LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NINH BÌNH

     Ngày 20/7/1946, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập và ra mắt công nhân lao động cả nước tại Nhà Hát Lớn thành phố Hà Nội. Theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cuối tháng 7/1946, Hội nghị thành lập Liên Hiệp Công đoàn Ninh Bình đã họp tại Xuân Áng, xã Ninh Xuân, huyện Gia Khánh (nay là Hoa Lư). Hội nghị bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bàn biện pháp thực hiện chủ trương kháng chiến kiến quốc của Đảng trong công nhân lao động. Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Công đoàn được được thành lập gồm 9 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Tất Đạt làm Thư ký. Trụ sở Công đoàn tỉnh được đặt tại nhà của một công chức tư sản lớp dưới ở phía nam Chợ Rồng, thị xã Ninh Bình (nay là Thành phố Ninh Bình). Tổ chức Công đoàn Ninh Bình không trực thuộc Mặt trận Việt Minh tỉnh như trước, mà chuyển thành Liên hiệp Công đoàn tỉnh Ninh Bình, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trực tiếp chỉ đạo.

     Từ ngày thành lập đến nay, LĐLĐ Ninh Bình đã trải qua 14 kỳ Đại hội. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Ninh Bình và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Ninh Bình không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, luôn là lực lượng đi đầu cùng với nhân dân trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, giành thắng lợi to lớn trong 2 cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

     LĐLĐ Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba), nhiều Cờ thưởng, Bằng khen của Chính phủ và Tổng LĐLĐVN. Nhiều tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “ Anh hùng lao động”, “ Anh hùng thời kỳ đổi mới” và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

     Hiện nay, LĐLĐ Ninh Bình quản lý 5 Công đoàn ngành; 8 LĐLĐ huyện, thành phố; với  trên 1.059 CĐCS  và 70.455 đoàn viên.

     Phát huy truyền thống, tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Ninh Bình luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; xây dựng GCCN và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.