Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Quyết định 1590 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức của LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1590 13-03-2015 download
2 Quyết định 34 về việc thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 16-03-2015 download
3 Công văn 56 về việc phát động viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 12-03-2015 download
4 công văn 55 về việc xét đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 55 11-03-2015 download
5 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 05-03-2015 download
6 Giấy mời dự hội nghị (ngày 09/3/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 05-03-2015 download
7 Công tác trọng tâm năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 04-03-2015 download
8 Công văn 51 về việc đăng ký mua sách nghiệp vụ tài chính kế toán các cơ quan công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 51 03-03-2015 download
9 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 2.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 03-03-2015 download
10 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 03-03-2015 download
11 Gợi ý đáp án cuộc thị Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 03-03-2015 download
12 Công văn 49 về việc phân bổ số lượng khen thưởng năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 49 02-03-2015 download
13 Công văn V/v rà soát, thống kê số liệu về thực trạng trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 26-02-2015 download
14 Công văn 46 về việc duyệt báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 27-02-2015 download
15 Quyết định 178 về việc ban hành quy định chế độ chi tiêu nội bộ của cơ quan LĐLĐ tỉnh (bổ sung trang 13) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 178 03-11-2014 download
16 Quyết định 177 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở tỉnh Ninh Bình (bổ sung trang 13) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 177 03-11-2014 download
17 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với các ngày lễ lớn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 26-02-2015 download
18 Công văn 44 về việc hiến máu tình nguyện năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 26-02-2015 download
19 Kế hoạch tổng kết 5 năm phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 12-02-2015 download
20 Quy định về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 254 05-03-2014 download
21 Nghị định 64 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân Văn bản QPPL Chính phủ 64 26-06-2014 download
22 Luật tiếp công dân Văn bản QPPL Quốc hội 42 25-11-2013 download
23 Chỉ thị số 35/-CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Các văn bản khác Trung ương Đảng 35 26-05-2014 download
24 Công văn 39 về việc đăng ký dự tuyển trình độ thạc sỹ đợt I năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 10-02-2015 download
25 Công văn 38 về việc triển khai đảm bảo an toàn lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 09-02-2015 download
26 Công văn 37 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Ba Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 09-02-2015 download
27 lịch trực tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-02-2015 download
28 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 1.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 04-02-2015 download
29 Công văn 32 về việc tham gia góp ý dự thảo Luật Dân sự trong hệ thống công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 04-02-2015 download
30 Giấy mời dự gặp mặt cán bộ công đoàn cuối năm (ngày 06/02/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 02-02-2015 download
31 Kế hoạch 05 tổ chức hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 02-02-2015 download
32 Hướng dẫn 04 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 30-01-2015 download
33 Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 26-01-2015 download
34 Kế hoạch 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 20 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 07 22-01-2015 download
35 Kế hoạch 03 công tác tuyên giáo năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 23-01-2015 download
36 Quyết định 07 về việc sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 22-01-2015 download
37 Hướng dẫn 02 triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 21-01-2015 download
38 Kế hoạch 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và kết luận số 96 của Ban Bí thư (khóa X) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 20-01-2015 download
39 công văn 18 về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ -PCCN lần thứ 17 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 16-01-2015 download
40 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 12-01-2015 download
41 Công văn 07 về việc báo cáo quyết toán thu - chi tài chính công đoàn quý III + IV năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 09-01-2015 download
42 Quyết định 272 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 272 07-03-2014 download
43 Quyết định 271 của TLĐ về việc ban hành quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 271 07-03-2014 download
44 Quyết định 270 của TLĐ về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 07-03-2014 download
45 Quyết định 269 của TLĐ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 269 07-03-2014 download
46 Nghị định 191 quy định chi tiết về tài chính công đoàn Văn bản QPPL Chính phủ 191 21-11-2013 download
47 Công văn 06 về việc thay đổi thời gian hội nghị BCH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 08-01-2015 download
48 Quyết định 05 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 08-01-2015 download
49 Công văn 275 về việc rà soát Doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch PTĐV, thành lập CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 275 16-12-2014 download
50 Công văn 290 về việc báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 30-12-2014 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a9a3a9a4a4a
canhan  Trực tuyến: 10
all  Số lượt truy cập: 2.893.944
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM