CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025! Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Nho Quan góp phần thực hiện thắng lợi  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội IX, X Công đoàn huyện, xác định việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Nho Quan và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, Các cấp công đoàn huyện Nho Quan đã tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao để thu hút, tập hợp đoàn viên, CNVCLĐ, Các cấp công đoàn huyện đã từng bước đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ; có nhiều giải pháp kịp thời trong nắm bắt tình hình công nhân lao động, phối hợp giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quan hệ lao động.

Các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn với các hoạt động cụ thể, thực chất. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý, phản biện xã hội. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, trong đó coi trọng các vấn đề về thu nhập, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động...; phối hợp tổ chức “ Hội nghị cán bộ công chức”, “Hội nghị người lao động”, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện, nâng cao chất lượng của “Thỏa ước lao động tập thể” về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, duy trì đối thoại định kỳ giữa Công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động.

 Các cấp công đoàn đã tập trung huy động nguồn lực, ký kết các chương trình phúc lợi để chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động, nhất là các hoạt động hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân” “ Ngày hội đoàn viên công đoàn”, “ Ngày hội công nhân lao động”....đã hỗ trợ 6 nhà ở "Mái ấm Công đoàn”  tổng số tiền vận động 245 triệu đồng và gần 10.000 lượt xuất quà trị giá gần 1 tỷ đồng trao tặng cho đoàn viên tiêu biểu, công nhân lao động  có hoàn cảnh khó khăn, thực sự tạo nên điểm nhấn và dấu ấn riêng của tổ chức Công đoàn, tạo niềm tin cho người lao động, sự ủng hộ của người sử dụng lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa và tiến bộ.

Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp được các cấp công đoàn trong huyện coi trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ trong thực thi nhiệm vụ đem lại hiệu quả tốt hơn; sớm sử dụng công nghệ thông tin để triển khai nội dung hoạt động, sử dụng có hiệu quả mạng xã hội Facebook, zalo trong công tác tuyên truyền về hoạt động công đoàn tạo sự lan tỏa đến với đoàn viên, người lao động; phối hợp với Đài truyền hình Ninh Bình xây dựng 10 phóng sự, viết gần 100 tin hoạt động của các cấp công đoàn phản ánh kịp thời trên báo Lao động, Báo Ninh Bình, trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh và Đài truyền thanh huyện. Tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền với  trên 15 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đã có 100% cán bộ công đoàn, 95% CNVCLĐ tham gia học tập nghị quyết và các buổi tuyên truyền.

Các phong trào thi đua yêu nước của các cấp công đoàn luôn bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Công đoàn các cấp, quán triệt những quan điểm và tư tưởng thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các phong trào thi đua đã được triển khai trên mọi lĩnh vực, mọi ngành, nghề; nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển”; “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Phong trào" Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn vệ sinh lao động", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... Các phong trào thi đua đã được tổ chức gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, phong trào thi đua “ Dân vận khéo”,  các phong trào hành động cách mạng  của huyện phát động. Thông qua các Phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, sức sáng tạo của CNVCLĐ từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đóng góp trong việc hoàn thành chỉ tiêu nâng mức bình quân thu nhập đầu người và thu ngân sách nhà nước của huyện giai đoạn 2015-2020. Đã có nhiều tập thể, tấm gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng các cấp: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân; UBND  tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể, 10 cá nhân; LĐLĐ tỉnh  tặng bằng khen cho 27 tập thể, 31 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 167 tập thể, 445 cá nhân.

Công tác tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh  và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm:  Đã tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn huyện, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, phát triển công đoàn cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng trong công nhân lao động. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết 08- NQ/ TU, bằng nhiều biện pháp linh hoạt, kiên trì, sáng tạo, mềm dẻo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên đoàn lao động huyện đã thành  lập được 14 CĐCS, kết nạp được  3.505 đoàn viên (Vượt chỉ tiêu); đến nay, toàn huyện có 7.404 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 137 CĐCS. Các cấp công đoàn đã tuyên truyền bồi dưỡng, giới thiệu 462 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hàng năm tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt trên 80% trở lên; Liên đoàn lao động huyện được công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”, UBND tỉnh tặng cờ thi đua (năm 2017), Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc (năm 2019).

Trước những yêu cầu thực tiễn về hoạt động công đoàn và chất lượng đội ngũ CNVCLĐ trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc thực hiện các hiệp định mới như:  Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)... sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ CNVCLĐ. Trong thời gian tới đòi hỏi Công đoàn các cấp trong huyện phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp, các kiến thức về pháp luật, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống TNXH... giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động. Đề cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, nhất là đề cao ý thức tham gia và đấu tranh với những thông tin xấu, độc trên internet và các trang mạng xã hội.

Hai là, Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức hoạt động nhằm tập trung huy động các nguồn lực, phát triển các chương trình phúc lợi đoàn viên gắn với các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động. Thể hiện tốt hơn nữa vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động. Chủ động tham gia thương lượng với người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết, nâng cao chất lượng thực hiện thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để công nhân, lao động phát huy quyền làm chủ của mình; phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh trong quan hệ lao động.

Ba là, Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để phát huy sáng kiến, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và thế giới; coi trọng công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.  

Bốn là, Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức CĐCS thực sự vững mạnh, là nơi tạo niềm tin gắn kết của người lao động và là cầu nối giải quyết hài hòa các mối quan hệ cho sự ổn định và phát triển.  Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, tránh phô trương, hành chính hóa trong hoạt động công đoàn.

Năm là, Công đoàn cơ sở tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, doanh nghiệp, coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chủ đề hằng năm; Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng trong công nhân, lao động.

Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, truyền thống của quê hương Nho Quan, Các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng huyện Nho Quan phát triển nhanh và bền vững, đạt huyện chuẩn nông thôn mới trước năm 2025./.

Một số hình ảnh hoạt động nổi bật

 

                                Trương Thị Lan Phương - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 

 

 


Nguồn:congdoanninhbinh.org.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31.937
Hôm qua : 3.003
Tổng số : 7.052.454