Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Người cán bộ gương mẫu, tận tụy

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, trong đó có cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn là những người tiên phương, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Là một cán bộ công chức, đặc biệt với vai trò là Huyện Ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, UV BTV Công đoàn huyện Yên Khánh, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau đồng chí Vũ Văn Chung luôn khắc phục khó khăn, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, thấm nhuần và vận dụng tốt những lời Bác dạy, luôn nhiệt huyết, có nhiều đóng góp trong phong trào công đoàn và các hoạt động chuyên môn của huyện Yên Khánh. Với sự cống hiến tích cực của mình, những năm qua, đồng chí đã góp phần đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của khối UBND huyện Yên Khánh đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả được đồng nghiệp và đoàn viên tin yêu quý mến.

Chia sẻ về cái tâm và sự nhiệt huyết của mình trong công tác công đoàn, đồng chí Vũ Văn Chung cho biết: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu hiểu quản lí kinh tế, khoa học kỹ thuật…”; và trong công tác công đoàn, “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt ...”, đồng thời nhận thức được vai trò của cán bộ công đoàn phải chủ động xây dựng quan hệ đoàn kết và phối hợp giúp đỡ nhau giữa các tổ chức và các ngành nghề; luôn đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ, không nên thiên về hình thức. Do vậy nhiều năm qua đồng chí Vũ Văn Chung luôn gắn bó với công tác Công đoàn bằng tâm huyết, sự nhiệt tình và trách nhiệm của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, đồng chí luôn tiết kiệm, giản dị, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tận tụy và hết lòng vì công việc.

Với vai trò là ủy viên UV BTV Công đoàn huyện Yên Khánh, đồng chí Vũ Văn Chung luôn đặt phương châm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động lên hàng đầu, tham mưu cho Công đoàn huyện đề ra các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể cho hoạt động Công đoàn của huyện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thúc đẩy các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện, đồng thời nhiều lần đề xuất các chính sách hỗ trợ cho CNVCLĐ và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện các Chủ doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện, tính riêng trong 5 năm qua (2017-2022) Công đoàn huyện đã hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ tết, hỗ trợ cho đoàn viên mất việc làm trong thời điểm dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp vào năm 2020-2021: 4.260 suất quà, với tổng số tiền 1.922 triệu đồng; bên cạnh đó đồng chí thường xuyên phối hợp với Công đoàn huyện bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, gần gũi cán bộ, công nhân viên chức lao động, nhất là các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ động đề xuất các phương án chăm lo cho đoàn viên công công đoàn bằng tiền và hiện vật, kịp thời giúp đỡ những đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên học tập, lao động, sản xuất...

Cùng với quan tâm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đồng chí Vũ Văn Chung tham mưu cho Công đoàn huyện triển khai thực hiện tốt. Qua đó tạo được tinh thần đoàn kết của CNVCLĐ và niềm tin của CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn.

Trong hoạt động chuyên môn, với cương vị là Huyện ủy  viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Khánh, đồng chí đã dẫn dắt cán bộ công chức của phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, là đơn vị nhiều năm liền giữ vững phong trào thi đua, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Xác định công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt…”, trước yêu cầu ngày càng cao về công tác tổ chức bộ máy, về việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới, đồng chí đã luôn trăn trở, chủ động, kịp thời tham mưu cho công tác tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Quyết định phê duyệt phương án tự chủ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện; Quyết định bổ nhiệm lại 07 Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; bổ nhiệm lại 2 Phó Hiệu trưởng trường Mầm non; Bổ nhiệm, điều động 30 cán bộ quản lý; quyết định điều động, chuyển công tác ra ngoài huyện đối với 15 viên chức ngành giáo dục và đào tạo; điều động nội bộ 32 viên chức ngành giáo dục và đào tạo. Sau luân chuyển, điều động, bổ nhiệm phòng đã thực hiện nghiêm túc việc tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện đảm bảo kịp thời chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước.

Để làm tốt công tác tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện về tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, công tác Xây dựng chính quyền cơ sở, công tác thi đua khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, công tác quản lý Nhà nước về tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ… Trong cuộc sống, đồng chí luôn tích cực, nghiêm khắc đối với chính bản thân mình, hàng ngày ngoài bố trí sắp xếp thời gian công việc khoa học, đặc biệt giành thời gian tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên nghiên cứu kỹ các văn bản của các cấp để công tác tham mưu trúng và đúng. Tích cực tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với việc thực hiện chỉ thị; kịp thời nắm bắt được tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để có kế hoạch và biện pháp giải quyết phù hợp; tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ; tập trung vào các nội dung đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, lề lối tác phong làm việc, nêu cao ý thức trách nhiệm, việc nêu gương trong rèn luyện đạo đức, lối sống, trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện; liên hệ đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ hiện nay của từng cơ quan, đơn vị, làm rõ những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục.

Theo đồng chí Vũ Văn Chung, việc chỉ bảo, giúp đỡ anh em cơ quan, đồng chí, đồng nghiệp vừa là trách nhiệm, vừa làm niềm vui. Trong công tác lãnh đạo cơ quan, đồng chí luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Luôn giữ mối đoàn kết nội bộ, quan tâm giúp đỡ, lắng nghe, chỉ bảo tận tình cho cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy mặc dù khối lượng công việc của cơ quan rất nhiều nhưng bằng tình yêu thương, tận tuỵ, trách nhiệm đồng chí đã quy tụ, động viên cán bộ cơ quan luôn say mê hoàn thành kịp thời tiến độ, khối lượng công việc bằng lòng yêu nghề, trách nhiệm với Đảng, nhà nước, nhân dân. Cũng vì thế mà tập thể cơ quan đã hoàn thành với chất lượng cao các nhiệm vụ quan trọng.

Với sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của đồng chí Vũ Văn Chung, HUV, Trưởng phòng Nội vụ, UVBTV Công đoàn huyện Yên Khánh, cùng với sự ủng hộ, đoàn kết của Ban Chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn huyện, Phòng Nội vụ và sự chung taycủa CNVCLĐ trên địa bàn huyện; Phòng Nội vụ huyện Yên Khánh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2012, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018 và nhiều phần thưởng cao quý khác; cá nhân đồng chí đã có 05 năm liên tục được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở, được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Khi nhận xét về đồng chí Vũ Văn Chung, đồng chí Phùng Thị Hằng, HUV, Chủ tịch LĐLĐhuyện Yên Khánh cho biết: Đồng chí Chung là người rất nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác công đoàn. Từ nhận thức cho tới từng hành động tận tâm, chia sẻ của đồng chí đối với tổ chức và CNVCLĐ đã góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, biến những chỉ tiêu thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028 thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó trong tổ chức Công đoàn huyện Yên Khánh. Đồng chí Vũ Văn Chung là một trong số hàng trăm bông hoa tỏa sáng, không ngừng góp sức mở rộng và nhân lên phong trào“Thi đua yêu nước”,phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn huyện Yên Khánh triển khai sâu rộng, là tấm gương, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Phạm Trung Kiên, LĐLĐ huyện Yên Khánh


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 233
Hôm qua : 366
Tổng số : 7.511.746