Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 KH triển khai thực hiện NQ 08-NQ/TU về "Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 50 13-03-2017 download
2 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường ở các thành phố, thị trấn và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 02 14-03-2017 download
3 CV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 69 09-03-2017 download
4 QĐ về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 493 09-03-2017 download
5 CV thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 67 15-03-2017 download
6 CV báo cáo các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 66 15-03-2017 download
7 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 04 03-03-2017 download
8 HD Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 254 03-03-2017 download
9 CV hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 59 10-03-2017 download
10 CV lựa chọn sản phẩm tham gia Chương trình "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam" lần thứ II Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 58 09-03-2017 download
11 CV triển khai xét, đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 57 09-03-2017 download
12 BC Kết quả hoạt động công đoàn tháng 02. nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 03-03-2017 download
13 Đề cương kiểm tra về chuyên đề CS-PL và Nữ công (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 00 02-03-2017 download
14 CV sử dụng đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 48 28-02-2017 download
15 CV về việc tạm ngừng giải thể CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 47 27-02-2017 download
16 Mẫu B07 - Báo cáo quyết toán tài chính CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 24-02-2017 download
17 CV kiểm tra chuyên đề CSPL và Nữ công Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 24-02-2017 download
18 HD Công tác nhân sự ban chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 134 07-02-2017 download
19 KH Phát động phong trào thi đua yêu nước trong NCVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017; chào mừng ĐHCĐ các cấp tiến tới ĐH lần thứ XV và ĐH lần thứ XII CĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 13 23-02-2017 download
20 CV duyệt quyết toán tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 40 21-02-2017 download
21 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Các văn bản khác Trung ương Đảng 66-QÐ/TW 06-02-2017 download
22 KH Kiểm tra công tác Tài chính công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 12 21-02-2017 download
23 KH tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình và Đại hội XII Công đoàn VN nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 15-02-2017 download
24 CV đăng ký đại hội điểm Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 36 16-02-2017 download
25 Tài liệu phục vụ các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 16-02-2017 download
26 CV tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 16-02-2017 download
27 KH Kiểm tra việc chấp hành điều lệ công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 15-02-2017 download
28 QĐ ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của CBCC và LĐ làm việc trong các cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 478-QÐ/TU 16-02-2017 download
29 CV báo cáo quyết toàn thu chi tài chính Công đoàn Quý III+IV năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 31 14-02-2017 download
30 CV báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 30 14-02-2017 download
31 CV báo cáo đi công tác và ủy quyền điều hành công việc Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 27 10-02-2017 download
32 Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đơn vị sự nghiệp; doanh nghiệp công đoàn Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 03 08-02-2017 download
33 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 132 07-02-2017 download
34 KH tổ chức Tháng công nhân năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 04 07-02-2017 download
35 KH Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 07 08-02-2017 download
36 KH Phòng chống tham nhũng năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 06 07-02-2017 download
37 KH Tổ chức giám sát theo QĐ 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện những quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 07-02-2017 download
38 BC Kết quả hoạt động công đoàn tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 03-02-2017 download
39 CV hướng dẫn đóng BHXH, BHYT, BHTN và trích kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 43 19-01-2017 download
40 Kế hoạch Thực hiện chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 28/12/2016/ của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016/của BCH TW Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 23-01-2017 download
41 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2018-2023 Các văn bản khác Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy 07 16-01-2017 download
42 CV phân bổ số lượng khen thưởng năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 19-01-2017 download
43 Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 05 17-01-2017 download
44 Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 10 18-01-2017 download
45 Báo cáo tổng kết Phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động năm 2016, phát động thi đua năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 17-01-2017 download
46 Chương trình Công tác nữ công năm 2017 (Bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 17-01-2017 download
47 Kế hoạch Công tác Tuyên giáo năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 01 17-01-2017 download
48 Chương trình Công tác nữ công năm 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 02 16-01-2017 download
49 CV thực hiện Nghị định 153/2016/NĐ-CP và tăng cường biện pháp ổn định quan hệ lao động trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 03 09-01-2017 download
50 QĐ ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1993 30-12-2016 download

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

3a0a7a1a4a6a8a
canhan  Trực tuyến: 3
all  Số lượt truy cập: 3.071.468
  • KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN NINH BÌNH
  • Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Công đoàn
  • KÊNH TÌM VIỆC LÀM