Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV 192 hướng dẫn sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
2 Quyết định 958 TLĐ công nhận kết quả bầu cử BCH... LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 958 18-05-2018 download
3 Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 17-05-2018 download
4 Kế hoạch số 22 về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 15-05-2018 download
5 Công văn 176 vv báo cáo hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 176 14-05-2018 download
6 CV vv đăng ký tham gia đi thực tế Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 14-05-2018 download
7 Quyết định 833 về việc ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 833 11-05-2018 download
8 Công văn 172 về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 11-05-2018 download
9 Công văn 171 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 171 10-05-2018 download
10 Nghị quyết số 01 Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 10-05-2018 download
11 Công văn 837/TLĐ về đôn đốc thực hiện nộp nghĩa vụ từ thu hoạt động KT về TLĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 837 09-05-2018 download
12 CV 713 của Cục Lưu trữ về việc ghi số văn bản đối với các tên loại Quyết định, Quy định Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 713 07-05-2018 download
13 Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 07-05-2018 download
14 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 53 04-05-2018 download
15 Công văn 161 vv xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 161 26-04-2018 download
16 CV 77/LĐLĐ ngày 28/3/2017 về hướng dẫn một số nội dung ĐH Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 77 28-03-2018 download
17 Cv 138 về thực hiện CV 77/LĐLĐ và báo cáo số liệu CĐCS đông CNLĐ (Khẩn cấp) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 138 18-04-2018 download
18 CV 149 về đôn đốc các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn tỉnh NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 149 23-04-2018 download
19 CV 148 về triển khai Tháng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 148 23-04-2018 download
20 CV 147 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 147 23-04-2018 download
21 Cv 143 về BC thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 và BC 3 năm........ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 143 23-04-2018 download
22 Quyết định 70 về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý "Quỹ xã hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 70 20-04-2018 download
23 Chương trình số 05 về phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với LĐLĐ tỉnh 2018 - 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 20-04-2018 download
24 Công văn số 142 về tiếp tục thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 142 20-04-2018 download
25 Công văn số 39 về việc nhận giấy triệu tập Đại hội XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 19-04-2018 download
26 CV 136 về việc Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 136 18-04-2018 download
27 CV số 908 của Sở Y tế về việc triển khai Chương trình phối hợp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 908 17-04-2018 download
28 Kế hoạch số 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động...... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 17-04-2018 download
29 Quyết định 59 về việc trưng tập cán bộ công chức, lao động phục vụ Đại hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 11-04-2018 download
30 Quyết định 58 về việc thành lập BTC Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 11-04-2018 download
31 CV 123 về việc mặc đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 123 10-04-2018 download
32 Cv 119 về tuyên truyền kỷ niệm 43 năm GPMN (30/4/1975 - 30/4/2018) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 119 09-04-2018 download
33 CV 114 về lựa chọn cá nhân tiêu biểu tuyên dương tại Đại hội XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 114 09-04-2018 download
34 Quyết định 52 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 06-04-2018 download
35 Quyết định 49 về sát nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo - Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 49 06-04-2018 download
36 Văn bản 113 về đăng ký phòng nghỉ cho đại biểu dự Đại hội XV Công đoàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 113 05-04-2018 download
37 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 47 03-04-2018 download
38 Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 30-03-2018 download
39 Kế hoạch số 18 về thực hiện công tác dân số trong CNVCLĐ năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 29-03-2018 download
40 Kế hoạch số 17 về thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới ....... năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 29-03-2018 download
41 Kế hoạch số 16 về thực hiện chủ đề năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 26-03-2018 download
42 Quyết định 36 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang TTĐT.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 23-03-2018 download
43 Kế hoạch số 14 về giáo dục, giúp đỡ con CNCVLĐ có nguy cơ vi phạm pháp luật Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 14 23-03-2018 download
44 Kế hoạch số 13 về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS.... 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 22-03-2018 download
45 Công văn 92, 93 về tặng Kỷ niệm chương và thống kê số liệu Ban Nữ công,........ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 9293 21-03-2018 download
46 Công văn 88 về rà soát, thống kê người lao động có hoàn cảnh khó khăn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 88 20-03-2018 download
47 Công văn 87 về tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 87 20-03-2018 download
48 Kế hoạch 12 về tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 19-03-2018 download
49 Công văn số 86 về triển khai thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 19-03-2018 download
50 Công văn số 85 về phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 19-03-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a9a8a1a5a4a0a
canhan  Trực tuyến: 6
all  Số lượt truy cập: 2.981.540
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM