Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV 202 về đôn đốc thực hiện QCDC ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 202 01-06-2018 download
2 CV 201 về việc quản lý và sử dụng mạng xã hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 201 31-05-2018 download
3 Thông báo số 62 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 30-05-2018 download
4 Công văn 198 vv triển khai đánh giá thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 198 29-05-2018 download
5 CV 710 của UBND huyện Kim Sơn về thành lập tổ chức công đoàn và trích nộp kinh phí công đoàn Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 710 29-05-2018 download
6 Nghị định 72 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và LLVT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 72 25-05-2018 download
7 Công văn 196 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 196 23-05-2018 download
8 CV 189 về việc Phân công nhiệm vụ CBCC, NV, LĐHĐ thuộc Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 189 23-05-2018 download
9 Công văn 194 v/v báo cáo mô hình Dân Vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 22-05-2018 download
10 CV hướng dẫn báo cáo 6 tháng (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
11 Biểu mẫu số liệu báo cáo 6 tháng 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-05-2018 download
12 Kế hoạch 24 tổ chức gặp mặt, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 24 21-05-2018 download
13 Kế hoạch 23 tổ chức hoạt động Tháng hành động vì trẻ em Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 18-05-2018 download
14 CV 192 hướng dẫn sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
15 Quyết định 958 TLĐ công nhận kết quả bầu cử BCH... LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 958 18-05-2018 download
16 Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 17-05-2018 download
17 Kế hoạch số 22 về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 15-05-2018 download
18 Công văn 176 vv báo cáo hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 176 14-05-2018 download
19 CV vv đăng ký tham gia đi thực tế Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 14-05-2018 download
20 Quyết định 833 về việc ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 833 11-05-2018 download
21 Công văn 172 về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 11-05-2018 download
22 Công văn 171 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 171 10-05-2018 download
23 Nghị quyết số 01 Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 10-05-2018 download
24 Công văn 837/TLĐ về đôn đốc thực hiện nộp nghĩa vụ từ thu hoạt động KT về TLĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 837 09-05-2018 download
25 CV 713 của Cục Lưu trữ về việc ghi số văn bản đối với các tên loại Quyết định, Quy định Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 713 07-05-2018 download
26 Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 07-05-2018 download
27 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 53 04-05-2018 download
28 Công văn 161 vv xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 161 26-04-2018 download
29 CV 77/LĐLĐ ngày 28/3/2017 về hướng dẫn một số nội dung ĐH Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 77 28-03-2018 download
30 Cv 138 về thực hiện CV 77/LĐLĐ và báo cáo số liệu CĐCS đông CNLĐ (Khẩn cấp) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 138 18-04-2018 download
31 CV 149 về đôn đốc các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn tỉnh NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 149 23-04-2018 download
32 CV 148 về triển khai Tháng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 148 23-04-2018 download
33 CV 147 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 147 23-04-2018 download
34 Cv 143 về BC thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 và BC 3 năm........ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 143 23-04-2018 download
35 Quyết định 70 về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý "Quỹ xã hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 70 20-04-2018 download
36 Chương trình số 05 về phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với LĐLĐ tỉnh 2018 - 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 20-04-2018 download
37 Công văn số 142 về tiếp tục thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 142 20-04-2018 download
38 Công văn số 39 về việc nhận giấy triệu tập Đại hội XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 19-04-2018 download
39 CV 136 về việc Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 136 18-04-2018 download
40 CV số 908 của Sở Y tế về việc triển khai Chương trình phối hợp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 908 17-04-2018 download
41 Kế hoạch số 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động...... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 17-04-2018 download
42 Quyết định 59 về việc trưng tập cán bộ công chức, lao động phục vụ Đại hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 11-04-2018 download
43 Quyết định 58 về việc thành lập BTC Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 11-04-2018 download
44 CV 123 về việc mặc đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 123 10-04-2018 download
45 Cv 119 về tuyên truyền kỷ niệm 43 năm GPMN (30/4/1975 - 30/4/2018) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 119 09-04-2018 download
46 CV 114 về lựa chọn cá nhân tiêu biểu tuyên dương tại Đại hội XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 114 09-04-2018 download
47 Quyết định 52 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 06-04-2018 download
48 Quyết định 49 về sát nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo - Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 49 06-04-2018 download
49 Văn bản 113 về đăng ký phòng nghỉ cho đại biểu dự Đại hội XV Công đoàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 113 05-04-2018 download
50 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 47 03-04-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a0a2a7a7a3a
canhan  Trực tuyến: 12
all  Số lượt truy cập: 3.202.773
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM