Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Mẫu danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Gửi Các Ban, Công đoàn Ngành và Trường TC nghề) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 07-11-2016 download
2 Kế hoạch Thực hiện Chương trình tăng cường công tác Quốc phòng - An ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2015 2020 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 04-11-2016 download
3 Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2013 - 2018 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 04-11-2016 download
4 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 155 01-11-2016 download
5 Mẫu biểu đánh giá tổng kết năm 2016 (bản word) đi kèm CV 304 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 01-11-2016 download
6 Bảng Hỏi đi kèm Giấy mời số 67 (Bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 01-11-2016 download
7 CV vv hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 304 01-11-2016 download
8 Kế hoạch Chăm lo cho đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 39 28-10-2016 download
9 CV vv xây dựng Dự toán tài chính công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 299 26-10-2016 download
10 Báo cáo Kết quả hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 153 25-10-2016 download
11 Quyết định vv thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá, xếp loại Công đoàn cấp trên cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 155 25-10-2016 download
12 CV vv báo cáo số liệu tài chính phục vụ đánh giá xếp loại CĐ cấp trên cơ sở năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 296 24-10-2016 download
13 CV vv vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hai do thiên tai, lũ lụt Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 295 21-10-2016 download
14 CV vv báo cáo kết quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 294 21-10-2016 download
15 CV vv đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 21-10-2016 download
16 Công văn về việc báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 20-10-2016 download
17 Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 19-10-2016 download
18 Kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2016 (Bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12-ÐÐ 20-10-2016 download
19 Kế hoạch Đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12-ÐÐ 20-10-2016 download
20 Kế hoạch Kiểm tra, đánh giá, xếp loại năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 19-10-2016 download
21 Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 19-10-2016 download
22 CV vv rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 289 18-10-2016 download
23 CV vv thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 288 18-10-2016 download
24 Biểu mẫu đi kèm CV 287/LĐLĐ-UBKT về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 287 17-10-2016 download
25 CV vv Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 287 17-10-2016 download
26 CV vv Báo cáo định kỳ công tác thi đua khen thưởng Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 286 14-10-2016 download
27 Cv về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 302/UBND-VP7 30-09-2016 download
28 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của TLĐ về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 05-10-2016 download
29 CV vv thống kê đời sống, việc làm, thu thập và thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 275 05-10-2016 download
30 CV vv triển khai công tác khen thưởng tổng kết năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 274 05-10-2016 download
31 CV vv hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS thương lượng. ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 276 05-10-2016 download
32 CV vv lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 268 04-10-2016 download
33 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 144 04-10-2016 download
34 CV về việc tuyên truyền phòng ngừa, sử dụng ma túy dạng "tem giấy, Bùa lưỡi" trong CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 267 03-10-2016 download
35 CV về việc tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp và thu kinh phí công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 265 30-09-2016 download
36 CV vv làm việc với công đoàn cấp trên cơ sở về công tác tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 264 30-09-2016 download
37 CV vv cử cán bộ tham dự tập huấn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 261 29-09-2016 download
38 CV về việc tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 260 28-09-2016 download
39 CV về việc chuẩn bị tham luận tại tọa đàm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 259 28-09-2016 download
40 CV vv hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 258 28-09-2016 download
41 Hướng dẫn 20.10 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 23 23-09-2016 download
42 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20.10.2016 Văn bản QPPL Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 23-09-2016 download
43 Công văn vv tuyên truyền, giới thiệu các gương mặt điển hình tiên tiến Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 22-09-2016 download
44 Chương trình HĐTHNQ Đại hội XII (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 20-09-2016 download
45 Chương trình hành động Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 20-09-2016 download
46 Mẫu đăng ký xây dựng mô hình, điển hình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 199 16-09-2016 download
47 CV về việc thực hiện Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Ninh Bình năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 250 20-09-2016 download
48 CV vv sử dụng đề cương tuyên truyền 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 248 19-09-2016 download
49 Kế hoạch số 34, Công văn số 243, 244 (bản word cho đơn vị) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 13-09-2016 download
50 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 12-09-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

2a8a9a4a0a5a0a
canhan  Trực tuyến: 20
all  Số lượt truy cập: 2.894.050
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM