Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công văn 146 về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 146 17-06-2014 download
2 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 12-05-2014 download
3 Mẫu đề cương báo cáo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 16-06-2014 download
4 KH 19 tổ chức Hội thi Báo cáo viên Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 12-06-2014 download
5 Báo cáo Tháng Công nhân năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 87 12-06-2014 download
6 CV 140 triệu tập Hội nghị triển khai Điều lệ CĐVN (18/6/2014) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 140 12-06-2014 download
7 CV đề nghị gửi báo cáo kết quả PTTĐ "Dân vận khéo" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 11-06-2014 download
8 Kh số 18 triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh NB lần thứ VII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 06-06-2014 download
9 Báo cáo tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 06-06-2014 download
10 CV 134 xét chọn cán chọn cán bộ công đoàn tiêu biểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 04-06-2014 download
11 Thông báo 71 về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 30-05-2014 download
12 Công văn 128 hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và ngày GĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 128 26-05-2014 download
13 kế hoạch triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05a 05-03-2014 download
14 Kế hoạch kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 22-05-2014 download
15 Mẫu báo cáo nhanh Tháng công nhân năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-05-2014 download
16 Công văn 120 về việc đảm bảo ANCT, trật tự ANXH liên quan đến sự việc TQ hạ đặt giàn khoan trái phép tại Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 120 19-05-2014 download
17 Biểu mẫu báo cáo Nữ công 6 tháng đầu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2014 download
18 Công văn về việc đăng ký mua tài liệu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 117 14-05-2014 download
19 Danh sách các Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nợ BHXH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-05-2014 download
20 Phiếu đặt bài Bản tin LĐ&CĐ số Quý III.2014 (Số đặc biệt) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 13-05-2014 download
21 Công văn 110 vv đề nghị gửi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 110 08-05-2014 download
22 Giấy mời dự hội nghị ký chương trình phối hợp về công tác TĐKT (14h, ngày 14/5/2014) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 12-05-2014 download
23 Lịch thi đấu Giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 08-05-2014 download
24 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 4.2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 07-05-2014 download
25 Công văn 100 về việc chuẩn bị báo cáo UBKT 5 tháng đầu năm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 100 22-04-2014 download
26 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện NQ 4a Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 22-04-2014 download
27 Công văn 103 về việc xét tặng KNC vì sự phát triển PNVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 103 23-04-2014 download
28 Công văn 102 về việc triệu tập Hội nghị triển khai QĐ 217, 218 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 102 23-04-2014 download
29 Giấy đề nghị gửi kèm theo công văn số 97/LĐLĐ-NC, ngày 21/4/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-04-2014 download
30 Công văn 97 về việc triển khai chương trình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 97 21-04-2014 download
31 Công văn 96 về việc thông báo triệu tập Giải cầu lông năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 96 21-04-2014 download
32 Báo cáo sơ kết 3 năm phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 21-04-2014 download
33 Công văn về việc tổ chức đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 89 15-04-2014 download
34 Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 14-03-2014 download
35 Đề cương hướng dẫn tuyên truyền 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-04-2014 download
36 Đề cương hướng dẫn tuyên truyền 39 năm ngày GPMN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-04-2014 download
37 Quyết định 271 vv ban hành quy định về khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 271 07-03-2014 download
38 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28 08-04-2014 download
39 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 08-04-2014 download
40 Quyết định 272 về quy định thu, còa, quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 272 07-03-2014 download
41 Quyết định 270 về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 07-03-2014 download
42 Quyết định 269 ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 269 07-03-2014 download
43 Hướng dẫn 258 về đóng đoàn phí công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 258 07-03-2014 download
44 Công văn khảo sát mức lương tối thiểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 81 04-04-2014 download
45 Kế hoạch giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 31-03-2014 download
46 CV 63 triển khai các hoạt động của CĐ trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy.. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 63 20-03-2014 download
47 CV HD xet tang bang Lao dong sang tao Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 06-03-2014 download
48 Biểu mẫu tổng hợp Tuần lễ QG ATVSLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32/LÐLÐ 20-02-2014 download
49 Công văn 32 triển khai hưởng ứng Tuần lễ QG ATVSLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32/LÐLÐ 20-02-2014 download
50 Hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04/HD-LÐLÐ 17-02-2014 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a5a0a4a1a4a
canhan  Trực tuyến: 25
all  Số lượt truy cập: 2.850.414
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn