Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Liên kết website

  • bep tu nhap khau
  • Luật lao động
  • Luật công đoàn
  • Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN
  • tai lieu tuyen truyen 1050 nam nha nuoc dai co viet

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV 67 sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 06-03-2018 download
2 Chỉ thị 06 của ĐCT TLĐ về chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng tài chính CĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 06 02-03-2018 download
3 Công văn 317 của TLĐ về một số nội dung triển khai thu KPCĐ qua 1 TK trung gian Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 317 01-03-2018 download
4 CV 66 về thiết lập và sử dụng mạng xã hội Facebook phục vụ công tác tuyên truyền,.. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 05-03-2018 download
5 BC 29 kết quả hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 02-03-2018 download
6 CV 62 về lập danh sách CĐCS tham gia đại lý cho Công ty Bảo hiểm PJICO NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 02-03-2018 download
7 CV 61 về việc thực hiện rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 61 02-03-2018 download
8 Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 2 năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 28-02-2018 download
9 Quyết định số 29 về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 07-02-2018 download
10 Kế hoạch số 07 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 27-02-2018 download
11 Công văn 56 vv duyệt quyết toán thu chi tài chính CĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 26-02-2018 download
12 Công văn 48 vv cập nhật kết quả thăm hỏi, tặng quà Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 09-02-2018 download
13 Cv 46 về việc khảo sát nhu cầu học học ngoại ngữ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 09-02-2018 download
14 CV 43 về tổ chức các hoạt động N 108 năm ngày 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa....... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 08-02-2018 download
15 CV 42 về triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung qua Vietinbank Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 07-02-2018 download
16 Thông báo phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ quà Tết từ các đơn vị, doanh nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 07-02-2018 download
17 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 1/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 05-02-2018 download
18 Thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng UBKT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 05-02-2018 download
19 LỊCH TRỰC TẾT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-02-2018 download
20 Kế hoạch số 05 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 02-02-2018 download
21 Công văn số 34 về việc đôn đốc các đơn vị nợ BHXh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 31-01-2018 download
22 Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-01-2018 download
23 Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-01-2018 download
24 Chương trinh số 04/CTr-LĐLĐ về công tác nữ công 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 30-01-2018 download
25 Về việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 136 29-01-2018 download
26 Kế hoạch 04/KH-LĐLĐ về công tác tuyên giáo năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 25-01-2018 download
27 Công văn 29 về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 29 25-01-2018 download
28 Công văn 31 về hỗ trợ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Mậu Tuất 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 23-01-2018 download
29 Công văn về việc một số tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ LĐLĐ tỉnh bán sách Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 23-01-2018 download
30 Quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân của LĐLĐ 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 22-01-2018 download
31 Văn bản triển khai thực hiện các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28 22-01-2018 download
32 CV 23 vv chuẩn bị nội dung tham luận tại HN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 18-01-2018 download
33 Công văn 22 vv tăng cường tuân thủ PLLĐ, thúc đẩy QHLĐ hài hòa, ổn định trong DN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 18-01-2018 download
34 Công văn 21 vv phân bổ quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Mậu Tuất Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 18-01-2018 download
35 Chương trình công tác năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 18-01-2018 download
36 Hợp đồng thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Công ty Bảo hiểm PJICO Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01/HÐBH/NBI/2018 18-01-2018 download
37 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02/TB-TTC 16-01-2018 download
38 Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16/LÐLÐ-CSPL 16-01-2018 download
39 Văn bản triển khai thực hiện Nghị định 161/2017/NĐ-CP Các văn bản khác Chính phủ 161/2017/NÐ-CP 16-01-2018 download
40 Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01 của TLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 12-01-2018 download
41 Công văn 08 vv triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 05-01-2018 download
42 Kế hoạch 02 kiểm tra công tác tài chính công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 09-01-2018 download
43 Kế hoạch 01 kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 08-01-2018 download
44 Công văn 07 vv rà soát doanh nghiệp và xây dựng KH PTĐV, thành lập CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 08-01-2018 download
45 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 04-01-2018 download
46 Thông báo lich nghi lễ, tết năm 2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 71 29-12-2017 download
47 Công văn 05 tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 04-01-2018 download
48 CV số 04 V/v thực hiện Nghị định 141/2017/CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 03-01-2018 download
49 Công văn 03 v.v lập danh sách những cảnh đời khó khăn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 03-01-2018 download
50 Chương trình công tác của UBKT LĐLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 03-01-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a7a7a3a5a6a0a
canhan  Trực tuyến: 19
all  Số lượt truy cập: 2.773.560
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn