Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LĐLĐ huyện Hoa Lư kiểm tra thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, vừa qua, Uỷ Ban kiểm tra LĐLĐ huyện Hoa Lư tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tiến hành kiểm tra 34/34 CĐCS  trường học trên địa bàn huyện Hoa ...

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, vừa qua, Uỷ Ban kiểm tra LĐLĐ huyện Hoa Lư tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tiến hành kiểm tra 34/34 CĐCS  trường học trên địa bàn huyện Hoa Lư về việc chấp hành điều lệ CĐVN, tài chính công đoàn; thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, 2018.                                               

Từ năm 2016, CĐCS khối trường học huyện Hoa Lư chuyển về LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Hoa Lư đã mẫu hóa sổ sách công đoàn triển khai tới 34/34 CĐCS trường học, mở lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn, công tác tài chính cho 100% đ/c UVBCH CĐCS khối trường học.

 Mục đích đợt kiểm tra cuối cùng trong năm 2018 là khảo sát, tổng hợp kết quả hoạt động công đoàn khối trường học năm 2017 và 10 tháng 2018 theo quy  định của Điều lệ CĐVN; những ưu điểm, nhược điểm cần khắc phục trong năm học 2018-2019.

Về Ưu điểm: Công đoàn trường đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của công đoàn cấp mình; đồng thời chỉ đạo triển khai, hướng dẫn kịp thời tới từng  ĐVCĐ để tổ chức thực hiện; làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động có ý nghĩa gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; tham gia tích cực, hiệu quả trong các phong trào do Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức công đoàn và ngành giáo dục.

+ Hệ thống Sổ sách Công đoàn: 34/34  trường thực hiện nghiêm túc quy định của  Điều lệ CĐVN:  Các cuộc họp BCH đều được ghi chép sổ nghị quyết BCH đầy đủ, Danh sách ĐVCĐ, Quy chế BCH, Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu nhà trường, Quy chế UBKT, chương trình công tác UBKT, Nghị quyết UBKT, biên bản kiểm tra  đồng cấp, Sổ Nữ công, Quy chế Chi tiêu nội bộ...

+ Tài chính công đoàn: Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, hầu hết các CĐCS khối trường học đã chấp hành tốt quy định về thu, chi tài chính công đoàn, đảm bảo thu kịp thời theo quy định; việc chi tiêu và sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ. Đồng thời chấp hành nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ trích nộp tài chính đối với công đoàn cấp trên cũng như chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

Về hạn chế: Còn một số trường chưa xây dựng quy chế UBKT, chưa xây dựng chương trình công tác nữ công; Xây dựng Quy chế chi tiêu công đoàn còn sai mục đích như khen thưởng chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, chứng từ cập nhật còn thiếu...

Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế mà số ít CĐCS khối trường học cần lưu ý làm tốt hơn trong thời gian tới: Việc đối chiếu kịp thời và xác định đúng quỹ tiền lương của đơn vị làm căn cứ thực hiện thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đảm bảo đúng quy định; Đơn vị thiếu hệ thống sổ sách công đoàn cần bổ sung, quy chế chi tiêu công đoàn xây dựng phải phù hợp với thực tế nguồn kinh phí của CĐCS. Các CĐCS khối trường học đã nghiêm túc tiếp thu để khắc phục trong thời gian tới.

Một số hình ảnh

                                                                                                                          LĐLĐ huyện Hoa Lư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các CĐCS trong hệ thống Công đoàn NHCSXH đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác tài chính công đoàn. Công đoàn NHCSXH đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện đầy đủ các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của công đoàn cấp mình; đồng thời chỉ đạo triển khai, hướng dẫn kịp thời tới các CĐCS trực thuộc để tổ chức thực hiện. Cụ thể: Các cấp công đoàn đã ban hành đầy đủ các Quy chế làm việc của BCH, BTV, UBKT, của Cơ quan công đoàn và duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định, Quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn cùng cấp, Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Tình nghĩa Ngân hàng CSXH theo chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn NHVN; làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh; phối hợp thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hàng năm, UBKT công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn NHCSXH đã xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra theo quy định; thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động có ý nghĩa tại đơn vị; tham gia tích cực, hiệu quả trong các phong trào do Công đoàn cấp trên và Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức, phát động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của tổ chức công đoàn và ngành Ngân hàng.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, hầu hết các CĐCS trong hệ thống Công đoàn NHCSXH đã chấp hành tốt các quy định về thu, chi tài chính công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định; việc chi tiêu và sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ; Công đoàn NHCSXH đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính và hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cho các CĐCS trực thuộc hệ thống; kết quả là các cấp công đoàn trong hệ thống đã triển khai áp dụng phần mềm kế toán vào việc hạch toán kế toán và công tác báo cáo tài chính công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của Công đoàn NHVN. Đồng thời chấp hành nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ nghĩa vụ trích nộp tài chính đối với công đoàn cấp trên cũng như chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra của Công đoàn NHVN cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế mà số ít CĐCS thuộc hệ thống Công đoàn NHCSXH cần lưu ý làm tốt hơn trong thời gian tới, như: Việc đối chiếu kịp thời và xác định đúng quỹ tiền lương của đơn vị làm căn cứ thực hiện thu kinh phí và đoàn phí công đoàn; công tác hạch toán kế toán và sử dụng phần mềm kế toán công đoàn trong quản lý tài chính, tài sản công đoàn,... Công đoàn NHCSXH đã nghiêm túc tiếp thu để khắc phục trong thời gian tới.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 151
Hôm qua : 533
Tổng số : 7.290.975