Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 CV 62 về lập danh sách CĐCS tham gia đại lý cho Công ty Bảo hiểm PJICO NB Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 62 02-03-2018 download
2 CV 61 về việc thực hiện rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 61 02-03-2018 download
3 Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 2 năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 28-02-2018 download
4 Quyết định số 29 về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 29 07-02-2018 download
5 Kế hoạch số 07 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 27-02-2018 download
6 Công văn 56 vv duyệt quyết toán thu chi tài chính CĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 56 26-02-2018 download
7 Công văn 48 vv cập nhật kết quả thăm hỏi, tặng quà Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 09-02-2018 download
8 Cv 46 về việc khảo sát nhu cầu học học ngoại ngữ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 46 09-02-2018 download
9 CV 43 về tổ chức các hoạt động N 108 năm ngày 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa....... Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 08-02-2018 download
10 CV 42 về triển khai thu kinh phí công đoàn tập trung qua Vietinbank Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 07-02-2018 download
11 Thông báo phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ quà Tết từ các đơn vị, doanh nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 07-02-2018 download
12 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 1/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 05-02-2018 download
13 Thông báo phân công nhiệm vụ của Văn phòng UBKT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 05-02-2018 download
14 LỊCH TRỰC TẾT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-02-2018 download
15 Kế hoạch số 05 về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 02-02-2018 download
16 Công văn số 34 về việc đôn đốc các đơn vị nợ BHXh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 31-01-2018 download
17 Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-01-2018 download
18 Thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 30-01-2018 download
19 Chương trinh số 04/CTr-LĐLĐ về công tác nữ công 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 30-01-2018 download
20 Về việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 136 29-01-2018 download
21 Kế hoạch 04/KH-LĐLĐ về công tác tuyên giáo năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 25-01-2018 download
22 Công văn 29 về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội 2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 29 25-01-2018 download
23 Công văn 31 về hỗ trợ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Mậu Tuất 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 23-01-2018 download
24 Công văn về việc một số tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ LĐLĐ tỉnh bán sách Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 23-01-2018 download
25 Quyết định của UBND tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân của LĐLĐ 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 85 22-01-2018 download
26 Văn bản triển khai thực hiện các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 28 22-01-2018 download
27 CV 23 vv chuẩn bị nội dung tham luận tại HN tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 18-01-2018 download
28 Công văn 22 vv tăng cường tuân thủ PLLĐ, thúc đẩy QHLĐ hài hòa, ổn định trong DN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 22 18-01-2018 download
29 Công văn 21 vv phân bổ quà Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Mậu Tuất Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 21 18-01-2018 download
30 Chương trình công tác năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 18-01-2018 download
31 Hợp đồng thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh và Công ty Bảo hiểm PJICO Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01/HÐBH/NBI/2018 18-01-2018 download
32 Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc Trường Trung cấp Kỹ thuật - Du lịch công đoàn Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02/TB-TTC 16-01-2018 download
33 Báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 16/LÐLÐ-CSPL 16-01-2018 download
34 Văn bản triển khai thực hiện Nghị định 161/2017/NĐ-CP Các văn bản khác Chính phủ 161/2017/NÐ-CP 16-01-2018 download
35 Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 12/01/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 01 của TLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 12-01-2018 download
36 Công văn 08 vv triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 05-01-2018 download
37 Kế hoạch 02 kiểm tra công tác tài chính công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 09-01-2018 download
38 Kế hoạch 01 kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 08-01-2018 download
39 Công văn 07 vv rà soát doanh nghiệp và xây dựng KH PTĐV, thành lập CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 08-01-2018 download
40 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 04-01-2018 download
41 Thông báo lich nghi lễ, tết năm 2018 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 71 29-12-2017 download
42 Công văn 05 tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 04-01-2018 download
43 CV số 04 V/v thực hiện Nghị định 141/2017/CP Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 03-01-2018 download
44 Công văn 03 v.v lập danh sách những cảnh đời khó khăn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 03-01-2018 download
45 Chương trình công tác của UBKT LĐLĐ tỉnh Ninh Bình năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 03-01-2018 download
46 quyết định 2106 TLĐ vv ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2106 28-12-2017 download
47 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1846 13-12-2017 download
48 CV triển khai thỏa thuận hợp tác với Chi nhánh Xăng dầu Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 408 25-12-2017 download
49 Dự thảo BC kết quả hoạt động công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 25-12-2017 download
50 BC Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 200 25-12-2017 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a3a5a3a5a8a5a
canhan  Trực tuyến: 12
all  Số lượt truy cập: 3.353.585
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM