CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025! Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)!
Câu hỏi:
Chính sách
Chào các anh chị tư vấn. Em là Nguyễn Như Hoa, có chồng hiện công tác ở ban tổ chức Thành ủy Tam Điệp. Do vỡ kế hoạch vợ chồng em có con thứ 3. Khi chồng em báo cáo với lãnh đạo cơ quan thì được trả lời sẽ phải thuyên chuyển công việc xuống đơn vị cấp 2 để không ảnh hưởng đến đơn vị. Chồng em từ 1 công chức nhà nước hơn 10 năm bị chuyển thành viên chức, mất 55% phụ cấp. Em xin hỏi như thế có đúng luật lao động và luật của Đảng không ạ? Trong khi em tận cuối tháng 8 mới sinh mà chồng em sang đầu tháng 5 đã phải chuyển công tác. Mong được anh chị quan tâm và trả lời sớm ạ. Em cảm ơn nhiều
Trả lời có tính chất tham khảo
 • Nội dung câu trả lời

  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục Hỏi – đáp của Website LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

  * Một số căn cứ pháp lý và quy định bạn nên tham khảo:

  1. Đảng viên sinh con thứ 3 có bị kỷ luật?

  Căn cứ Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng.

  Điều 27

            1.  Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

            3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

  Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

            Như vậy, Đảng viên sinh con thứ 3 phải chịu mức kỷ luật tương ứng với hành vi của mình từ khiển trách đến mức kỷ luật cao nhất là bị khai trừ khỏi Đảng theo Khoản1, 3 Điều 27 Quy định 102.

  Hiện tại thì việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ công viên chức là đảng viên hay các cơ quan tổ chức khác tuy không còn bị xử phạt về hành chính như trước đây nữa nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm kỷ luật theo quy định đã nêu ở trên.

  *Ngoài ra đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng có những nội quy riêng áp dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức của cơ sở mình đối với hành vi sinh con thứ ba.

  Trường hợp của bạn thì đang trong thời gian mang thai nên chưa thể coi là đã sinh con thứ ba. Tuy nhiên việc điều chuyển công tác của chồng bạn không phải là hình thức kỷ luật và không rõ trong quyết định chuyển công tác có nêu lý do như thế nào nên không thể khẳng định quyết định điều chuyển là vi phạm

  2. Có được chuyển đổi từ công chức sang viên chức không?

            Khoản 4 Điều 42 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau: “4. Cán bộ, công chức được điều động về làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về viên chức”. Điều động được hiểu là việc một người được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

            Tại Điều 35 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định về điều động công chức như sau:

            “Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

            1. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

            2. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật;

            3. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

            Về việc điều động chuyển đổi từ công chức sang viên chức, hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể mà tùy thuộc vào nhu cầu, kế hoạch phát triển của từng cơ quan, địa phương mà ban hành những quyết định riêng.

            Bên cạnh đó, việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật viên chức như sau:

            “a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

            b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

            c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

            d) Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này;

            đ) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập đó thì được chuyển làm viên chức và bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ;

            e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác của viên chức trước khi chuyển sang làm cán bộ, công chức và ngược lại được xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng và các quyền lợi khác.”

            Như vậy, một người đang làm việc theo chế độ công chức vẫn có thể được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng được điều kiện pháp luật quy định về viên chức.

  Trường hợp của chồng bạn đang hiện công tác ở Ban Tổ chức Thành ủy Tam Điệp được điều động, thuyên chuyển công việc xuống đơn vị cấp 2 và chuyển sang ngạch Viên chức. Nếu căn cứ để ban hành quyết định điều độngcủa chồng bạn không đề cập tới vấn đề bị kỷ luật khi sinh con thứ 3 mà là căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị… (theo quy định  tại Điều 35 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP) thì đây là Quyết định đúng thẩm quyền thuộc phạm vi công tác tổ chức cán bộ và không vi phạm Luật Lao động.

  - Theo đó, nếu chồng bạn là Đảng viên, căn cứ Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng, chồng bạn sẽ phải nhận mức kỷ luật bằng hình thức khiển trách khi vi phạm sinh con thứ 3. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm (khi sinh con).

  18/01/2020  |  Liên đoàn lao động ninh binh đã phản hồi
Gửi ý kiến bình luận
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi xem nhiều