CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025! Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục tham gia đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020

Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị; tham gia thực hiện tốt cơ ...

Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị; tham gia thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết công việc, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trước; giảm phiền hà, giảm chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài sản trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được tăng lên. Bộ máy hành chính các cấp của tỉnh đã có những đổi mới theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân...

Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém như: Một số thủ tục còn rườm rà, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ, kịp thời; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách thủ tục hành chính(PAR INDEX) còn thấp và chưa ổn định.Việc thu hút đầu tư dự án công nghệ cao, công nghệ sạch và các dự án lớn chưa nhiều... 

 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, ngày 12/8/2016  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành  Nghị quyết số 01 về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là:

- Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công của tỉnh (PAPI) nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố tốp đầu của cả nước, 100% các thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, giảm ít nhất 30% tổng thời gian giaỉ quyết thủ tục hành chính trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính ngay trong năm 2016, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, dịch vụ do đơn vị sự nghiệp cung cấp đạt trên 80% vào năm 2020.

- Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện cả về điểm số và xếp hạng, phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố tốp đầu của cả nước, tốp 5 các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng.

Tăng cường hiệu quả công tác thu hút đầu tư trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, coi trọng chất lượng hơn số lượng, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp- nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy đạt 80% trở lên.

Kế hoạch số 97, ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về CCHC tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020 đề ra chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020 có 90% các tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; 100% cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2; 50% ở mức độ 3, 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

- Đến năm 2020, phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, sâu rộng, an toàn, bảo mật trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và trong các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính; cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong nhiều lĩnh vực phục vụ nhân dân.

- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan nhà nước các cấp; hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề gắn với chủ trương tinh giản và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế.

Để tham gia có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị nhằm góp phần thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

 Trước tiên, các CĐCS tiếp tục tham mưu với cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; tập trung truyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy Ninh Bình về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Tuyên truyền nâng cao năng lực, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức viên chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, gắn với bố trí, sử dụng CBCCVC đảm bảo hợp lý, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư, dịch vụ công.

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh CCTTHC, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong CBCCVC”; cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”  đi vào chiều sâu, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ CBCCVC, nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu để động viên, khuyến khích, phát huy tính hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ, quan đơn vị.

Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tính công khai, minh bạch; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, CBCCVC; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh./.

                                                        Công đoàn Viên chức Ninh Bình

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 291
Hôm qua : 561
Tổng số : 7.058.515