Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG ĐOÀN NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH VỚI PHONG TRÀO “GIỎI VIỆC NƯỚC- ĐẢM VIỆC NHÀ”

Trải qua lịch sử gần 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp, cán bộ, công chức, viên chức nữ ngành Tư pháp đã tích cực đưa chủ trương, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước đi vào cuộc ...

Trải qua lịch sử gần 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp, cán bộ, công chức, viên chức nữ ngành Tư pháp đã tích cực đưa chủ trương, chính sách pháp luật của đảng và nhà nước đi vào cuộc sống, qua đó, khẳng đinh vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cải cách tư pháp, xây dựng  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay tổng số CBCCVCLĐ Sở Tư pháp là 75 đồng chí trong đó nữ 43 đồng chí chiếm tỉ lệ 57%. Hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Công đoàn Viên chức tỉnh phát động; trong những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ CBCCVCLĐ Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác xã hội và gia đình. Bằng nhiều hoạt động thiết thực Ban Nữ công tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Công đoàn các cấp; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ… Tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa, nội dung của phong trào “Giỏi viêc nước, đảm việc nhà”, vận động nữ CBCCVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào do Công đoàn Viên chức phát động. Nội dung tuyên truyền gắn với ngày lễ kỷ niệm: 8/3; 20/10; ngày gia đình Việt Nam 28/6. Thông qua sinh hoạt nữ công, chị em cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, về cuộc sống gia đình và xã hội.

Năm 2016, với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đội ngũ nữ CBCCVCLĐ Sở Tư pháp đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng công sở, cơ quan văn hóa, công đoàn vững mạnh. Trên mọi lĩnh vực và cương vị công tác, chị em đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; luôn có tinh thần học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệp vụ; nuôi con khỏe, dậy con ngoan, gia đình hạnh phúc. Ban Nữ công đã tham mưu với BCH tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh phổ biến kiến thức về Luật pháp, chính sách có liên quan đến phụ nữ (Luật bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình...); đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, truyền thống vẻ vang và sự trưởng thành của phụ nữ trong những năm qua; tổ chức triển khai các hoạt động đăng ký thi đua theo hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh; 100% nữ công chức, viên chức tham gia đăng ký thi đua theo phòng chuyên môn. Tổ chức thi nấu ăn, tổ chức khám sức khỏe cho chị em nữ CBCCVC... thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, tổ chức thăm, tặng quà, động việc tinh thần cho chị em phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền: 3.000.000đồng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” tại các tổ nữ công, qua đó góp phần giúp chị em hiểu sâu sắc thêm về vai trò, trách nhiệm của của người phụ nữ trong gia đình và trong xã hội.

Thực hiện công tác từ thiện, Ban chấp hành công đoàn Sở Tư pháp chỉ đạo Ban nữ công tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia đóng góp xây dựng quỹ thực hiện chương trình ASXH và cứu trợ; đóng góp, ủng hộ ủng hộ 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt với số tiền 20.000.000 đồng; Có 5 đồng chí nữ tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng luôn được nữ cán bộ, công chức, viên chức quan tâm, hưởng ứng. Hàng năm, nhân các ngày lễ 8/3, 20/10 Ban nữ công đã phối hợp với Đoàn thanh niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, động viên chị em tích cực công tác, rèn luyện, học tập..

Ban Nữ công CĐCS đã tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn sở xây dựng chương trình hoạt động Nữ công, tổ chức có hiệu quả các hoạt động về giới, bình đẳng giới, dân số- SKSS, gia đình, trẻ em...; tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với 11 đội tham gia. Trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải 3 cho 6 đội, số tiền trao giải: 3.000.000đồng; tổ chức tặng quà cho chị em với số tiền: 2.000.000đồng; tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Ninh Bình lần thứ XII và mời Bác sỹ của Bệnh viên Phụ sản An thịnh (Hà Nội) tư vấn về sức khỏe sinh sản cho nữ cán bộ, công chức, viên chức của Sở, tặng quà cho chị em với số tiền: 2.400.000đồng.

 Phát động và tổ chức cho nữ cán bộ, đoàn viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với tích cực xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với xây dựng “Gia đình văn hóa”, nuôi con khỏe, ngoan, học giỏi. Năm 2016, có 95% nữ cán bộ, công chức của Sở đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở, 90% gia đình nữ CBCCVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa. Bảng chấm điểm chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt 94/100 điểm, công đoàn Sở Tư pháp được xếp loại CĐCS đạt vững mạnh.

Trong năm Ban nữ công tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp quan tâm, tạo điều kiện cho nữ CBCCVCLĐ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Năm 2015- 2016 có 02 chị được cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 03 chị được cử tham dự lớp Trung cấp chính trị; 02 chị được cử đi học lớp Cao học; 03 chị được cử đi học lớp đảng viên mới; 01 chị được tham dự lớp chuyên viên chính; có 06 đồng chí đã tốt nghiệp Thạc sĩ Luật học. Hàng năm có 90 đến 95% Nữ CCVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, được tặng nhiều bằng khen của Bộ Tư pháp và Bằng khen của UBND tỉnh.

Để phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”, trong thời gian tới Ban nữ công tham mưu với BCH đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác nữ công, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; phát động phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ đảm bảo chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Nữ CBCCVCLĐ. Hàng năm, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 8/3, 20/10.  Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế đất nước; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dậy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc. Tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

Ngô Thị Lý

TB Nữ công CĐCQ Sở Tư pháp

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 251
Hôm qua : 577
Tổng số : 7.079.316