Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoạt động kiểm tra, giám sát sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình

          Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Bình lần thứ XV với mục tiêu và khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm; vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động; vì sự phát triển bền vững của tỉnh Ninh Bình”, Đại hội đã dân chủ tập trung trí tuệ, đúc kết kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết Đại hội với 8 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023, trong đó hoạt động kiểm tra, giám sát được Đại hội giao nhiệm nhiệm vụ: “Hằng năm, UBKT LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát 25% số công đoàn cấp dưới về công tác tài chính và chấp hành điều lệ; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra, giám sát 30% số CĐCS về công tác tài chính và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam” và kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết tích cực thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

          Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình (từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2020), hoạt động kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và về lượng, với mục tiêu:

 Ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ngăn chặn các sai phạm trong việc quản lý, thu, chi, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; qua đó đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, thiếu sót trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, TLĐ và tồn tại, hạn chế, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của tổ chức và đoàn viên; đồng thời kiến nghị biện pháp khắc phục kịp thời tồn tại, khuyết điểm trong chấp hành Điều lệ và các biện pháp truy thu, thu hồi, đền bù thiệt hại trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

Về công tác tổ chức, cán bộ UBKT công đoàn các cấp

Đến tháng 12/2020, trong tổng số 1070 CĐCS có 454 đơn vị có UBKT công đoàn, số ủy viên UBKT và ủy viện BCH phụ trách công tác kiểm tra là 1.889 người, trong đó trình độ thạc sỹ chiếm gần 5%, đại học 43,54%, cao đẳng, trung cấp chiếm 14,5%, một số đồng chí  có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Số lượng và chất lượng UBKT công đoàn các cấp không biến động nhiều so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác kiểm tra, giám sát

Bám sát Nghị quyết Đại hội XV, Công đoàn Ninh Bình, chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của UBKT; từ tháng 6/2018 đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình đã thực hiện 3.817 cuộc kiểm tra, giám sát; bao gồm kiểm tra giám sát chấp hành Điều lệ 1.933 cuộc, kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng tài chính 1.884 cuộc. Truy thu về tài khoản công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên 1,5 tỷ đồng KPCĐ (năm 2018 truy thu 286,4 triệu đồng, năm 2019 truy thu 1.207 triệu đồng, năm 2020 truy thu 54 triệu đồng) do các đơn vị chậm đóng hoặc chây ỳ không đóng KPCĐ.

Kiểm tra đồng cấp tại LĐLĐ tỉnh năm 2019

Kiểm tra chấp hành Điều lệ tại LĐLĐ huyện Kim Sơn

           Về chấp hành Điều lệ: Công đoàn các cấp đã chủ động thực hiện chương trình công tác toàn khóa, công tác năm; bám sát Quy chế làm việc của Ban CH, Ban TV và UBKT trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy nguyên tắc tập chung dân chủ trong sinh hoạt và chỉ đạo điều hành; Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp; Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình bước đầu đã có kết quả. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của công đoàn đến đoàn viên, CNVCLĐ.

 Kiểm tra tài chính tại CĐCS Cty TNHH Giày Chungjye

 Kiểm tra tài chính tại CĐCS Bệnh viện đa khoa Nho Quan

          Về quản lý, sử dụng tài chính: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH, BTV Công đoàn các cấp đã chỉ đạo UBKT công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. 100% các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh tiến hành kiểm tra cùng cấp khi lập báo cáo quyết toán tài chính; Các cuộc kiểm tra, giám sát đã đánh giá tương đối sát ưu điểm, tồn tại và kiến nghị các biện pháp khắc phục, được các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về công đoàn cấp trên. Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn đã có chuyển biến tích cực, tỷ lệ doanh nghiệp đóng 2% KPCĐ qua tài khoản tập trung của TLĐ tăng dần hằng năm; các CĐCS đã chủ động xây dựng và thực hiện thu, chi, quản lý tài chính công đoàn thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, kinh phí chủ yếu dành cho hoạt động phong trào, thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ... góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn; ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng...

           Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

          Công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp công đoàn hết sức quan tâm. Đến giữa nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã tiếp, tư vấn cho 1.781 lượt đoàn viên, CNVCLĐ và nhận 55 đơn kiến nghị (không có đơn tố cáo). Đoàn viên, CNVCLĐ được cán bộ UBKT công đoàn các cấp nhiệt tình tư vấn về pháp luật, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc do vậy, đa số đoàn viên, CNVCLĐ đồng thuận với tư vấn, hòa giải của cán bộ công đoàn. Kết quả tiếp đoàn viên, CNVCLĐ của LĐLĐ tỉnh được các cấp ngành và người lao động đánh giá cao, đến nay, các cấp công đoàn đã phối hợp tham gia với cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết 54/55 đơn kiến nghị; giải quyết cho 02 người hưởng chế độ TNLĐ; 1.599 người được giải quyết việc làm và các quyền lợi khác, 180 người được giải quyết trợ cấp thôi việc. Hiện tại, không có đơn khiếu nại, kiến nghị vượt cấp, không có đơn khiếu nại, kiến nghị không được giải quyết, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, kéo dài, phức tạp, hạn chế ngừng việc tập thể.

          Công tác đào tạo, tập huấn

         Trong nửa nhiệm kỳ, UBKT công đoàn các cấp tổ chức trên 20 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và nghiệp vụ công tác kiểm tra cho trên 4.000 lượt Chủ tịch CĐCS, ủy viên UBKT, ủy viên BCH phụ trách công tác kiểm tra.

          Tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm tra, giám sát

          Một số UBKT công đoàn các cấp thiếu cán bộ nhưng chậm được bổ sung; trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh trong công tác kiểm tra còn hạn chế, còn biểu hiện ngại va chạm, né tránh, nể nang trong thực hiện nhiệm vụ còn khá phổ biến. Hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát còn thấp, chất lượng kiểm tra chưa cao; chế độ thông tin báo cáo, chế độ sinh hoạt và quy trình kiểm tra theo quy định có lúc chưa kịp thời.

          Trong thời gian tới, công đoàn các cấp có tiếp tục chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban kiểm tra. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như kiểm tra chấp hành Điều lệ; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin, phát hiện và kiểm tra kịp thời các dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường về số cuộc kiểm tra, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra. Kết luận kiểm tra phải khách quan, trung thực, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình và các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao vào hoạt động thực tiễn Công đoàn Ninh Bình./.

 Ngô Thanh Bình

 Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 


Nguồn:congdoanninhbinh.org.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 302
Hôm qua : 577
Tổng số : 7.079.367