CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2020)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh các giải pháp viết sáng kiến kinh nghiệm trong công nhân lao động

            Năm 2019, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh , tổ chức công đoàn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đặt ra yêu cầu và cơ hội để các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ,đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử. Đồng thời cũng là năm đầu tiên các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Đại hội XV Công đoàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” với nhiều nội dung cụ thể phù hợp với các lĩnh vực. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua hằng năm đã trở thành nền nếp, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, công tác, tạo ra sản phẩm với năng suất, chất lượng, giảm chi phí giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh;  trong lĩnh vực y tế và giáo dục; nhiều  sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành, làm việc khoa học nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Nhiều sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, qua đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho 18- 20 tác giả hằng năm.

Đoàn khảo sát sáng kiến tại Công ty CP sản xuất ô tô  Hyundai Thành Công

          Để động viên, khuyến khích đoàn viên có hứng thú, say mê nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp sáng kiến, trong công tác chỉ đạo, LĐLĐ tỉnh tập trung một số giải pháp.

        - Ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua với những tiêu chí cụ thể trong đó giao chỉ tiêu cho các đơn vị phải có sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo.

        - Với trách nhiệm là thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh, LĐLĐ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học - Công nghệ khảo sát, tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá các tác giả, đồng tác giả có sáng kiến hay, mang lại lợi ích thiết thực tại cơ sở để hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Chỉ đạo Ban chính sách- pháp luật hướng dẫn các tác giả được công nhận sáng kiến cấp tỉnh để trình Hội đồng thi đua LĐLĐ tỉnh xét duyệt đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo hằng năm.

        - Với các tác giả được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, LĐLĐ tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh đưa vào quy chế phối hợp tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả. Việc này rất ít tỉnh thực hiện được vì vậy đã khích lệ các cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm ngày càng nhiều hơn.

       - Năm 2019, Liên đoàn lao động tỉnh đã đề nghị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 100 công nhân lao động tiêu biểu trong các phong trào thi đua (tăng 50 bằng khen so với những năm trước).

        - Năm 2019, LĐLĐ tỉnh ký chương trình phối hợp với Sở khoa học - công nghệ  về đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến trong CNVCLĐ, trong đó chú ý quan tâm đến đối tượng là công nhân lao động trong các doanh nghiệp; Vì vậy đã tạo sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên và sự giúp đỡ rất trách nhiệm của các phòng chuyên môn của Sở khoa học công nghệ. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Ban chính sách pháp luật, LĐLĐ các huyện, ngành phải tập trung hướng dẫn, tìm tòi, khích lệ đoàn viên viết sáng kiến nhất là chú trọng các sáng kiến sáng tạo từ công nhân lao động để hướng dẫn họ cách viết sáng kiến. Trên thực tế, tại các doanh nghiệp có nhiều sáng kiến của công nhân lao động với những cách làm sáng tạo đã được áp dụng tạo ra sản phẩm với năng suất, chất lượng cao được doanh nghiệp tặng thưởng , tuy nhiên để họ tự viết ra sáng kiến để được công nhận là rất khó, vì vậy khi tìm hiểu tại các doanh nghiệp có sáng kiến của người lao động, cán bộ công đoàn đã xuống tiếp cận và hướng dẫn rất cụ thể cách viết sáng kiến. Với quyết tâm đó, lần đầu tiên đã có 10 công nhân lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp có sáng kiến được công nhận cấp huyện, thành phố, trong đó có 5 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh, đặc biệt có sáng kiến của đồng chí Nguyễn Đức Hạnh, công nhân Công ty THHH Thép Kyoei Việt Nam về giải pháp chế tạo xe chuyên dụng để tháo lắp trục truyền giá cán đứng đã tiết kiệm chi phí 18 ngàn USD/năm, sáng kiến đã được sang Nhật báo cáo tại Tổng công ty thép Kyoei Nhật Bản và giành giải nhất tập đoàn được đưa vào áp dụng tại các nhà máy thép Kyoei trên toàn thế giới.

            Kết quả, năm 2019 có 2.790 sáng kiến cấp cơ sở, có 54 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến của tỉnh đề nghị UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 79 công trình chào mừng các ngày kỷ niệm trong đó 24 công trình, sản phẩm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Năm 2019, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương 90 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, trong đó đề nghị UBND tỉnh tặng 50 bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu là CNLĐ, LĐLĐ tỉnh tặng 40 bằng khen cho cán bộ công đoàn tiêu biểu; các doanh nghiệp biểu dương tôn vinh 550 công nhân tiểu biểu có sáng kiến sáng tạo đem lại năng xuất lao động cao trong dịp tháng công nhân.

            Tuy nhiên, phong trào viết sáng kiến sáng tạo trong CNVCLĐ  vẫn còn một số tồn tại, hạn chế  đó là:

           - Số lượng các sáng kiến có giá trị cao về kinh tế - xã hội, có hàm lượng khoa học cao chưa nhiều, có sáng kiến sau khi xét công nhận, biểu dương nhưng chưa được áp dụng rộng rãi.

           - Phong trào viết sáng kiến vẫn chỉ tập trung ở một số ngành, lĩnh vực đã có bề dày thành tích như Giáo dục - Đào tạo và Y tế; các sáng kiến, kinh nghiệm của CNLĐ trực tiếp sản xuất còn hạn chế.

           - Công đoàn và chuyên môn chưa có nhiều biện pháp tích cực khơi dậy khả năng trí tuệ của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong lĩnh vực hoạt động khoa học kỹ thuật và lao động sáng tạo, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tác giả về lĩnh vực sáng kiến và nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm đúng mức. Vì thế phong trào phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học mới chỉ dừng lại ở một số cán bộ, CNVCLĐ và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

         - Nhiều đơn vị chưa coi trọng việc sơ, tổng kết, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sáng tạo; khen chưa đi đôi với thưởng, giá trị thưởng chưa tương xứng với giá trị làm lợi của đề tài, sáng kiến và công sức nghiên cứu của tác giả.

           - Một số công đoàn cấp huyện, ngành chưa thực sự tích cực trong hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, chưa phát hiện nhân tố là CNLĐ trong các doanh nghiệp có sáng kiến trong lao động sản xuất để tập trung hướng dẫn viết sáng kiến trình các cấp có thẩm quyền và đề xuất giải pháp khen thưởng, biểu dương tại doanh nghiệp.

            Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong những năm tới. Tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp khuyến khích, giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, trong đó coi trọng giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ, biểu dương, tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến, sáng tạo đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả.

           - Đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện công nhận đối với những sáng kiến của CNLĐ trực tiếp trong doanh nghiệp.

            -  LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ môi trường tổ chức lớp tập huấn dành riêng cho cán bộ công đoàn về hướng dẫn cách viết sáng kiến kinh nghiệm trong CNVCLĐ.

                                                                                                                                             Mai Lê

                                                                                                                        ( Liên đoàn Lao động Ninh Bình)


Nguồn: congdoanninhbinh.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 311
Hôm qua : 749