Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Báo cáo 99 kết quả hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 99 09-07-2018 download
2 Báo cáo 98 kết quả 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 06-07-2018 download
3 Công văn 237 về đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 237 05-07-2018 download
4 Mẫu TƯLĐTT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 05-07-2018 download
5 Mẫu quy trình thương lượng TƯLĐTT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 05-07-2018 download
6 Thông báo số 86 về phân công nhiệm vụ các đ/c UVBCH, UVBTV LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 05-07-2018 download
7 Quyết định số 91 về ban hành Quy chế hoạt động của BCH LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 91 05-07-2018 download
8 Công văn 240 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 240 04-07-2018 download
9 Dự thảo BC UBKT LĐLĐ tỉnh kèm theo giấy mời số 45/GM-LĐLĐ ngày 29/6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 04-07-2018 download
10 Mẫu theo CV 237 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 04-07-2018 download
11 Thông báo số 92/TB-LĐLĐ về dự kiến lịch công tác tháng 7/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 92 02-07-2018 download
12 Quyết định 99 về việc kiện toàn Ban Quản lý vốn vay của Quỹ Quốc gia về việc làm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 99 29-06-2018 download
13 Quyết định 98/QĐ-LĐLĐ về việc kiện toàn Ban Quản lý Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 29-06-2018 download
14 Công văn 226 góp ý dự thảo đề án phát động CVĐ "CBCCVC nói không với tiêu cực" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 226 26-06-2018 download
15 Công văn 1192/TLĐ về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1192 20-06-2018 download
16 Chương trình số 07 Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 19-06-2018 download
17 Báo cáo 243 của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 243 19-06-2018 download
18 Mẫu văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 18-06-2018 download
19 Báo cáo 245 của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 245 18-06-2018 download
20 Kế hoạch số 10 của BCHTW về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy khóa XII Các văn bản khác Trung ương Đảng 10 18-06-2018 download
21 Chương trình 06 về Công tác toàn khóa của UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 18-06-2018 download
22 Quyết định 90 về ban hành Quy chế hoạt động của UBKT LĐLĐ tỉnh, NK 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 90 18-06-2018 download
23 Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 14-06-2018 download
24 CV của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1295 13-06-2018 download
25 Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, CNLĐ cả nước Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 12-06-2018 download
26 Công văn 207 tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 207 04-06-2018 download
27 Tài liệu Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngày 13/6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 08-06-2018 download
28 Thông báo 71 về dự kiến lịch công tác tháng 6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 07-06-2018 download
29 Quyết định số 09 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 06-06-2018 download
30 Công văn 204 về hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 204 04-06-2018 download
31 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 68 04-06-2018 download
32 Hướng dẫn nhận diện nội dung cơ bản các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 04-06-2018 download
33 Công văn 203 về đánh giá kết quả thỏa thuận và thống kê CNLĐ là con TBLS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 203 01-06-2018 download
34 CV 202 về đôn đốc thực hiện QCDC ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 202 01-06-2018 download
35 CV 201 về việc quản lý và sử dụng mạng xã hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 201 31-05-2018 download
36 Thông báo số 62 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 30-05-2018 download
37 Công văn 198 vv triển khai đánh giá thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 198 29-05-2018 download
38 CV 710 của UBND huyện Kim Sơn về thành lập tổ chức công đoàn và trích nộp kinh phí công đoàn Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 710 29-05-2018 download
39 Nghị định 72 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và LLVT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 72 25-05-2018 download
40 Công văn 196 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 196 23-05-2018 download
41 CV 189 về việc Phân công nhiệm vụ CBCC, NV, LĐHĐ thuộc Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 189 23-05-2018 download
42 Công văn 194 v/v báo cáo mô hình Dân Vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 22-05-2018 download
43 CV hướng dẫn báo cáo 6 tháng (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
44 Biểu mẫu số liệu báo cáo 6 tháng 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-05-2018 download
45 Kế hoạch 24 tổ chức gặp mặt, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 24 21-05-2018 download
46 Kế hoạch 23 tổ chức hoạt động Tháng hành động vì trẻ em Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 18-05-2018 download
47 CV 192 hướng dẫn sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
48 Quyết định 958 TLĐ công nhận kết quả bầu cử BCH... LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 958 18-05-2018 download
49 Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 17-05-2018 download
50 Kế hoạch số 22 về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 15-05-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a7a1a4a2a0a
canhan  Trực tuyến: 3
all  Số lượt truy cập: 3.071.420
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM