CNVCLĐ tỉnh Ninh Bình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025! Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn

Thực hiện chương trình, Kế hoạch Kiểm tra năm 2015, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Yên Mô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm ...

Thực hiện chương trình, Kế hoạch Kiểm tra năm 2015, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Yên Mô đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2014 tại 8 CĐCS: Ủy ban nhân dân huyện; TTPHCN tâm thần tỉnh Ninh Bình; Khối Đoàn thể huyện; Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư & Xây dựng Toàn Thành và Công đoàn các xã: Yên Mạc, Yên Nhân, Yên Thành, Khánh Thịnh.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao, Đoàn Kiểm tra đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra và thống nhất đánh giá kết quả việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn năm 2014 tại các CĐCS như sau:

* Kết quả chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Ưu điểm:

- Đa số các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, các quy định của LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Năm 2014, bám sát nội dung công tác tuyên truyền của cấp ủy Đảng; nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và định hướng kế hoạch công tác tuyên truyền của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, các đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến kịp thời để CNVCLĐ và đoàn viên nắm được các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam thông qua hội nghị lồng ghép giao ban của chính quyền, hội nghị chi bộ; thông qua việc cấp phát tài luyện cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trực tiếp tuyên truyền tới đoàn viên ở từng tổ công đoàn được phân công phụ trách.

Quan tâm công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Viết tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh; căng treo khẩu hiệu, băng zôn… tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị. (Điển hình như CĐCS Trung tâm phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Ninh Bình).

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định.

Các đơn vị đã cơ bản duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Việc ghi chép Nghị quyết phản ánh khá đầy đủ, chi tiết các nội dung cần triển khai, thảo luận tại hội nghị. Nghị quyết của tổ chức Công đoàn được Ban Chấp hành và đoàn viên triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. (Tiêu biểu như Công đoàn xã Yên Thành)

Một số đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác thông tin báo cáo đảm bảo cả về tiến độ và chất lượng.

- Tổ chức triển khai thực hiện tương đối kịp thời các chủ trương, kế hoạch công tác của LĐLĐ huyện.

Các đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, ngày 20/10; các hoạt động chia sẻ khó khăn trong “Tháng Công nhân”; Tháng hành động “Vì trẻ em”; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tết Trung Thu; Tết Nguyên đán…Vận động CNVCLĐ tích cực ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa". Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết hoạt động Công đoàn. (Tiêu biểu như: Công đoàn xã Yên Mạc, Công đoàn xã Yên Nhân…).

- Thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động của tổ chức Công đoàn; quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và chính quyền.

Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành bám sát quy chế và nhiệm vụ được phân công phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, Ban Chấp hành CĐCS đã vận động cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn phát huy khả năng trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Chính quyền tôn trọng, quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả.

CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của CBCC và đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. (Điển hình như CĐCS Ủy ban nhân dân huyện).

- Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn.

Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, tham gia, đề xuất với chính quyền đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách; quan tâm tạo điều kiện cho CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, kịp thời động viên CNVCLĐ nhân dịp những ngày Lễ, Tết, khi ốm đau và khi gặp khó khăn. (Tiêu biểu như CĐCS Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Toàn Thành).

Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham quan, du lịch, tạo mối quan hệ hài hòa giữa chính quyền, công đoàn và CNVCLĐ. (Tiêu biểu như CĐCS Khối Đoàn thể…)

- Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Các đơn vị thực hiện khá tốt công tác phát triển và quản lý đoàn viên. Mở sổ theo dõi, quản lý đoàn viên đảm bảo theo quy định; cập nhật kịp thời biến động tăng và biến động giảm khi đoàn viên chuyển đến và đoàn viên chuyển công tác sang cơ quan khác.

Coi trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu và đề nghị các các chi bộ kết nạp đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. (Điển hình như các CĐCS: Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm PHCNTT tỉnh Ninh Bình).

Hạn chế:

Một số CĐCS chưa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện hiện công tác tuyên truyền; kế hoạch thực hiện các chủ trương kế hoạch công tác của LĐLĐ huyện.

Việc duy trì chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành ở một vài CĐCS chưa đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công tác thông tin báo cáo ở một số CĐCS chưa đầy đủ, kịp thời, chất lượng chưa cao.

Một số đơn vị chưa chủ động đề xuất với chính quyền ký quy chế phối hợp hoạt động (Công đoàn xã Khánh Thịnh, Công đoàn xã Yên Nhân).

* Kết quả quản lý, sử dụng tài chính công đoàn

Ưu điểm:

Các đơn vị đã cơ bản thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

Chấp hành tương đối tốt chế độ kế toán của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đảm bảo thu đủ, thu kịp thời đoàn phí công đoàn. Việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi đoàn viên.

Các đơn vị đã mở sổ sách, biểu mẫu kế toán cơ bản đảm bảo quy định. Việc ghi chép sổ kế toán rõ ràng, sạch sẽ. Lập chứng từ thu, chi phản ánh trung thực, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán tương đối khoa học. Lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn đảm bảo thời gian quy định.

Một số đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn như: CĐCS Ủy ban nhân dân huyện, CĐCS Trung tâm Phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Ninh Bình… 

Hạn chế:

- Một số phiếu thu, phiếu chi ở một vài đơn vị không có chứng từ gốc kèm theo.

- Vẫn còn một vài đơn vị chưa mở sổ theo dõi thu, chi ngân sách công đoàn và sổ quỹ tiền mặt. (Công đoàn xã Khánh Thịnh; Công đoàn xã Yên Thành).

- Một số đơn vị chưa ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (CĐCS Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Toàn Thành, Công đoàn xã Yên Nhân).

 

Sau mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra kết luận rõ việc chấp hành tốt những nội dung của Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, đồng thời kiến nghị các biện pháp để CĐCS sớm khắc phục kịp thời tồn tạn, hạn chế. Thông qua kiểm tra đã tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Phạm Thúy Hồng

PCT LĐLĐ huyện Yên Mô

                                                                                       

                                                                                         


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 740
Tổng số : 7.053.153