Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Bộ câu hỏi phần thi kiến thức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 18-03-2019 download
2 Bộ câu hỏi phần thi thực hành xử lý tình huống hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 18-03-2019 download
3 Công văn về việc đăng ký các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 68 15-03-2019 download
4 Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phong trào "Toàn dân ĐKXDĐSVH" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 13-03-2019 download
5 Công văn về việc đăng kí mua Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn thi hành Điều lệ khóa XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 60 11-03-2019 download
6 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 06-03-2019 download
7 Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 06-03-2019 download
8 Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 288 06-03-2019 download
9 Công văn về việc thống kê CNLĐ bị chết do tai nạn lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 05-03-2019 download
10 Kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV, năm 2019 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 16 05-03-2019 download
11 Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" tỉnh Ninh Bình năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 05-03-2019 download
12 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" tỉnh Ninh Bình năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 05-03-2019 download
13 Công văn về việc xin ý kiến tham gia "Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 55 05-03-2019 download
14 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 05-03-2019 download
15 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), 73 năm ngày thành lập Công đoàn Ninh Bình (7/1946-7/2019) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 05-03-2019 download
16 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 05-03-2019 download
17 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa Các văn bản khác Trung ương Đảng 45 04-03-2019 download
18 Báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2018 "Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 322 04-03-2019 download
19 Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 28-02-2019 download
20 Công văn về việc đề nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân khu công nghiệp Tam Điệp Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 31 28-02-2019 download
21 Công văn về việc giải quyết các kiến nghị đảm bảo an toàn giao thông cho công nhân khu công nghiệp Tam Điệp Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 30 28-02-2019 download
22 Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động tháng 2, nhiệm vụ tháng 3/2019 (Kèm GM 07) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 26-02-2019 download
23 Thông tri về việc lãnh đạo thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 15 25-02-2019 download
24 Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng Các văn bản khác Trung ương Đảng 28 25-02-2019 download
25 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng Các văn bản khác Trung ương Đảng 30 25-02-2019 download
26 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 298 21-02-2019 download
27 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 299 21-02-2019 download
28 Công văn về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 13 21-02-2019 download
29 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 21-02-2019 download
30 Công văn về việc duyệt quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 20-02-2019 download
31 Kế hoạch tổ chức Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" tỉnh Ninh Bình năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 20-02-2019 download
32 Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 19-02-2019 download
33 Công văn về việc sử dụng nội dung thương lượng và Thỏa ước lao động tập thể Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 18-02-2019 download
34 Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 15-02-2019 download
35 Công văn về việc Sơ kết 2 năm thực hiện quy định về sắp xếp CĐ ngành, CĐ giáo dục cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 14-02-2019 download
36 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 272 14-02-2019 download
37 Thông báo về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 68 14-02-2019 download
38 Quyết định ban hành Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 176 29-01-2019 download
39 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 14 28-01-2019 download
40 Công văn về việc hỗ trợ vé xe Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 28-01-2019 download
41 Quyết định về việc giải thể Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 28-01-2019 download
42 Công văn về việc phân bổ số lượng khen thưởng năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 23-01-2019 download
43 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 22-01-2019 download
44 Chương trình công tác năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 22-01-2019 download
45 Công văn về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 1626 21-01-2019 download
46 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 21-01-2019 download
47 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) về công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03 15-01-2019 download
48 Công văn về việc đề nghị phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho CNLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 14-01-2019 download
49 Công văn về việc thông báo lịch thăm và chúc tết năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 14-01-2019 download
50 Chương trình trọng tâm công tác Nữ công năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 14-01-2019 download

Video

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a4a2a8a1a8a5a
canhan  Trực tuyến: 11
all  Số lượt truy cập: 3.428.185
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM