Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 công văn vv tuyên truyền 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 17-04-2015 download
2 Kế hoạch Tháng Công nhân năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 16-04-2015 download
3 Công văn 97 về việc đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 97 15-04-2015 download
4 Kế hoạch 15 đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 14-04-2015 download
5 Công văn 95 về việc đăng ký bổ sung người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 95 13-04-2015 download
6 Công văn 462 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định sô 17/2015/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 462 08-04-2015 download
7 Quyết định 09 về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 09 25-03-2015 download
8 Thông tư liên tịch số 01 giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo tham nhũng Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 01 08-04-2015 download
9 Công văn 459 về việc xử lý kẻ giả danh cán bộ văn phòng TLĐ để giới thiệu bán sách Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 459 07-04-2015 download
10 Quyết định 07 về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 03-04-2015 download
11 Kế hoạch 13 về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 03-04-2015 download
12 Công văn 91 về việc nắm tình hình CNLĐ chưa đồng tình với chính sách BHXH một lần Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 91 03-04-2015 download
13 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 02-04-2015 download
14 Công văn 86 về việc xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 01-04-2015 download
15 Hướng dẫn 12 thực hiện kế hoạch 07 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 của Bộ Chính trị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 30-03-2015 download
16 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 25-03-2015 download
17 Quyết định 37 kiện toàn đội ngũ báo cáo viên công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 25-03-2015 download
18 Quyết định 38 kiện toàn BBT Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 25-03-2015 download
19 Quyết định 39 kiện toàn bộ phận giúp việc BTV về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 25-03-2015 download
20 Giấy mời dự Hội thảo (kèm bản tóm tắt cuốn lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn Ninh Bình giai đoạn 2011-2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 15 23-03-2015 download
21 Quyết định 36 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 20-03-2015 download
22 Quy chế phối hợp về việc thực hiện tuyên truyền Luật Công đoàn, Luật Thuế và thu kinh phí công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 18-03-2015 download
23 Công văn về việc giới thiệu nguồn phát triển đảng trong CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 68 18-03-2015 download
24 Công văn giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 18-03-2015 download
25 Quyết định 1590 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức của LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1590 13-03-2015 download
26 Quyết định 34 về việc thành lập đội ngũ giảng viên kiêm chức Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 16-03-2015 download
27 Công văn 56 về việc phát động viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 12-03-2015 download
28 công văn 55 về việc xét đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 55 11-03-2015 download
29 Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 05-03-2015 download
30 Giấy mời dự hội nghị (ngày 09/3/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 05-03-2015 download
31 Công tác trọng tâm năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 04-03-2015 download
32 Công văn 51 về việc đăng ký mua sách nghiệp vụ tài chính kế toán các cơ quan công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 51 03-03-2015 download
33 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 2.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 03-03-2015 download
34 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 03-03-2015 download
35 Gợi ý đáp án cuộc thị Tìm hiểu Hiến Pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 03-03-2015 download
36 Công văn 49 về việc phân bổ số lượng khen thưởng năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 49 02-03-2015 download
37 Công văn V/v rà soát, thống kê số liệu về thực trạng trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 26-02-2015 download
38 Công văn 46 về việc duyệt báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 27-02-2015 download
39 Quyết định 178 về việc ban hành quy định chế độ chi tiêu nội bộ của cơ quan LĐLĐ tỉnh (bổ sung trang 13) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 178 03-11-2014 download
40 Quyết định 177 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở tỉnh Ninh Bình (bổ sung trang 13) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 177 03-11-2014 download
41 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với các ngày lễ lớn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 26-02-2015 download
42 Công văn 44 về việc hiến máu tình nguyện năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 26-02-2015 download
43 Kế hoạch tổng kết 5 năm phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà giai đoạn 2010-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 12-02-2015 download
44 Quy định về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 254 05-03-2014 download
45 Nghị định 64 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân Văn bản QPPL Chính phủ 64 26-06-2014 download
46 Luật tiếp công dân Văn bản QPPL Quốc hội 42 25-11-2013 download
47 Chỉ thị số 35/-CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Các văn bản khác Trung ương Đảng 35 26-05-2014 download
48 Công văn 39 về việc đăng ký dự tuyển trình độ thạc sỹ đợt I năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 10-02-2015 download
49 Công văn 38 về việc triển khai đảm bảo an toàn lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 09-02-2015 download
50 Công văn 37 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1975 năm khởi nghĩa Hai Ba Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 09-02-2015 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a3a0a2a4a4a
canhan  Trực tuyến: 13
all  Số lượt truy cập: 3.130.244
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM