Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Đề cương tuyên truyền quần thể Danh thắng Tràng An Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 31-12-2014 download
2 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền Quần thể danh thắng Tràng An Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 31-12-2014 download
3 Công văn 292 về việc phân bổ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 292 31-12-2014 download
4 Công văn 291 về việc phối hợp thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 291 30-12-2014 download
5 Công văn 289 về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 289 30-12-2014 download
6 Quyết định 194 về việc ban hành quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 30-12-2014 download
7 Công văn 281 về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 281 26-12-2014 download
8 Công văn về việc công nhận danh hiệu thi đua Nhà nước năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 16-12-2014 download
9 Giấy mời dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (ngày 18/12/2014) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 20 16-12-2014 download
10 Công văn 273 về việc đề nghị hướng dẫn tuyến trình khen thưởng và hình thức khen thưởng Nhà nước Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 273 12-12-2014 download
11 Nghị định 103 quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2015 Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 103 11-11-2014 download
12 Báo cáo kết quả đánh giá thỏa ước lao động tập thể năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 11-12-2014 download
13 Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định 2053 về phê duyệt đề án truyền thông xây dựng xã hội học tập Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 10-12-2014 download
14 Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 108/2014/NÐ-CP 20-11-2014 download
15 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11.2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 181 04-12-2014 download
16 CV 270 vv hướng dẫn tuyến trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Nhà nước năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 270 01-12-2014 download
17 Công văn về việc đăng ký mua sách BHXH-BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 21-11-2014 download
18 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 20-11-2014 download
19 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 01 12-11-2014 download
20 Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-11-2014 download
21 Đề cương tuyên truyền 25 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 12-11-2014 download
22 Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 12-11-2014 download
23 Công văn về việc đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-11-2014 download
24 Công văn triển khai tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-11-2014 download
25 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-11-2014 download
26 Báo cáo kết quả HĐCĐ tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 156 05-11-2014 download
27 Nghị định của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp Văn bản QPPL Chính phủ 98/2014/NÐ-CP 24-10-2014 download
28 Công văn về việc cung cấp tư liệu viết cuốn lịch sử CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 03-11-2014 download
29 Công văn 255 đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT của CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 255 30-10-2014 download
30 Công văn 254 hướng dẫn khen thưởng CNLĐ tiêu biểu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 30-10-2014 download
31 Công văn 253 vận động sáng tác văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 253 29-10-2014 download
32 Quyết định 174 kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 28-10-2014 download
33 Quyết định 172 vv thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 27-10-2014 download
34 Kế hoạch 37 tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 24-10-2014 download
35 Công văn về việc gửi bài dự thi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-10-2014 download
36 Công văn 249 về việc báo cáo số liệu tài chính công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 249 24-10-2014 download
37 Công văn 248 về việc lập báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 248 23-10-2014 download
38 Kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 23-10-2014 download
39 Biểu mẫu báo cáo số liệu hoạt động công đoàn cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-10-2014 download
40 Quyết định 170 về việc ban hành bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 170 22-10-2014 download
41 Kế hoạch 35 thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 21-10-2014 download
42 Công văn 242 hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 242 17-10-2014 download
43 Kế hoạch 34 triển khai thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 20-10-2014 download
44 Kế hoạch 33 kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 13-10-2014 download
45 Công văn vv báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 93 08-10-2014 download
46 Công văn 236 đăng ký mua Sổ công tác và Lịch năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 236 09-10-2014 download
47 Công văn 233 thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 233 07-10-2014 download
48 Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 08 24-09-2014 download
49 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý III năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 145 03-10-2014 download
50 Thông tư 07 hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Thi đua khen thưởng Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 04 29-08-2014 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a9a8a7a9a8a9a
canhan  Trực tuyến: 11
all  Số lượt truy cập: 2.987.989
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM