Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Thông báo vệ việc Kê khai các đơn vị đã nộp KPCĐ vào tài khoản của Công đoàn Việt Nam nhưng chưa nhận được kinh phí cấp trả Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 356 09-10-2018 download
2 Thông báo về việc hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1990 09-10-2018 download
3 Thông báo về việc phối hợp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Lao động, an toàn, vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội và Công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 145 09-10-2018 download
4 CV 354 về việc đôn đốc nộp Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính CĐ quý I+II/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 354 09-10-2018 download
5 Thông báo về việc sử dụng Tab Samsung và sim Viettel quà tặng của Đại hội Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1994 09-10-2018 download
6 Nghị quyết Hội nghị 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 16 09-10-2018 download
7 Cv 351 về việc triệu tập thành phần và thông báo 1 số nội dung Hội thi thuyết trình. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 351 08-10-2018 download
8 CV 349 về giám sát thực hiện NĐ141/2017 và thống kê thực hiện chế độ........2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 349 05-10-2018 download
9 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 281 05-10-2018 download
10 Nghị quyết 01 Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2013 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 01 05-10-2018 download
11 Công văn 346 v/v Thực hiện thu kinh phí công đoàn khối SXKD qua Viettinbank Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 346 04-10-2018 download
12 Thông báo về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày thành lập HLH Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 04-10-2018 download
13 Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 143 03-10-2018 download
14 Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (bản word) Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 02-10-2018 download
15 Thông báo v/v báo cáo số liệu phục vụ Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 1845/QĐ-KTNN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 345 02-10-2018 download
16 CV 343 tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 343 02-10-2018 download
17 CV 342 về hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS DN tổ chức thương lượng, ký kếtTƯLĐTT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 342 02-10-2018 download
18 Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Powerpoint) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 01-10-2018 download
19 Thông báo về việc phân bổ hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và thiệt hại do thiên tai Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 340 01-10-2018 download
20 Thông báo về việc tuyên truyền thực hiện Ngày pháp luật năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 341 01-10-2018 download
21 Thông báo v/v tuyên truyền Đại hội MTTQ VN các cấp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 333 27-09-2018 download
22 Đăng ký mua sổ tay công tác nữ công năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 332 26-09-2018 download
23 Bổ sung danh sách các Doanh nghiệp tham dự tập huấn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 22-09-2018 download
24 Các câu hỏi tình huống Hội thi thuyết trình 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 000 22-09-2018 download
25 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 277 20-09-2018 download
26 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW VI khóa X của Đảng Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 78 19-09-2018 download
27 Quy định về kết nạp người vi phạm chính sách dân số và KHHGĐ vào Đảng Các văn bản khác Trung ương Đảng 05 17-09-2018 download
28 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo PT Đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 136 11-09-2018 download
29 QĐ về việc Ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 11-09-2018 download
30 QĐ 133 về việc thành lập BGK, Tổ Thư ký Hội thi thuyết trình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 133 11-09-2018 download
31 Công văn về thông tin tình hình thiệt hại của đoàn viên và NLĐ do bị thiên tai, bão lũ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 132 06-09-2018 download
32 Công văn 314 về đẩy mạnh triển khai thực hiện QCDC cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 314 06-09-2018 download
33 Công văn đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 từ nguồn NS nhà nước Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 311 06-09-2018 download
34 Thông báo về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 308 06-09-2018 download
35 Đề cương báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 307 05-09-2018 download
36 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 130 05-09-2018 download
37 Thông báo kết luận thực hiện quy chế giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Chính phủ 319 05-09-2018 download
38 Lịch công tác tháng 9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 129 06-09-2018 download
39 Quyết định 128 về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi tuyết trình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 128 31-08-2018 download
40 Công văn 305 về việc mua và đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 305 31-08-2018 download
41 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-08-2018 download
42 Công văn 303 về việc xây dựng các câu hỏi tình huống Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 303 30-08-2018 download
43 Công văn 302 về tập hợp những vướng mắc bất cập trong thực hiện Điều lệ CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 302 29-08-2018 download
44 Chỉ thị của UBND tỉnh về không uống rượu bia trong giờ làm việc và khi lái xe Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 18 24-08-2018 download
45 CV 297 giới thiệu doanh nghiệp tham gia "Bảng xếp hạng DN vì người LĐ 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 297 21-08-2018 download
46 Thông báo 122 về việc phối hợp thanh tra việc chấp hành các quy định của PL Lao động..... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 122 20-08-2018 download
47 Thông báo 121 về thay đổi đầu mối liên hệ của Công ty Bảo hiểm PJICO Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 121 20-08-2018 download
48 Công văn số 293 về tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 16-08-2018 download
49 Kế hoạch 31 tổ chức hội thi thuyết trình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 14-08-2018 download
50 Báo cáo tháng 7 của Tổng Liên Đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 70 09-08-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a2a2a4a9a8a
canhan  Trực tuyến: 13
all  Số lượt truy cập: 3.122.498
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM