Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Báo cáo sơ kết 3 năm phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 21-04-2014 download
2 Công văn về việc tổ chức đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 89 15-04-2014 download
3 Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 14-03-2014 download
4 Đề cương hướng dẫn tuyên truyền 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-04-2014 download
5 Đề cương hướng dẫn tuyên truyền 39 năm ngày GPMN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 10-04-2014 download
6 Quyết định 271 vv ban hành quy định về khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 271 07-03-2014 download
7 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28 08-04-2014 download
8 Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 08-04-2014 download
9 Quyết định 272 về quy định thu, còa, quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 272 07-03-2014 download
10 Quyết định 270 về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 270 07-03-2014 download
11 Quyết định 269 ban hành quy chế quản lý tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 269 07-03-2014 download
12 Hướng dẫn 258 về đóng đoàn phí công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 258 07-03-2014 download
13 Công văn khảo sát mức lương tối thiểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 81 04-04-2014 download
14 Kế hoạch giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 31-03-2014 download
15 CV 63 triển khai các hoạt động của CĐ trong phòng chống HIV/AIDS, ma túy.. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 63 20-03-2014 download
16 CV HD xet tang bang Lao dong sang tao Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 06-03-2014 download
17 Biểu mẫu tổng hợp Tuần lễ QG ATVSLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32/LÐLÐ 20-02-2014 download
18 Công văn 32 triển khai hưởng ứng Tuần lễ QG ATVSLĐ năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32/LÐLÐ 20-02-2014 download
19 Hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04/HD-LÐLÐ 17-02-2014 download
20 Công văn hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 8/3/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 10-02-2014 download
21 Hướng dẫn chương trình công tác Nữ công năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01/HD-LÐLÐ 16-01-2014 download
22 Kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03/KH-LÐLÐ 25-01-2014 download
23 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 21-01-2014 download
24 Kế hoạch Tuyên giáo năm 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 21-01-2014 download
25 Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Điều 11 Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội Văn bản QPPL Chính phủ 200/2013/NÐ-CP 26-11-2013 download
26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình Văn bản QPPL Chính phủ 167 12-11-2013 download
27 Mẫu văn bản hướng dẫn báo cáo và thủ tục đề nghị khen thưởng. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 03-01-2014 download
28 Công văn 282A V/v đề nghị viết tin, bài đăng tải trên Website LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 282A 27-12-2013 download
29 Công văn về việc đảm bảo ANTT và ATGT trước, trong và sau tết Giáp Ngọ 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 283 27-12-2013 download
30 Công văn triển khai chăm lo đời sống CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ- 2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 282/LÐLÐ 25-12-2013 download
31 Công văn tổng hợp, báo cáo CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 267/LÐLÐ 10-12-2013 download
32 Công văn gửi các đơn vị: Về việc đánh giá cán bộ, công chức, lao động năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 261/LÐLÐ-ToC 25-11-2013 download
33 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2013 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28/KH-LÐLÐ 31-10-2013 download
34 Nghị định 95 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động Văn bản QPPL Chính phủ 95/2013/NÐ-CP 22-08-2013 download
35 Công văn về việc báo cáo số liệu đoàn viên công đoàn là người có đạo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 240/LÐLÐ-ToC 30-10-2013 download
36 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg: Quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu Văn bản QPPL Thủ tướng Chính phủ 52/2013/QÐ-TTg 30-08-2013 download
37 NĐ 102/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về LĐ nước ngoài làm việc tại VN Văn bản QPPL Chính phủ 102/2013/NÐ-CP 05-09-2013 download
38 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 08/2013/TT-BNV 31-07-2013 download
39 Thông tư số 07/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 07/2013/TT-BNV 31-07-2013 download
40 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 649/HD-TLÐ 29-04-2011 download
41 Luật BHXH số 1477/BHXH-CSXH Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 1477/BHXH-CSXH 23-04-2013 download
42 Nghị định 105/2012/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 105/2012/NÐ-CP 17-12-2012 download
43 Nghị định 60/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 60/2013/NÐ-CP 19-06-2013 download
44 Nghị định 55/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 55/2013/NÐ-CP 22-05-2013 download
45 Nghị định 51/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 51/2013/NÐ-CP 14-05-2013 download
46 Nghị định 50/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 50/2013/NÐ-CP 14-05-2013 download
47 Nghị định 49/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 49/2013/NÐ-CP 14-05-2013 download
48 Nghị định 46/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 46/2013/NÐ-CP 23-07-2013 download
49 Nghị định 45/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 45/2013/NÐ-CP 10-05-2013 download
50 Nghị định 44/2013/NĐ-CP Văn bản QPPL Chính phủ 44/2013/NÐ-CP 10-05-2013 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a7a1a3a4a2a
canhan  Trực tuyến: 17
all  Số lượt truy cập: 3.071.342
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM