Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Các văn bản khác Chính phủ 149 20-11-2018 download
2 Nghị định Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng Các văn bản khác Chính phủ 153 20-11-2018 download
3 Công văn về việc quy định mẫu dấu của Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2283 20-11-2018 download
4 Công văn về việc Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 2629 19-11-2018 download
5 Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 651 19-11-2018 download
6 Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 3446 16-11-2018 download
7 Công văn về việc vận động đoàn viên và NLĐ mua hàng tiêu dùng ưu đãi giảm giá để hỗ trợ kinh phí tổ chức "Tết sum vầy" năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 384 15-11-2018 download
8 Công văn về việc hướng dẫn tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1075 14-11-2018 download
9 Công văn về việc xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 383 14-11-2018 download
10 Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo và công tác rà soát hộ nghèo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 468 13-11-2018 download
11 Công văn về việc đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 381 13-11-2018 download
12 Công văn về việc rà soát, đăng ký xây dựng mô hình điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 380 12-11-2018 download
13 Công văn v/v báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 377 09-11-2018 download
14 Đề cương truyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 375 08-11-2018 download
15 Phân công thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2147 06-11-2018 download
16 Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 154 06-11-2018 download
17 Dự thảo báo cáo tháng 10/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 31-10-2018 download
18 Thông báo về báo cáo khảo sát và đăng ký phát triển Đoàn viên, thành lập CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 374 30-10-2018 download
19 Thông báo về việc vận động đóng góp ủng hộ Quỹ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 373 30-10-2018 download
20 Công văn 370 về báo cáo kết quả công tác TG-NC năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 370 26-10-2018 download
21 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 289 25-10-2018 download
22 Thông báo về việc thống kê, tổng hợp báo cáo việc thực hiện một số nội dung chỉ đạo của TLĐ năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 366 24-10-2018 download
23 Báo cáo về số liệu tài chính phục vụ kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 362 22-10-2018 download
24 Thông báo về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 363 22-10-2018 download
25 Thông báo về việc sắp xếp phòng làm việc của cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 149 19-10-2018 download
26 Bổ sung biểu mẫu kế hoạch 36 đánh giá xếp loại năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 19-10-2018 download
27 Báo cáo Quý III năm 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 88 19-10-2018 download
28 CV 360 về việc đôn đốc các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 360 17-10-2018 download
29 Quyết định về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá, xếp loại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 148 15-10-2018 download
30 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 15-10-2018 download
31 Báo cáo công tác kiểm tra giám sát công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 359 12-10-2018 download
32 Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi thuyết trình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 358 10-10-2018 download
33 Thông báo vệ việc Kê khai các đơn vị đã nộp KPCĐ vào tài khoản của Công đoàn Việt Nam nhưng chưa nhận được kinh phí cấp trả Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 356 09-10-2018 download
34 Thông báo về việc hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1990 09-10-2018 download
35 Thông báo về việc phối hợp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Lao động, an toàn, vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội và Công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 145 09-10-2018 download
36 CV 354 về việc đôn đốc nộp Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính CĐ quý I+II/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 354 09-10-2018 download
37 Thông báo về việc sử dụng Tab Samsung và sim Viettel quà tặng của Đại hội Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1994 09-10-2018 download
38 Nghị quyết Hội nghị 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 16 09-10-2018 download
39 Cv 351 về việc triệu tập thành phần và thông báo 1 số nội dung Hội thi thuyết trình. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 351 08-10-2018 download
40 CV 349 về giám sát thực hiện NĐ141/2017 và thống kê thực hiện chế độ........2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 349 05-10-2018 download
41 Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 281 05-10-2018 download
42 Nghị quyết 01 Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2013 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 01 05-10-2018 download
43 Công văn 346 v/v Thực hiện thu kinh phí công đoàn khối SXKD qua Viettinbank Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 346 04-10-2018 download
44 Thông báo về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày thành lập HLH Phụ nữ Việt Nam, kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 04-10-2018 download
45 Báo cáo kết quả hoạt động quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 143 03-10-2018 download
46 Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (bản word) Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 02-10-2018 download
47 Thông báo v/v báo cáo số liệu phục vụ Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 1845/QĐ-KTNN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 345 02-10-2018 download
48 CV 343 tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 343 02-10-2018 download
49 CV 342 về hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS DN tổ chức thương lượng, ký kếtTƯLĐTT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 342 02-10-2018 download
50 Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Powerpoint) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 01-10-2018 download

Video

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a4a2a8a2a0a1a
canhan  Trực tuyến: 25
all  Số lượt truy cập: 3.428.201
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM