Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Công văn về việc phân bổ quà tết cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 420 14-12-2018 download
2 Công văn về việc triển khai in và phát mẫu C12-TS, mẫu C13-TS Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1184 13-12-2018 download
3 Mẫu kê khai tài sản và Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ công chức Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 13-12-2018 download
4 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập Quốc tế" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 12-12-2018 download
5 Công văn về việc kê khai tài sản và bổ sung lý lịch cán bộ, công chức hàng năm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 407a 12-12-2018 download
6 Công văn về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 411 12-12-2018 download
7 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Kỷ hợi 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 10-12-2018 download
8 Công văn cử cán bộ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng Chủ tịch CĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 407 07-12-2018 download
9 Công văn tuyên truyền, phòng ngừa ngăn chặn hoạt động tín dụng đen trong CNLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 406 07-12-2018 download
10 Hướng dẫn về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức và lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 05-12-2018 download
11 Công văn về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 401 05-12-2018 download
12 Thông báo kết quả kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Kiểm tra TLĐ khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 300 05-12-2018 download
13 Thông báo về việc phân công ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 297 05-12-2018 download
14 Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 301 05-12-2018 download
15 Tài liệu Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 05-12-2018 download
16 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 174 04-12-2018 download
17 Quyết định Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban QLDA thiết chế CĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1911 04-12-2018 download
18 Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 02 04-12-2018 download
19 Dự thảo báo cáo tháng 11/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 29-11-2018 download
20 Công văn về việc thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 398 29-11-2018 download
21 Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" tỉnh Ninh Bình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 26-11-2018 download
22 Công văn về việc đôn đốc vận động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 397 26-11-2018 download
23 Thông tư Quy định về mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 44 21-11-2018 download
24 Công văn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 390 21-11-2018 download
25 Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Các văn bản khác Chính phủ 149 20-11-2018 download
26 Nghị định Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Các văn bản khác Chính phủ 153 20-11-2018 download
27 Công văn về việc quy định mẫu dấu của Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2283 20-11-2018 download
28 Công văn về việc Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 2629 19-11-2018 download
29 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 651 19-11-2018 download
30 Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 3446 16-11-2018 download
31 Công văn về việc vận động đoàn viên và NLĐ mua hàng tiêu dùng ưu đãi giảm giá để hỗ trợ kinh phí tổ chức "Tết sum vầy" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 384 15-11-2018 download
32 Công văn về việc hướng dẫn tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1075 14-11-2018 download
33 Công văn về việc xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 383 14-11-2018 download
34 Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo và công tác rà soát hộ nghèo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 468 13-11-2018 download
35 Công văn về việc đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 381 13-11-2018 download
36 Công văn về việc rà soát, đăng ký xây dựng mô hình điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 380 12-11-2018 download
37 Công văn v/v báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 377 09-11-2018 download
38 Đề cương truyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 375 08-11-2018 download
39 Phân công thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2147 06-11-2018 download
40 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 154 06-11-2018 download
41 Dự thảo báo cáo tháng 10/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 31-10-2018 download
42 Thông báo về báo cáo khảo sát và đăng ký phát triển Đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 374 30-10-2018 download
43 Thông báo về việc vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 373 30-10-2018 download
44 Công văn 370 về báo cáo kết quả công tác TG-NC năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 370 26-10-2018 download
45 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 289 25-10-2018 download
46 Thông báo về việc thống kê, tổng hợp báo cáo việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của TLĐ năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 366 24-10-2018 download
47 Báo cáo về số liệu tài chính phục vụ kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 362 22-10-2018 download
48 Thông báo về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 363 22-10-2018 download
49 Thông báo về việc sắp xếp phòng làm việc của cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 149 19-10-2018 download
50 Bổ sung biểu mẫu kế hoạch 36 đánh giá xếp loại năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 19-10-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a3a5a3a6a2a0a
canhan  Trực tuyến: 7
all  Số lượt truy cập: 3.353.620
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM