Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công văn 180 về việc thay đổi thời gian hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 8 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 180 06-07-2015 download
2 Quyết định 79 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 29-06-2015 download
3 Mẫu biểu phục vụ công tác vận động thành lập CĐCS theo Điều 17 Điều lệ CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 26-06-2015 download
4 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 18-06-2015 download
5 Công văn 2359 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đăng ký dự thi đào tạo sau đại học tại Học viện HCQG Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 2359 12-06-2015 download
6 Kế hoạch 21 tổ chức cuộc vận động "Đẩy mạnh CCTTHC và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của CBCCVC khối cơ quan QLNN cấp tỉnh và cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 15-05-2015 download
7 Quyết định 73 về việc thành lập đoàn khảo sát đánh giá kết quả hoạt động sau nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIV CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 73 11-06-2015 download
8 Công văn 160 về việc triển khai thực hiện hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 160 11-06-2015 download
9 Kế hoạch 26 tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 10-06-2015 download
10 Công văn 238 của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 238 08-06-2015 download
11 Công văn 157 về việc triển khai cuộc vận động "Đẩy mạnh CCTTHC và nâng cao chất lượng thực thi công vụ" của CBCCVC khối cơ quan quản lý NN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 157 09-06-2015 download
12 Công văn 158 về việc báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính CĐ 6 tháng đầu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 158 09-06-2015 download
13 Công văn 156 về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 156 05-06-2015 download
14 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 04-06-2015 download
15 Báo cáo Tháng công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 61 04-06-2015 download
16 Công văn 214 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 214 28-05-2015 download
17 Công văn 225 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường công tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh do vi rút Corona gây ra Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 225 02-06-2015 download
18 Công văn 152 về việc báo cáo một số kết quả hoạt động công đoàn trong nửa nhiệm kỳ đại hội XIV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 152 03-06-2015 download
19 Kế hoạch 23 triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia bình đẳng giới năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 03-06-2015 download
20 Công văn 78 về việc Hướng dẫn thực hiện thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 78 27-05-2015 download
21 Công điện 73 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thong cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 73 26-05-2015 download
22 Kế hoạch 22 triển khai vận động đóng góp Quỹ tham gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 26-05-2015 download
23 Công văn 134 về việc tham gia hiến máu tình nguyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 22-05-2015 download
24 Quyết định 59 về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 22-05-2015 download
25 Quyết định 462 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Ninh Bình năm 2015 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 462 18-05-2015 download
26 Biểu mẫu báo cáo công tác tuyên giáo 6 tháng năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2015 download
27 Biểu mẫu báo cáo Tháng công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2015 download
28 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về Dân số Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 15-05-2015 download
29 Công văn về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị ngày 21/5/2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 129 18-05-2015 download
30 Công văn 127 vv hưởng ửng cuộc vận động Đẩy mạnh CCTTHC và nâng cao chất lượng thực thi công vụ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 127 14-05-2015 download
31 Công văn 120 về việc xây dựng đề cương báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ 2013-2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 120 12-05-2015 download
32 Công văn 118 vv gửi danh sách đề nghị công nhận danh hiệu GVN-ĐVN cấp tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 118 11-05-2015 download
33 Kế hoạch hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 20 06-05-2015 download
34 Công văn 113 vv phân bổ số lượng khen thưởng phong trào GVN - ĐVN giai đoạn 2010-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 113 05-05-2015 download
35 Công văn 112 vv báo cáo hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 112 05-05-2015 download
36 Thông báo 38 tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ quản trị nhân lực năm 2015 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 38 20-03-2015 download
37 Thông báo 06 tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2015 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 06 08-01-2015 download
38 Kế hoạch 19 sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH XIV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 04-05-2015 download
39 Nghị quyết 06 về việc điều chỉnh phân công phụ trách Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 25-04-2015 download
40 Công văn 107 về việc tham gia đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 107 23-04-2015 download
41 Quyết định 54 về việc đổi tên LĐLĐ thị xã Tam Điệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 54 23-04-2015 download
42 Công văn 2297 về việc điều chỉnh lịch thi tuyển công chức tại LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 2297 21-04-2015 download
43 Quyết định 1702 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức LĐLĐ tỉnh năm 20115 (bổ sung) Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 1702 21-04-2015 download
44 Công văn về việc đề nghị tặng Kỷ niệm chương " Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 102 20-04-2015 download
45 công văn vv tuyên truyền 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 17-04-2015 download
46 Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 16-04-2015 download
47 Công văn 97 về việc đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 97 15-04-2015 download
48 Kế hoạch 15 đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 14-04-2015 download
49 Công văn 95 về việc đăng ký bổ sung người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 13-04-2015 download
50 Công văn 462 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định sô 17/2015/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 462 08-04-2015 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a2a2a4a9a7a
canhan  Trực tuyến: 12
all  Số lượt truy cập: 3.122.497
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM