Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Liên kết website

  • bep tu nhap khau
  • Luật lao động
  • Luật công đoàn
  • Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN
  • tai lieu tuyen truyen 1050 nam nha nuoc dai co viet

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV triển khai xét, đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 57 09-03-2017 download
2 BC Kết quả hoạt động công đoàn tháng 02. nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 03-03-2017 download
3 Đề cương kiểm tra về chuyên đề CS-PL và Nữ công (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-03-2017 download
4 CV sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 28-02-2017 download
5 CV về việc tạm ngừng giải thể CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 47 27-02-2017 download
6 Mẫu B07 - Báo cáo quyết toán tài chính CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-02-2017 download
7 CV kiểm tra chuyên đề CSPL và Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 24-02-2017 download
8 HD Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 07-02-2017 download
9 KH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong NCVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; chào mừng ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐH lần thứ XV và ĐH lần thứ XII CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 23-02-2017 download
10 CV duyệt quyết toán tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 21-02-2017 download
11 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Các văn bản khác Trung ương Đảng 66-QÐ/TW 06-02-2017 download
12 KH Kiểm tra công tác Tài chính công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 21-02-2017 download
13 KH tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình và Đại hội XII Công đoàn VN nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 15-02-2017 download
14 CV đăng ký đại hội điểm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 16-02-2017 download
15 Tài liệu phục vụ các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 16-02-2017 download
16 CV tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 16-02-2017 download
17 KH Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 15-02-2017 download
18 QĐ ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của CBCC và LĐ làm việc trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 478-QÐ/TU 16-02-2017 download
19 CV báo cáo quyết toàn thu chi tài chính Công đoàn Quý III+IV năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 14-02-2017 download
20 CV báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 14-02-2017 download
21 CV báo cáo đi công tác và ủy quyền điều hành công việc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 27 10-02-2017 download
22 Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03 08-02-2017 download
23 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 132 07-02-2017 download
24 KH tổ chức Tháng công nhân năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 07-02-2017 download
25 KH Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 08-02-2017 download
26 KH Phòng chống tham nhũng năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 07-02-2017 download
27 KH Tổ chức giám sát theo QĐ 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện những quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 07-02-2017 download
28 BC Kết quả hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 03-02-2017 download
29 CV hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN và trích kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 19-01-2017 download
30 Kế hoạch Thực hiện chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 28/12/2016/ của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016/của BCH TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 23-01-2017 download
31 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 07 16-01-2017 download
32 CV phân bổ số lượng khen thưởng năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 19-01-2017 download
33 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 17-01-2017 download
34 Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 18-01-2017 download
35 Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2016, phát động thi đua năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 17-01-2017 download
36 Chương trình Công tác nữ công năm 2017 (Bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 17-01-2017 download
37 Kế hoạch Công tác Tuyên giáo năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 17-01-2017 download
38 Chương trình Công tác nữ công năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 16-01-2017 download
39 CV thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 09-01-2017 download
40 QĐ ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1993 30-12-2016 download
41 QĐ ban hành Quy chế quản lý vốn của công đoàn đầu tư tài chính, hoạt động kinh tế Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1912 19-12-2016 download
42 QĐ ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1911 19-12-2016 download
43 QĐ ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1910 19-12-2016 download
44 QĐ ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phôi nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1908 19-12-2016 download
45 CV đề nghị cử cán bộ tham gia Báo cáo viên Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 04-01-2017 download
46 Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý "Quỹ xã hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 186 23-12-2016 download
47 Quyết định về việc kiện toàn hội đồng lương Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 185 23-12-2016 download
48 CV triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 361 27-12-2016 download
49 CV ủy quyền điều hành hoạt động công đoàn trong thời gian đi công tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 359 27-12-2016 download
50 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1924 20-12-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a7a7a3a5a8a4a
canhan  Trực tuyến: 33
all  Số lượt truy cập: 2.773.584
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn