Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Liên kết website

  • bep tu nhap khau
  • Luật lao động
  • Luật công đoàn
  • Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XI CĐVN
  • tai lieu tuyen truyen 1050 nam nha nuoc dai co viet

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV vv rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 289 18-10-2016 download
2 CV vv thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 288 18-10-2016 download
3 Biểu mẫu đi kèm CV 287/LĐLĐ-UBKT về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 287 17-10-2016 download
4 CV vv Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 287 17-10-2016 download
5 CV vv Báo cáo định kỳ công tác thi đua khen thưởng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 286 14-10-2016 download
6 Cv về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 302/UBND-VP7 30-09-2016 download
7 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của TLĐ về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 05-10-2016 download
8 CV vv thống kê đời sống, việc làm, thu thập và thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 275 05-10-2016 download
9 CV vv triển khai công tác khen thưởng tổng kết năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 274 05-10-2016 download
10 CV vv hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS thương lượng. ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 276 05-10-2016 download
11 CV vv lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 268 04-10-2016 download
12 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 144 04-10-2016 download
13 CV về việc tuyên truyền phòng ngừa, sử dụng ma túy dạng "tem giấy, Bùa lưỡi" trong CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 267 03-10-2016 download
14 CV về việc tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp và thu kinh phí công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 265 30-09-2016 download
15 CV vv làm việc với công đoàn cấp trên cơ sở về công tác tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 264 30-09-2016 download
16 CV vv cử cán bộ tham dự tập huấn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 261 29-09-2016 download
17 CV về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 260 28-09-2016 download
18 CV về việc chuẩn bị tham luận tại tọa đàm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 259 28-09-2016 download
19 CV vv hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 258 28-09-2016 download
20 Hướng dẫn 20.10 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 23-09-2016 download
21 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20.10.2016 Văn bản QPPL Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 23-09-2016 download
22 Công văn vv tuyên truyền, giới thiệu các gương mặt điển hình tiên tiến Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 22-09-2016 download
23 Chương trình HĐTHNQ Đại hội XII (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 20-09-2016 download
24 Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 20-09-2016 download
25 Mẫu đăng ký xây dựng mô hình, điển hình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 199 16-09-2016 download
26 CV về việc thực hiện Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 250 20-09-2016 download
27 CV vv sử dụng đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 248 19-09-2016 download
28 Kế hoạch số 34, Công văn số 243, 244 (bản word cho đơn vị) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 13-09-2016 download
29 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 12-09-2016 download
30 CV về việc đẩy mạnh thực hiện nghị định 85/2015/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 244 12-09-2016 download
31 CV về việc tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 243 12-09-2016 download
32 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban bí thư TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tính thần cho CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 33 06-09-2016 download
33 Hướng dẫn công đoàn khởi kiện tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 995 05-09-2016 download
34 Hướng dẫn khen thưởng thành tích phát triển đoàn viên năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 32 05-09-2016 download
35 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 131 01-09-2016 download
36 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 09b 29-08-2016 download
37 CV về việc giới thiệu doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 237 26-08-2016 download
38 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016-2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 25-08-2016 download
39 Quyết định về việc kiện toàn Đội phòng, chống lụt, bão Cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 122 19-08-2016 download
40 Công văn về việc phòng, chống cơn bão số 3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 231 18-08-2016 download
41 Hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1217 18-08-2016 download
42 Một số nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong "Tháng an toàn giao thông - tháng 9" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 17-08-2016 download
43 Thống kê kết quả mua và đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 227 16-08-2016 download
44 Báo cáo Sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động " Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức" khối cơ quan quản lý Nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 118 08-08-2016 download
45 Chương trình Hành động của Tổng Liên đoàn Lao động VN thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 1155 04-08-2016 download
46 CV v/v bảo lưu chênh lệch tiền lương theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 212 03-08-2016 download
47 B/c Kết quả hoạt động Công đoàn tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 115 02-08-2016 download
48 CV Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP của Chính phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 208 29-07-2016 download
49 Công văn vv tham gia Giao lưu trực tuyến giữa Thường trực Đoàn chủ tịch TLĐ với CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 205 27-07-2016 download
50 Tài liệu tập huấn trực tuyến Luật ATVSLĐ và Hiệp định TPP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-07-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a7a7a3a5a6a5a
canhan  Trực tuyến: 21
all  Số lượt truy cập: 2.773.565
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn