Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV về việc thực hiện biên chế và HĐLĐ tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1723 31-10-2017 download
2 Mẫu danh sách đại biểu kèm theo QĐ 125/QĐ-LĐLĐ về việc phân bổ Đại biểu Đại hội Công đoàn lần thứ XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 125 02-11-2017 download
3 CV vv xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 335 01-11-2017 download
4 BC kết quả hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 147 01-11-2017 download
5 QĐ về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 125 01-11-2017 download
6 Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 05/NQ-LĐLĐ ngày 21/01/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05/NQ-LÐLÐ 01-11-2017 download
7 CV hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 332 31-10-2017 download
8 CV về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-BCH ngày 21/01/2014 của BCH LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 331 30-10-2017 download
9 CV về quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 329 27-10-2017 download
10 Công văn 324 vv đôn đốc thực hiện NQ 9c Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 324 26-10-2017 download
11 KH tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-BCH của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Bình khóa XIV giai đoạn 2013 - 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 25-10-2017 download
12 CV về việc thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 322 25-10-2017 download
13 CV về việc thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 321 25-10-2017 download
14 Thông báo tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 141 25-10-2017 download
15 Quy định về luân chuyển cán bộ Các văn bản khác Trung ương Đảng 98 24-10-2017 download
16 CV về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 320 23-10-2017 download
17 Chỉ thị Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 06 20-10-2017 download
18 CV báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 316 16-10-2017 download
19 CV về việc thực hiện Nghị định số 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 483 13-10-2017 download
20 CV về việc đẩy mạnh tiến độ Đại hội CĐCS và đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 312 13-10-2017 download
21 CV về việc thống kê đời sống, việc làm, thu thập và thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 315 13-10-2017 download
22 CV về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 314 13-10-2017 download
23 CV về việc hoạt động của Tổ chức IDH (Hà Lan) tại tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 258 12-10-2017 download
24 CV mua và đọc báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 311 13-10-2017 download
25 CV đăng ký mua Sổ tay công tác Nữ công năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 310 13-10-2017 download
26 Tài liệu tham khảo nội dung sinh hoạt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 12-10-2017 download
27 QĐ về việc thành lập Tổ công tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 115 11-10-2017 download
28 Danh sách các CĐCS Doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập ban Nữ công quần chúng (Bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 06-10-2017 download
29 KH Thực hiện NQ 12b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 05-10-2017 download
30 CV về công tác tổ chức ĐH Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 305 05-10-2017 download
31 Kế hoạch Tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 05-10-2017 download
32 BC kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2012 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2017 - 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 130 05-10-2017 download
33 CV Về việc triển khai Nghị quyết 09/NQ-CĐVC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 04-10-2017 download
34 CV về công tác tổ chức Đại hội CĐ các cấp Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1429 04-10-2017 download
35 KH Tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên công đoàn giai đoạn 2013 - 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 35 04-10-2017 download
36 HD 42 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 04-10-2017 download
37 BC về kết quả hoạt động công đoàn quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 129 04-10-2017 download
38 CV Triển khai và báo cáo kết quả thực hiện "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 302 03-10-2017 download
39 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 03-10-2017 download
40 CV thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 300 03-10-2017 download
41 QĐ về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1602 15-09-2017 download
42 CV 297 triển khai HD 1305 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 297 29-09-2017 download
43 Hướng dẫn 1305 thu kinh phí công đoàn của TLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1305 15-08-2017 download
44 QD về việc tặng bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1605 18-09-2017 download
45 QĐ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sáng tạo Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 473 22-09-2017 download
46 CV đến ngày 14/9/2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 25-09-2017 download
47 CV trong tháng 8 (phần 2) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 25-09-2017 download
48 CV trong tháng 8 (phần 1) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 25-09-2017 download
49 Thông báo về Tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 126 22-09-2017 download
50 CV trong tháng 7 (phần 2) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 25-09-2017 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a7a1a4a5a8a
canhan  Trực tuyến: 13
all  Số lượt truy cập: 3.071.458
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM