Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Biểu mẫu báo cáo Nữ công 6 tháng đầu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2014 download
2 Công văn về việc đăng ký mua tài liệu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 117 14-05-2014 download
3 Danh sách các Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nợ BHXH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2014 download
4 Phiếu đặt bài Bản tin LĐ&CĐ số Quý III.2014 (Số đặc biệt) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 13-05-2014 download
5 Công văn 110 vv đề nghị gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 110 08-05-2014 download
6 Giấy mời dự hội nghị ký chương trình phối hợp về công tác TĐKT (14h, ngày 14/5/2014) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 12-05-2014 download
7 Lịch thi đấu Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 08-05-2014 download
8 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 4.2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 07-05-2014 download
9 Công văn 100 về việc chuẩn bị báo cáo UBKT 5 tháng đầu năm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 100 22-04-2014 download
10 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện NQ 4a Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 22-04-2014 download
11 Công văn 103 về việc xét tặng KNC vì sự phát triển PNVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 103 23-04-2014 download
12 Công văn 102 về việc triệu tập Hội nghị triển khai QĐ 217, 218 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 102 23-04-2014 download
13 Giấy đề nghị gửi kèm theo công văn số 97/LĐLĐ-NC, ngày 21/4/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-04-2014 download
14 Công văn 97 về việc triển khai chương trình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 97 21-04-2014 download
15 Công văn 96 về việc thông báo triệu tập Giải cầu lông năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 96 21-04-2014 download
16 Báo cáo sơ kết 3 năm phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 21-04-2014 download
17 Công văn về việc tổ chức đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 89 15-04-2014 download
18 Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 14-03-2014 download
19 Đề cương hướng dẫn tuyên truyền 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-04-2014 download
20 Đề cương hướng dẫn tuyên truyền 39 năm ngày GPMN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-04-2014 download
21 Quyết định 271 vv ban hành quy định về khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 271 07-03-2014 download
22 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28 08-04-2014 download
23 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 08-04-2014 download
24 Quyết định 272 về quy định thu, còa, quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 272 07-03-2014 download
25 Quyết định 270 về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 07-03-2014 download
26 Quyết định 269 ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 269 07-03-2014 download
27 Hướng dẫn 258 về đóng đoàn phí công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 258 07-03-2014 download
28 Công văn khảo sát mức lương tối thiểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 81 04-04-2014 download
29 Kế hoạch giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 31-03-2014 download
30 CV 63 triển khai các hoạt động của CĐ trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy.. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 63 20-03-2014 download
31 CV HD xet tang bang Lao dong sang tao Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 06-03-2014 download
32 Biểu mẫu tổng hợp Tuần lễ QG ATVSLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32/LÐLÐ 20-02-2014 download
33 Công văn 32 triển khai hưởng ứng Tuần lễ QG ATVSLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32/LÐLÐ 20-02-2014 download
34 Hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04/HD-LÐLÐ 17-02-2014 download
35 Công văn hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 8/3/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 10-02-2014 download
36 Hướng dẫn chương trình công tác Nữ công năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01/HD-LÐLÐ 16-01-2014 download
37 Kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03/KH-LÐLÐ 25-01-2014 download
38 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 21-01-2014 download
39 Kế hoạch Tuyên giáo năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 21-01-2014 download
40 Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội Văn bản QPPL Chính phủ 200/2013/NÐ-CP 26-11-2013 download
41 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình Văn bản QPPL Chính phủ 167 12-11-2013 download
42 Mẫu văn bản hướng dẫn báo cáo và thủ tục đề nghị khen thưởng. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 03-01-2014 download
43 Công văn 282A V/v đề nghị viết tin, bài đăng tải trên Website LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 282A 27-12-2013 download
44 Công văn về việc đảm bảo ANTT và ATGT trước, trong và sau tết Giáp Ngọ 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 283 27-12-2013 download
45 Công văn triển khai chăm lo đời sống CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 282/LÐLÐ 25-12-2013 download
46 Công văn tổng hợp, báo cáo CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 267/LÐLÐ 10-12-2013 download
47 Công văn gửi các đơn vị: Về việc đánh giá cán bộ, công chức, lao động năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 261/LÐLÐ-ToC 25-11-2013 download
48 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28/KH-LÐLÐ 31-10-2013 download
49 Nghị định 95 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động Văn bản QPPL Chính phủ 95/2013/NÐ-CP 22-08-2013 download
50 Công văn về việc báo cáo số liệu đoàn viên công đoàn là người có đạo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 240/LÐLÐ-ToC 30-10-2013 download

Thư viện ảnh

  • Bản tin lao động và công đoàn

Thống kê truy cập

2a5a5a5a1a1a6a
canhan  Trực tuyến: 48
all  Số lượt truy cập: 2.555.116