Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Thông báo về việc đấu giá tài sản thanh lý Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 25 23-11-2017 download
2 Lịch duyệt Đại hội Công đoàn Huyện, Thành phố và Công đoàn ngành (Kèm theo KH 48/KH-LĐLĐ) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 23-11-2017 download
3 Chương trình phối hợp giữa Cục thuế và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 17-11-2017 download
4 Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 17-11-2017 download
5 Chương trình phối hợp giữa Sở LĐTB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 17-11-2017 download
6 Chương trình phối hợp giữa Ban Thi đua Khen thưởng và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 09 17-11-2017 download
7 Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa thể thao với Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2017 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 08 17-11-2017 download
8 Chương trình phối hợp giữa Sở kế hoạch đầu tư và Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2017 -2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 17-11-2017 download
9 Chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh về việc khám chữa bệnh cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 17-11-2017 download
10 Chương trình phối hợp công tác giữa tòa án nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh giai đoạn 2017 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 17-11-2017 download
11 CV hướng dẫn đăng ký, xét, công nhận và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 359 17-11-2017 download
12 Công văn 357 vv xin ý kiến tham gia quy định phân phối nguồn kinh phí sử dụng tại các cấp CĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 357 16-11-2017 download
13 Kế hoạch 48 duyệt đại hội LĐLĐ các huyện, TP, CĐN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 13-11-2017 download
14 CV 355 vv lập danh sách các DN đề nghị thanh tra năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 355 16-11-2017 download
15 Hướng dẫn 1784/HD-TLĐ XD dự toán tài chính công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1784 06-11-2017 download
16 CV về việc tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 346 10-11-2017 download
17 CV đôn đốc các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 343 09-11-2017 download
18 CV về việc thực hiện biên chế và HĐLĐ tại các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1723 31-10-2017 download
19 Mẫu danh sách đại biểu kèm theo QĐ 125/QĐ-LĐLĐ về việc phân bổ Đại biểu Đại hội Công đoàn lần thứ XV Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 125 02-11-2017 download
20 CV vv xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 335 01-11-2017 download
21 BC kết quả hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 147 01-11-2017 download
22 QĐ về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 125 01-11-2017 download
23 Mẫu biểu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 05/NQ-LĐLĐ ngày 21/01/2014 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05/NQ-LÐLÐ 01-11-2017 download
24 CV hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 332 31-10-2017 download
25 CV về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-BCH ngày 21/01/2014 của BCH LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 331 30-10-2017 download
26 CV về quy trình tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 329 27-10-2017 download
27 Công văn 324 vv đôn đốc thực hiện NQ 9c Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 324 26-10-2017 download
28 KH tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-BCH của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Bình khóa XIV giai đoạn 2013 - 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 45 25-10-2017 download
29 CV về việc thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 322 25-10-2017 download
30 CV về việc thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 321 25-10-2017 download
31 Thông báo tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 141 25-10-2017 download
32 Quy định về luân chuyển cán bộ Các văn bản khác Trung ương Đảng 98 24-10-2017 download
33 CV về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 320 23-10-2017 download
34 Chỉ thị Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 06 20-10-2017 download
35 CV báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 316 16-10-2017 download
36 CV về việc thực hiện Nghị định số 110/2017/NĐ-CP của Chính phủ Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 483 13-10-2017 download
37 CV về việc đẩy mạnh tiến độ Đại hội CĐCS và đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 312 13-10-2017 download
38 CV về việc thống kê đời sống, việc làm, thu thập và thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 315 13-10-2017 download
39 CV về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 314 13-10-2017 download
40 CV về việc hoạt động của Tổ chức IDH (Hà Lan) tại tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 258 12-10-2017 download
41 CV mua và đọc báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 311 13-10-2017 download
42 CV đăng ký mua Sổ tay công tác Nữ công năm 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 310 13-10-2017 download
43 Tài liệu tham khảo nội dung sinh hoạt ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 12-10-2017 download
44 QĐ về việc thành lập Tổ công tác Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 115 11-10-2017 download
45 Danh sách các CĐCS Doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập ban Nữ công quần chúng (Bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 06-10-2017 download
46 KH Thực hiện NQ 12b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 05-10-2017 download
47 CV về công tác tổ chức ĐH Công đoàn các cấp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 305 05-10-2017 download
48 Kế hoạch Tổng kết Chương trình phát triển đoàn viên công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 05-10-2017 download
49 BC kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2012 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2017 - 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 130 05-10-2017 download
50 CV Về việc triển khai Nghị quyết 09/NQ-CĐVC Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 04-10-2017 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a2a0a2a6a5a0a
canhan  Trực tuyến: 34
all  Số lượt truy cập: 3.202.650
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM