Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Tìm văn bản


STT Tên VB Loại VB CQ ban hành Số VB Ngày BH Tải về
1 Kế hoạch 44 tổ chức Chương trình Tết sum vầy năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 44 08-12-2015 download
2 Thông báo 69 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc nghỉ lễ, tết năm 2016 Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 69 03-12-2015 download
3 Công văn 313 về việc cấp "giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 313 03-12-2015 download
4 Công văn 16838 về chính sách thuế TNDN Các văn bản khác Các Bộ và ngang bộ 16838 13-11-2015 download
5 Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 157 02-12-2015 download
6 Công văn 1417 về việc hướng dẫn thủ tục khắc dấu công đoàn cơ sở Văn bản QPPL Các Bộ và ngang bộ 1417 22-09-2015 download
7 Công văn 309 về việc báo cáo số liệu tài chính phục vụ đánh giá xếp loại CĐ cấp trên CS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 309 26-11-2015 download
8 Công văn 308 chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 308 26-11-2015 download
9 Kế hoạch 11 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 18-11-2015 download
10 kế hoạch 11 đánh giá cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 11 18-11-2015 download
11 Quyết định 197 về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Mái ấm công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 197 16-11-2015 download
12 Quyết định 196 về việc kiện toàn hội động thi đua khen thưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 196 16-11-2015 download
13 Quyết định 195 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 195 16-11-2015 download
14 Công văn triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 16-11-2015 download
15 Công văn 300 hướng dẫn xét khen thưởng CNLĐ tiêu biểu năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 300 11-11-2015 download
16 Công văn 298 chấm điểm, xếp loại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 298 11-11-2015 download
17 Công văn 294 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 03 và PTTĐ Dân vận khéo Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 294 06-11-2015 download
18 Công văn 293 đăng ký mua sổ tay công tác Nữ công năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 293 04-11-2015 download
19 Thông báo 161 kết luận về tổ chức thực hiện chỉ thị 02/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 161 27-10-2015 download
20 Công văn 290 đánh giá thực trạng phân cấp tài chính công đoàn Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 290 03-11-2015 download
21 Báo cáo 139 kết quả HĐCĐ tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 139 03-11-2015 download
22 Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 02-11-2015 download
23 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ Văn bản QPPL Chính phủ 85 01-10-2015 download
24 mẫu báo cáo kết quả tập huấn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 0 21-10-2015 download
25 Công văn 279 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 279 20-10-2015 download
26 Công văn 279 về việc báo cáo kết quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 279 20-10-2015 download
27 Công văn 277 (ban Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 277 19-10-2015 download
28 Công văn 277 về việc báo cáo thống kê kết quả hoạt động công đoàn năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 277 19-10-2015 download
29 Quyết định 175 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 15-10-2015 download
30 Phụ lục và mẫu văn bản kèm theo Quyết định 175 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 15-10-2015 download
31 Quyết định 175 về việc ban hành quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 175 15-10-2015 download
32 Công văn 276 về việc báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 276 16-10-2015 download
33 Công văn 273 về việc mua và đọc Báo Lao động Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 273 15-10-2015 download
34 Công văn 271 về việc xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2016 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 271 09-10-2015 download
35 Hướng dẫn 42 UBKT công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hộc XI Công đoàn Việt Nam Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 42 13-10-2015 download
36 Kế hoạch 41 triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b của Tổng Liên đoàn về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT Công đoàn" Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 41 13-10-2015 download
37 Công văn 269 về việc cử cán bộ tham dự khóa học đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn theo chương trình Đại học Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 269 08-10-2015 download
38 Công văn 268 về việc báo cáo hoạt động ủy ban kiểm tra năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 268 08-10-2015 download
39 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện NQ 6b và tổng kết phong trào thi đua GVN-ĐVN Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 132 05-10-2015 download
40 Báo cáo 131 kết quả hoạt động công đoàn Quý III.2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 131 05-10-2015 download
41 Hướng dẫn 38 (bản Word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 05-10-2015 download
42 Hướng dẫn 35 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 30-09-2015 download
43 Hướng dẫn 38 tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 5 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 38 05-10-2015 download
44 Hướng dẫn 35 chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 35 30-09-2015 download
45 Hướng dẫn 34 (bản word) Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 30-09-2015 download
46 Hướng dẫn 34 xây dựng CĐCS vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 34 30-09-2015 download
47 kế hoạch 37 tổ chức triển khai "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2015 Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 37 05-10-2015 download
48 Công văn 263 về việc thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ Các văn bản khác Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình 263 01-10-2015 download
49 Thông báo 1067 của Công an tỉnh về việc triển khai cấp chứng minh nhân dân 12 số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Các văn bản khác UBND Tỉnh/TP, Sở ngành 1067 30-09-2015 download
50 Hướng dẫn 1499 của TLĐ về công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp Các văn bản khác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1499 21-09-2015 download

Thư viện ảnh

  • Bản tin lao động và công đoàn

Thống kê truy cập

2a5a5a5a1a5a1a
canhan  Trực tuyến: 64
all  Số lượt truy cập: 2.555.151