Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công văn 254 hướng dẫn khen thưởng CNLĐ tiêu biểu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 30-10-2014 download
2 Công văn 253 vận động sáng tác văn học về đề tài Công nhân và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 253 29-10-2014 download
3 Quyết định 174 kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 28-10-2014 download
4 Quyết định 172 vv thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 27-10-2014 download
5 Kế hoạch 37 tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 24-10-2014 download
6 Công văn về việc gửi bài dự thi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-10-2014 download
7 Công văn 249 về việc báo cáo số liệu tài chính công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 249 24-10-2014 download
8 Công văn 248 về việc lập báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 248 23-10-2014 download
9 Kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 23-10-2014 download
10 Biểu mẫu báo cáo số liệu hoạt động công đoàn cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-10-2014 download
11 Quyết định 170 về việc ban hành bảng chấm điểm đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 170 22-10-2014 download
12 Kế hoạch 35 thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 21-10-2014 download
13 Công văn 242 hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 242 17-10-2014 download
14 Kế hoạch 34 triển khai thực hiện Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 20-10-2014 download
15 Kế hoạch 33 kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 13-10-2014 download
16 Công văn vv báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 93 08-10-2014 download
17 Công văn 236 đăng ký mua Sổ công tác và Lịch năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 236 09-10-2014 download
18 Công văn 233 thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 233 07-10-2014 download
19 Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 08 24-09-2014 download
20 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý III năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 145 03-10-2014 download
21 Thông tư 07 hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Thi đua khen thưởng Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 04 29-08-2014 download
22 Kế hoạch 30 tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 30-09-2014 download
23 Hướng dẫn kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 26-09-2014 download
24 Công văn 216 về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 216 24-09-2014 download
25 Hướng dẫn 26 thực hiện Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 26 24-09-2014 download
26 Công văn 211 v/v báo cáo tình hình nhà ở công nhân lao động năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 211 16-09-2014 download
27 Đề cương tuyên truyền 84 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 15-09-2014 download
28 Báo cáo tháng 8, nhiệm vụ tháng 9/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 08-09-2014 download
29 Công văn đôn đốc nộp đề cương dự thi Báo cáo viên Công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-09-2014 download
30 Công văn 203 thống kê việc làm, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách đối với CNVCLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 203 05-09-2014 download
31 Công văn 202 hướng dẫn tổ chức HN CBCC, HN NLĐ trong trường học năm học 2014-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 202 05-09-2014 download
32 Công văn 199 vv đăng ký mua tài liệu nghiệp vụ UBKT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 199 03-09-2014 download
33 Công văn 197 về việc báo cáo quyết toán thu - chi tài chính CĐ quý I + I/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 27-08-2014 download
34 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 25-08-2014 download
35 Công văn 131 thông báo số điện thoại theo dõi, tổng hợp tình hình đình công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 131 18-08-2014 download
36 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 7.2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 119 08-08-2014 download
37 Đề cương tuyên truyền 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 05-08-2014 download
38 Báo cáo tình hình đời sống việc làm 6 tháng đầu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 04-08-2014 download
39 Công văn 175 lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 187/TLĐ và HD khen thưởng kỷ niệm chương Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 29-07-2014 download
40 Kế hoạch 23 tổ chức lớp tập huấn giảng viên nguồn về ATVSLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 29-07-2014 download
41 HD 174 hướng dẫn khóa sổ kế toán, kết chuyển số liệu sang sổ kế toán mới của CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 25-07-2014 download
42 Hướng dẫn 460 công khai tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 460 17-04-2014 download
43 Hướng dẫn 270 thực hiện Quy chế quản lý tài chính công đoàn và chế độ kế toán đối với CĐCS Văn bản QPPL Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 11-03-2014 download
44 Báo cáo kq HĐCĐ 6 tháng đầu năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 09-07-2014 download
45 Đề cương tuyên truyền 85 năm thành lập CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 09-07-2014 download
46 Lịch trình thực hiện Kế hoạch 34/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng Xã hội học tập (giai đoạn 2014-2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-06-2014 download
47 Công văn 147 vận động đóng góp ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 147 17-06-2014 download
48 Báo cáo vụ ngộ độc thức ăn tại Công ty TNHH MC NEX Vina Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 17-06-2014 download
49 Công văn 146 về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 146 17-06-2014 download
50 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 12-05-2014 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a1a2a5a6a6a1a
canhan  Trực tuyến: 12
all  Số lượt truy cập: 3.125.661
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM