Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình hiện đang quản lý trực tiếp 13 đơn vị. Trong đó: 08 Liên đoàn Lao động cấp huyện, 05 Công đoàn ngành và trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Du lịch công đoàn. Tổng số công đoàn cơ sở là 1.077 đơn vị với 82.825 đoàn viên.

             Phối hợp quản lý 50 công đoàn cơ sở trung ương đóng tại địa phương với gần 10 nghìn đoàn viên.