Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 lịch trực tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 06-02-2015 download
2 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 1.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 04-02-2015 download
3 Công văn 32 về việc tham gia góp ý dự thảo Luật Dân sự trong hệ thống công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 04-02-2015 download
4 Giấy mời dự gặp mặt cán bộ công đoàn cuối năm (ngày 06/02/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 02-02-2015 download
5 Kế hoạch 05 tổ chức hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 02-02-2015 download
6 Hướng dẫn 04 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 30-01-2015 download
7 Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 26-01-2015 download
8 Kế hoạch 07 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện kết luận số 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 20 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 07 22-01-2015 download
9 Kế hoạch 03 công tác tuyên giáo năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 23-01-2015 download
10 Quyết định 07 về việc sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 22-01-2015 download
11 Hướng dẫn 02 triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 21-01-2015 download
12 Kế hoạch 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và kết luận số 96 của Ban Bí thư (khóa X) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 20-01-2015 download
13 công văn 18 về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ -PCCN lần thứ 17 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 16-01-2015 download
14 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 12-01-2015 download
15 Công văn 07 về việc báo cáo quyết toán thu - chi tài chính công đoàn quý III + IV năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 09-01-2015 download
16 Quyết định 272 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 272 07-03-2014 download
17 Quyết định 271 của TLĐ về việc ban hành quy định khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 271 07-03-2014 download
18 Quyết định 270 của TLĐ về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 07-03-2014 download
19 Quyết định 269 của TLĐ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 269 07-03-2014 download
20 Nghị định 191 quy định chi tiết về tài chính công đoàn Văn bản QPPL Chính phủ 191 21-11-2013 download
21 Công văn 06 về việc thay đổi thời gian hội nghị BCH Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 08-01-2015 download
22 Quyết định 05 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 08-01-2015 download
23 Công văn 275 về việc rà soát Doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch PTĐV, thành lập CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 275 16-12-2014 download
24 Công văn 290 về việc báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 30-12-2014 download
25 Công văn 03 về việc đăng ký nội dung tập huấn, bồi dưỡng năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 07-01-2015 download
26 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 12 năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 06-01-2015 download
27 Sao y hướng dẫn thực hiện mục lục thu, chi tài chính công đoàn của TLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 06-01-2015 download
28 Đề cương tuyên truyền quần thể Danh thắng Tràng An Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 31-12-2014 download
29 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền Quần thể danh thắng Tràng An Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 31-12-2014 download
30 Công văn 292 về việc phân bổ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 292 31-12-2014 download
31 Công văn 291 về việc phối hợp thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 291 30-12-2014 download
32 Công văn 289 về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 289 30-12-2014 download
33 Quyết định 194 về việc ban hành quy định phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 30-12-2014 download
34 Công văn 281 về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 281 26-12-2014 download
35 Công văn về việc công nhận danh hiệu thi đua Nhà nước năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 16-12-2014 download
36 Giấy mời dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (ngày 18/12/2014) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 20 16-12-2014 download
37 Công văn 273 về việc đề nghị hướng dẫn tuyến trình khen thưởng và hình thức khen thưởng Nhà nước Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 273 12-12-2014 download
38 Nghị định 103 quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2015 Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 103 11-11-2014 download
39 Báo cáo kết quả đánh giá thỏa ước lao động tập thể năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 11-12-2014 download
40 Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định 2053 về phê duyệt đề án truyền thông xây dựng xã hội học tập Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 10-12-2014 download
41 Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 108/2014/NÐ-CP 20-11-2014 download
42 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11.2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 181 04-12-2014 download
43 CV 270 vv hướng dẫn tuyến trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Nhà nước năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 270 01-12-2014 download
44 Công văn về việc đăng ký mua sách BHXH-BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 21-11-2014 download
45 Công văn về việc sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 20-11-2014 download
46 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 01 12-11-2014 download
47 Công văn về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 19-11-2014 download
48 Đề cương tuyên truyền 25 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 12-11-2014 download
49 Công văn về việc gửi tài liệu tuyên truyền Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 12-11-2014 download
50 Công văn về việc đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-11-2014 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a3a5a3a5a6a8a
canhan  Trực tuyến: 5
all  Số lượt truy cập: 3.353.568
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM