Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV 147 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh NB năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 147 23-04-2018 download
2 Cv 143 về BC thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018 và BC 3 năm........ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 143 23-04-2018 download
3 Quyết định 70 về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức quản lý "Quỹ xã hội" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 70 20-04-2018 download
4 Chương trình số 05 về phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với LĐLĐ tỉnh 2018 - 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 20-04-2018 download
5 Công văn số 142 về tiếp tục thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 142 20-04-2018 download
6 Công văn số 39 về việc nhận giấy triệu tập Đại hội XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 19-04-2018 download
7 CV 136 về việc Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 136 18-04-2018 download
8 CV số 908 của Sở Y tế về việc triển khai Chương trình phối hợp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 908 17-04-2018 download
9 Kế hoạch số 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động...... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 19 17-04-2018 download
10 Quyết định 59 về việc trưng tập cán bộ công chức, lao động phục vụ Đại hội Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 11-04-2018 download
11 Quyết định 58 về việc thành lập BTC Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 11-04-2018 download
12 CV 123 về việc mặc đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 123 10-04-2018 download
13 Cv 119 về tuyên truyền kỷ niệm 43 năm GPMN (30/4/1975 - 30/4/2018) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 119 09-04-2018 download
14 CV 114 về lựa chọn cá nhân tiêu biểu tuyên dương tại Đại hội XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 114 09-04-2018 download
15 Quyết định 52 về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 52 06-04-2018 download
16 Quyết định 49 về sát nhập Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công thành Ban Tuyên giáo - Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 49 06-04-2018 download
17 Văn bản 113 về đăng ký phòng nghỉ cho đại biểu dự Đại hội XV Công đoàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 113 05-04-2018 download
18 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 47 03-04-2018 download
19 Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 về đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 30-03-2018 download
20 Kế hoạch số 18 về thực hiện công tác dân số trong CNVCLĐ năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 18 29-03-2018 download
21 Kế hoạch số 17 về thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới ....... năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 17 29-03-2018 download
22 Kế hoạch số 16 về thực hiện chủ đề năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16 26-03-2018 download
23 Quyết định 36 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Trang TTĐT.... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 23-03-2018 download
24 Kế hoạch số 14 về giáo dục, giúp đỡ con CNCVLĐ có nguy cơ vi phạm pháp luật Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 14 23-03-2018 download
25 Kế hoạch số 13 về tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS.... 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 22-03-2018 download
26 Công văn 92, 93 về tặng Kỷ niệm chương và thống kê số liệu Ban Nữ công,........ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 9293 21-03-2018 download
27 Công văn 88 về rà soát, thống kê người lao động có hoàn cảnh khó khăn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 88 20-03-2018 download
28 Công văn 87 về tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 87 20-03-2018 download
29 Kế hoạch 12 về tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 19-03-2018 download
30 Công văn số 86 về triển khai thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 86 19-03-2018 download
31 Công văn số 85 về phối hợp triển khai thỏa thuận hợp tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 19-03-2018 download
32 Thông báo số 08 về giờ làm việc mùa Hè từ 16/4/2018 đến 15/10/2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 08 15-03-2018 download
33 CV 83 về việc lập danh sách đại biểu dự Đh CĐ tỉnh lần thứ XV, NK 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 83 13-03-2018 download
34 Danh sách Chủ tịch CĐCS mời gặp mặt trao đổi kinh nghiệm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 12-03-2018 download
35 Công văn 79 về thực hiện phong trào "Toàn dân ĐKXDĐSVH" năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 79 12-03-2018 download
36 Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 78 12-03-2018 download
37 Hướng dẫn 11 về tuyên truyền biển đảo,........ năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 12-03-2018 download
38 Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ và Bưu Điện tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 12-03-2018 download
39 CV 74 gửi các ý kiến tổng hợp về Tiểu ban Nội dung Đại hội XV Công đoàn NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 74 08-03-2018 download
40 Kế hoạch 10 về tuyên truyền CVĐ Người VN ưu tiên dùng hàng VN năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 08-03-2018 download
41 Kế hoạch 09 tổ chức gặp mặt, đối thoại với Chủ tịch CĐCS năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 08-03-2018 download
42 Triển khai các nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác về phúc lợi đoàn viên Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 70 07-03-2018 download
43 HD 08 xét chọn giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 06-03-2018 download
44 CV 69 vv triển khai xét, đề nghị tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 69 06-03-2018 download
45 CV 68 vv phân bổ số lượng khen thưởng năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 68 06-03-2018 download
46 CV 67 sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 06-03-2018 download
47 Chỉ thị 06 của ĐCT TLĐ về chấn chỉnh trong công tác quản lý, sử dụng tài chính CĐ Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 06 02-03-2018 download
48 Công văn 317 của TLĐ về một số nội dung triển khai thu KPCĐ qua 1 TK trung gian Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 317 01-03-2018 download
49 CV 66 về thiết lập và sử dụng mạng xã hội Facebook phục vụ công tác tuyên truyền,.. Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 05-03-2018 download
50 BC 29 kết quả hoạt động công đoàn tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 02-03-2018 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a3a5a3a6a5a4a
canhan  Trực tuyến: 7
all  Số lượt truy cập: 3.353.654
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM