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức" khối cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 28-04-2016 download
31 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kì 2015-2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 27-04-2016 download
32 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng" của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 04 27-04-2016 download
33 Công văn báo cáo đi công tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 26-04-2016 download
34 Kế hoạch triển khai thực hiên Chương trình tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội giai đoạn 2015-2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 26-04-2016 download
35 Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong CNVCLĐ 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 14 26-04-2016 download
36 Báo cáo tình hình bữa ăn ca của NLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 20-04-2016 download
37 Công văn về việc Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Tháng Công nhân 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 80 20-04-2016 download
38 Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Dân vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 12-04-2016 download
39 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày QTLD và TCN năm 2016 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 11-04-2016 download
40 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động và Tháng Công nhân năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 11-04-2016 download
41 Công văn chuẩn bị báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 74 11-04-2016 download
42 Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 07-04-2016 download
43 Báo cáo hoạt động Công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 05-04-2016 download
44 Kế hoạch triển khai thực hiện "Năm phát triển đoàn viên" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 30-03-2016 download
45 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 28-03-2016 download
46 Công văn số 58/LĐLĐ Ban Tài Chính (Bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 22-03-2016 download
47 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với Chi cục thuế các huyện, thành phố Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 22-03-2016 download
48 Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 21-03-2016 download
49 Thông báo phân công nhiệm vụ văn phòng ủy ban kiểm tra Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 18-03-2016 download
50 Báo cáo kết quả hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 16-03-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a9a4a0a4a8a
canhan  Trực tuyến: 21
all  Số lượt truy cập: 2.894.048
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM