Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV 297 giới thiệu doanh nghiệp tham gia "Bảng xếp hạng DN vì người LĐ 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 297 21-08-2018 download
2 Thông báo 122 về việc phối hợp thanh tra việc chấp hành các quy định của PL Lao động..... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 122 20-08-2018 download
3 Thông báo 121 về thay đổi đầu mối liên hệ của Công ty Bảo hiểm PJICO Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 121 20-08-2018 download
4 Công văn số 293 về tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 16-08-2018 download
5 Kế hoạch 31 tổ chức hội thi thuyết trình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 14-08-2018 download
6 Báo cáo tháng 7 của Tổng Liên Đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 70 09-08-2018 download
7 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 7 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 112 02-08-2018 download
8 Công văn 279 XD báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 217, 218 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 279 01-08-2018 download
9 Công văn 278 về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 278 31-07-2018 download
10 Chương trình 10 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 31-07-2018 download
11 Hướng dẫn 742/HD-TLĐ về việc tiếp cán bộ, ĐVCĐ và NLĐ đến khiếu nại, tố cáo,... Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 742 31-07-2018 download
12 Thông báo số 110 về phân công nhiệm vụ Văn phòng UBKT LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 110 31-07-2018 download
13 Công văn 277 về sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm CMT8 và QK 2/9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 277 31-07-2018 download
14 Báo cáo 64-TLĐ về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 64 31-07-2018 download
15 Hướng dẫn 08 của Tỉnh ủy về tuyển dụng SV xuất sắc công tác tại CQ Đảng, MTTQ,. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 31-07-2018 download
16 Công văn 256 về giúp đỡ triển khai đề tài khoa học công nghệ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 256 30-07-2018 download
17 Công văn 275 về quyết toán thu - chi tài chính CĐ quý I+II/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 275 27-07-2018 download
18 Công văn 273 về đăng ký mã số thuế Thu nhập cá nhân năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 273 26-07-2018 download
19 Công văn số 272 về tham gia thi trực tuyến 89 năm Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 272 26-07-2018 download
20 Quyết định 117 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 117 25-07-2018 download
21 Kế hoạch 28 về tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28 23-07-2018 download
22 Công văn 270 về giúp đỡ triển khai đề tài KHCN (LĐLĐ: Hoa Lư, Nho Quan) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 270 23-07-2018 download
23 Quyết định 1265TLĐ về sửa đổi bổ sung thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1265 23-07-2018 download
24 Công văn đôn đốc các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 265 20-07-2018 download
25 Chương trình số 09 về chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 18-07-2018 download
26 Công văn 259 về tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 259 17-07-2018 download
27 Công văn phối hợp Chương trình phúc lợi cho ĐVCĐ và NLĐ tặng Mái ấm Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 257 13-07-2018 download
28 Công văn 254 xây dựng dự toán nSNN nam 2019 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 12-07-2018 download
29 Quyết định kiện toàn Tổ công tác thực hiện QĐ 140-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 111 12-07-2018 download
30 Công văn rà soát CBCC đi công tác nước ngoài Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 251.2 11-07-2018 download
31 Công văn khảo sát tình hình hoạt động của CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 251 11-07-2018 download
32 Công văn 246 mời tham gia đoàn công tác đi khảo sát Xây dựng thiết chế Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 246 11-07-2018 download
33 CV 249 về hướng dẫn thu KP công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản TLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 249 11-07-2018 download
34 CV tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập CĐVN, 72 năm thành lập CĐNB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 250 11-07-2018 download
35 Công văn 243 tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 243 09-07-2018 download
36 Báo cáo 99 kết quả hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 99 09-07-2018 download
37 Báo cáo 98 kết quả 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 06-07-2018 download
38 Công văn 237 về đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 237 05-07-2018 download
39 Mẫu TƯLĐTT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 05-07-2018 download
40 Mẫu quy trình thương lượng TƯLĐTT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 05-07-2018 download
41 Thông báo số 86 về phân công nhiệm vụ các đ/c UVBCH, UVBTV LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 05-07-2018 download
42 Quyết định số 91 về ban hành Quy chế hoạt động của BCH LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 91 05-07-2018 download
43 Công văn 240 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 240 04-07-2018 download
44 Dự thảo BC UBKT LĐLĐ tỉnh kèm theo giấy mời số 45/GM-LĐLĐ ngày 29/6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 04-07-2018 download
45 Mẫu theo CV 237 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 04-07-2018 download
46 Thông báo số 92/TB-LĐLĐ về dự kiến lịch công tác tháng 7/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 92 02-07-2018 download
47 Quyết định 99 về việc kiện toàn Ban Quản lý vốn vay của Quỹ Quốc gia về việc làm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 99 29-06-2018 download
48 Quyết định 98/QĐ-LĐLĐ về việc kiện toàn Ban Quản lý Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 98 29-06-2018 download
49 Công văn 226 góp ý dự thảo đề án phát động CVĐ "CBCCVC nói không với tiêu cực" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 226 26-06-2018 download
50 Công văn 1192/TLĐ về tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1192 20-06-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a3a5a3a6a3a9a
canhan  Trực tuyến: 15
all  Số lượt truy cập: 3.353.639
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM