BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA XIV

 NHIỆM KỲ 2018 – 2023 (gồm 38 đồng chí)

1

Dương Đức Khanh

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Lê Thị Mai Thủy

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Phan Duy Linh

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

4

Trần Kim Long

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5

Nguyễn Đức Cường

Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

6

Hoàng Minh Quế

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

7

Trịnh Xuân Danh

Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

8

Lê Thị Bích Ngọc

Trưởng ban CSPL LĐLĐ tỉnh

9

Nguyễn Thị Hải Yến

Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

10

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chủ tịch CĐVC tỉnh

11

Phạm Thị Thu Hương

Chủ tịch LĐLĐ TP Ninh Bình

12

Đỗ Hoàng Oanh

Chủ tịch LĐLĐ TP Tam Điệp

13

Đinh Thế Hùng

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

14

Nguyễn Văn Thuấn

Phó Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

15

Lê Văn Bình

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Mô

16

Trịnh Duy Nghĩa

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục

17

Trần Thị Phương Thủy

Chủ tịch CĐN Nông nghiệp và PTNT

18

Phùng Minh Chung

Chủ tịch CĐ các khu công nghiệp tỉnh

19

Phạm Thị Thúy Hà

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế

20

Hà Văn Hiếu

Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình

21

Mai Văn Chất

Chủ tịch LĐLĐ huyện Kim Sơn

22

Hoàng Thị Liễu

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Viễn

23

Phùng Thị Hằng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Khánh

24

Nguyễn Văn Khiết

TP Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước tỉnh

25

Phạm Văn Hòa

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoa Lư

26

Trương Thị Lan Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nho Quan

27

Đặng Thái Sơn

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh

28

Đặng Thị Thanh Hà

Phó Giám đốc BHXH tỉnh

29

Phạm Kim Huệ

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh

30

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Giám đốc Sở LĐ, TB &XH tỉnh

31

Lại Thị Thanh Tâm

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

32

Trịnh Như Lâm

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình

33

Bùi Thanh Thủy

Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

34

Hoàng Thanh Phong

PGĐ Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình

35

Nguyễn Thị Phượng

Trưởng phòng Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh

36

Đinh Thị Tâm

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giầy ADORA Việt Nam

37

Cao Văn Tiến Trang

Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH may NienHsing Ninh Bình

38

Trương Văn Tuyên

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam