Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Chương trình số 07 Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 19-06-2018 download
2 Báo cáo 243 của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 243 19-06-2018 download
3 Mẫu văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 18-06-2018 download
4 Báo cáo 245 của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 245 18-06-2018 download
5 Kế hoạch số 10 của BCHTW về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy khóa XII Các văn bản khác Trung ương Đảng 10 18-06-2018 download
6 Chương trình 06 về Công tác toàn khóa của UBKT LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 18-06-2018 download
7 Quyết định 90 về ban hành Quy chế hoạt động của UBKT LĐLĐ tỉnh, NK 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 90 18-06-2018 download
8 Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 14-06-2018 download
9 CV của Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1295 13-06-2018 download
10 Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, CNLĐ cả nước Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 12-06-2018 download
11 Công văn 207 tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 207 04-06-2018 download
12 Tài liệu Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngày 13/6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 08-06-2018 download
13 Thông báo 71 về dự kiến lịch công tác tháng 6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 71 07-06-2018 download
14 Quyết định số 09 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 06-06-2018 download
15 Công văn 204 về hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 204 04-06-2018 download
16 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 68 04-06-2018 download
17 Hướng dẫn nhận diện nội dung cơ bản các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 04-06-2018 download
18 Công văn 203 về đánh giá kết quả thỏa thuận và thống kê CNLĐ là con TBLS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 203 01-06-2018 download
19 CV 202 về đôn đốc thực hiện QCDC ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 202 01-06-2018 download
20 CV 201 về việc quản lý và sử dụng mạng xã hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 201 31-05-2018 download
21 Thông báo số 62 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 30-05-2018 download
22 Công văn 198 vv triển khai đánh giá thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 198 29-05-2018 download
23 CV 710 của UBND huyện Kim Sơn về thành lập tổ chức công đoàn và trích nộp kinh phí công đoàn Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 710 29-05-2018 download
24 Nghị định 72 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với CBCCVC và LLVT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 72 25-05-2018 download
25 Công văn 196 tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 196 23-05-2018 download
26 CV 189 về việc Phân công nhiệm vụ CBCC, NV, LĐHĐ thuộc Văn phòng LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 189 23-05-2018 download
27 Công văn 194 v/v báo cáo mô hình Dân Vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 194 22-05-2018 download
28 CV hướng dẫn báo cáo 6 tháng (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
29 Biểu mẫu số liệu báo cáo 6 tháng 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 23-05-2018 download
30 Kế hoạch 24 tổ chức gặp mặt, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 24 21-05-2018 download
31 Kế hoạch 23 tổ chức hoạt động Tháng hành động vì trẻ em Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 18-05-2018 download
32 CV 192 hướng dẫn sơ kết công tác CĐ 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 192 21-05-2018 download
33 Quyết định 958 TLĐ công nhận kết quả bầu cử BCH... LĐLĐ tỉnh khóa XV Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 958 18-05-2018 download
34 Thư chúc mừng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 00 17-05-2018 download
35 Kế hoạch số 22 về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 15-05-2018 download
36 Công văn 176 vv báo cáo hoạt động của UBKT 6 tháng đầu năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 176 14-05-2018 download
37 CV vv đăng ký tham gia đi thực tế Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 14-05-2018 download
38 Quyết định 833 về việc ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 833 11-05-2018 download
39 Công văn 172 về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sau Đại hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 172 11-05-2018 download
40 Công văn 171 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 171 10-05-2018 download
41 Nghị quyết số 01 Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 10-05-2018 download
42 Công văn 837/TLĐ về đôn đốc thực hiện nộp nghĩa vụ từ thu hoạt động KT về TLĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 837 09-05-2018 download
43 CV 713 của Cục Lưu trữ về việc ghi số văn bản đối với các tên loại Quyết định, Quy định Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 713 07-05-2018 download
44 Thông báo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 07-05-2018 download
45 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 53 04-05-2018 download
46 Công văn 161 vv xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 161 26-04-2018 download
47 CV 77/LĐLĐ ngày 28/3/2017 về hướng dẫn một số nội dung ĐH Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 77 28-03-2018 download
48 Cv 138 về thực hiện CV 77/LĐLĐ và báo cáo số liệu CĐCS đông CNLĐ (Khẩn cấp) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 138 18-04-2018 download
49 CV 149 về đôn đốc các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn tỉnh NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 149 23-04-2018 download
50 CV 148 về triển khai Tháng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 148 23-04-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a3a5a3a5a7a2a
canhan  Trực tuyến: 8
all  Số lượt truy cập: 3.353.572
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM