Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Kế hoạch số 13 về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS.... 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 22-03-2018 download
2 Công văn 92, 93 về tặng Kỷ niệm chương và thống kê số liệu Ban Nữ công,........ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 9293 21-03-2018 download
3 Công văn 88 về rà soát, thống kê người lao động có hoàn cảnh khó khăn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 88 20-03-2018 download
4 Công văn 87 về tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 87 20-03-2018 download
5 Kế hoạch 12 về tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 19-03-2018 download
6 Công văn số 86 về triển khai thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 19-03-2018 download
7 Công văn số 85 về phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 19-03-2018 download
8 Thông báo số 08 về giờ làm việc mùa Hè từ 16/4/2018 đến 15/10/2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 08 15-03-2018 download
9 CV 83 về việc lập danh sách đại biểu dự Đh CĐ tỉnh lần thứ XV, NK 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 83 13-03-2018 download
10 Danh sách Chủ tịch CĐCS mời gặp mặt trao đổi kinh nghiệm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 12-03-2018 download
11 Công văn 79 về thực hiện phong trào "Toàn dân ĐKXDĐSVH" năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 12-03-2018 download
12 Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 78 12-03-2018 download
13 Hướng dẫn 11 về tuyên truyền biển đảo,........ năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 12-03-2018 download
14 Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ và Bưu Điện tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 12-03-2018 download
15 CV 74 gửi các ý kiến tổng hợp về Tiểu ban Nội dung Đại hội XV Công đoàn NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 74 08-03-2018 download
16 Kế hoạch 10 về tuyên truyền CVĐ Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 08-03-2018 download
17 Kế hoạch 09 tổ chức gặp mặt, đối thoại với Chủ tịch CĐCS năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 08-03-2018 download
18 Triển khai các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác về phúc lợi đoàn viên Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 70 07-03-2018 download
19 HD 08 xét chọn giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 06-03-2018 download
20 CV 69 vv triển khai xét, đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 69 06-03-2018 download
21 CV 68 vv phân bổ số lượng khen thưởng năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 68 06-03-2018 download
22 CV 67 sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 06-03-2018 download
23 Chỉ thị 06 của ĐCT TLĐ về chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng tài chính CĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 06 02-03-2018 download
24 Công văn 317 của TLĐ về một số nội dung triển khai thu KPCĐ qua 1 TK trung gian Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 317 01-03-2018 download
25 CV 66 về thiết lập và sử dụng mạng xã hội Facebook phục vụ công tác tuyên truyền,.. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 05-03-2018 download
26 BC 29 kết quả hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 02-03-2018 download
27 CV 62 về lập danh sách CĐCS tham gia đại lý cho Công ty Bảo hiểm PJICO NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 02-03-2018 download
28 CV 61 về việc thực hiện rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 61 02-03-2018 download
29 Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 2 năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 28-02-2018 download
30 Quyết định số 29 về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 07-02-2018 download
31 Kế hoạch số 07 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 27-02-2018 download
32 Công văn 56 vv duyệt quyết toán thu chi tài chính CĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 26-02-2018 download
33 Công văn 48 vv cập nhật kết quả thăm hỏi, tặng quà Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 09-02-2018 download
34 Cv 46 về việc khảo sát nhu cầu học học ngoại ngữ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 09-02-2018 download
35 CV 43 về tổ chức các hoạt động N 108 năm ngày 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa....... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 08-02-2018 download
36 CV 42 về triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung qua Vietinbank Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 07-02-2018 download
37 Thông báo phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ quà Tết từ các đơn vị, doanh nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 07-02-2018 download
38 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 1/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 05-02-2018 download
39 Thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng UBKT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 05-02-2018 download
40 LỊCH TRỰC TẾT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-02-2018 download
41 Kế hoạch số 05 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 02-02-2018 download
42 Công văn số 34 về việc đôn đốc các đơn vị nợ BHXh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 31-01-2018 download
43 Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-01-2018 download
44 Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-01-2018 download
45 Chương trinh số 04/CTr-LĐLĐ về công tác nữ công 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 30-01-2018 download
46 Về việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 136 29-01-2018 download
47 Kế hoạch 04/KH-LĐLĐ về công tác tuyên giáo năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 25-01-2018 download
48 Công văn 29 về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 29 25-01-2018 download
49 Công văn 31 về hỗ trợ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Mậu Tuất 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 23-01-2018 download
50 Công văn về việc một số tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ LĐLĐ tỉnh bán sách Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 23-01-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a9a4a0a5a3a
canhan  Trực tuyến: 18
all  Số lượt truy cập: 2.894.053
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM