Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Tại sao phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh? Cán bộ công đoàn là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, đại diện cho người lao động tham gia giải quyết các vấn đề liên ...

Tại sao phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh?

Cán bộ công đoàn là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, đại diện cho người lao động tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, nhằm bảo đảm quan hệ lao động ngày càng hài hoà, ổn định và tiến bộ; do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh chính là góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển KT- XH, là cần thiết khách quan và là yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức công đoàn Việt Nam, đồng thời cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta hiện nay, với những lý do:

- Quá trình đổi mới đang đặt ra những yêu cầu bức xúc, đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị nước ta. Điều này đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn, không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, muốn vậy cần phải xây dựng đội ngũ CBCĐ đủ về số lượng, bảo đảm về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Các mặt tích cực và tiêu cực của cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ tới mọi mặt, mọi đối tượng của đời sống xã hội, Cùng với đó, trước những xu hướng phát triển của công nghiệp 4.0, đặt ra yêu cầu cán bộ công đoàn phải có năng lực để thích ứng và khả năng tiếp cận được với khoa học, công nghệ hiện đại, tiên tiến.

- Thực trạng năng lực của đội ngũ CBCĐ nước ta nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng, nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn có hạn chế nhất định: kiến thức, trình độ hiểu biết về lý luận và thực tiễn của nhiều cán bộ công đoàn chưa theo kịp yêu cầu tình hình mới hiện nay; tư tưởng hành chính hóa hoạt động công đoàn còn có trong tư duy của không ít CBCĐ...hoạt động của nhiều công đoàn cơ sở chưa hiệu quả, thể hiện rõ vai trò và chức năng của mình, nhất là chưa đại diện, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tình trạng vi phạm quyền và lợi ích của công nhân, lao động còn diễn ra.

Đại hội XV công đoàn tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã đề ra chương trình trọng tâm về “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp” trong đó xác định mục tiêu cơ bản về xây dựng đội ngũ CBCĐ được đặt ra như sau:

Một là: Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn các cấp.

Hai là: Đảm bảo đội ngũ cán bộ ở cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên đạt tiêu chuẩn, chức danh cán bộ công đoàn.

Ba là: Nâng cao vai trò, vị trí, uy tín của cán bộ công đoàn trong công nhân, viên chức lao động, góp phần nâng cao vị thế tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời gian tới, tổ chức công đoàn cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Một là: Trước hết, tổ chức công đoàn các cấp và đội ngũ CBCĐ phải tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay để từ đó xác định trách nhiệm là cán bộ công đoàn cần phải thực hiện như thế nào.

Hai là: Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý của Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về đội ngũ CBCĐ.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo về công tác cán bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm sự chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đào tạo CBCĐ. 

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan công đoàn, lãnh đạo các ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh và chủ tịch CĐCS trong chỉ đạo, quản lý và nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công đoàn; tránh tình trạng bao biện, làm thay, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Để cán bộ yếu, không có chiều hướng tiến bộ cần phải xem xét lại năng lực điều hành, hướng dẫn của người đứng đầu.

- Công tác đánh giá CBCĐ phải thực hiện một cách khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, theo tiêu chuẩn, có nội dung và phương pháp đúng đắn; hết sức tránh tình trạng cảm tính của người đánh giá. Đánh giá đúng ưu điểm, mặt được sẽ có tác dụng động viên, thúc đẩy cán bộ phấn đấu. Nói đúng khuyết điểm, nhược điểm sẽ có tác dụng răn đe, ngăn chặn, chỉnh sửa. 

Đối với CBCĐ, trong khả năng hành động còn phải xem đến khả năng tổ chức, vận động, tập hợp, thuyết phục CNVCLĐ vào hoạt động công đoàn.

- Công tác quy hoạch cán bộ phải được chú trọng thực hiện thường xuyên và đồng bộ ở tất cả các cấp công đoàn trên các mặt: tạo nguồn cán bộ; tuyển chọn cán bộ (cần dựa vào tiêu chuẩn CBCĐ từng cấp, từng chức danh) và xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch cán bộ.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ cho CBCĐ phải được tiến hành thường xuyên, cần có phân loại cán bộ để có những nội dung và hình thức bồi dưỡng cho phù hợp. Từ thực tiễn hiện nay, cần coi trọng vào bồi dưỡng các kỹ năng mền giúp cho cán bộ công đoàn đủ tự tin để tham gia giải quyết, đề xuất tham mưu, vận động thuyết phục để chuyển hóa các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tổ chức công đoàn trong tổ chức thực hiện tạo được sự đồng thuận, ủng hộ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiêm chức là những CBCĐ có trình độ và kinh nghiệm đang hoạt động công đoàn ở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành để làm công tác tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn. Nên có hình thức đánh giá khả năng và kỹ năng, trình độ của đội ngũ giảng viên kiêm chức, trong đó thực hiện chỉ tiêu 100% cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp phó (LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, các ban LĐLĐ tỉnh) trở lên phải soạn được giáo án và giảng bài.

- Hằng năm, thực hiện nghiêm quy định trích 15% tổng chi ngân sách công đoàn ở mỗi cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ngoài ra, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí cho đào tạo CBCĐ của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ công đoàn chuyên trách, nhằm tạo ra môi trường, điều kiện cho CBCĐ rèn luyện, thử thách, phát triển, phấn đấu vươn lên. Việc luân chuyển cần phải thật cụ thể, công khai, chủ động và hợp lý. Phương thức luân chuyển cán bộ phải đa dạng, kết hợp chặt chẽ với công tác đánh giá, quy hoạch và đào tạo cán bộ

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách khuyến khích lợi ích, động viên tinh thần đối với CBCĐ. Các cấp công đoàn cần bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ chính sách chung cho cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của mình, đồng thời có các chế độ đãi ngộ thích hợp cho CBCĐ trong tình hình cụ thể để khuyến khích và tạo điều kiện cho họ hoạt động cả vật chất lẫn tinh thần tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được làm việc, cống hiến và thể hiện năng lực nhằm kích thích tính sáng tạo, có sức hấp dẫn lôi cuốn mọi người nỗ lực phấn đấu vươn lên./.

                                                                   Đỗ Thị Thu Hà - LĐLĐ tỉnh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 250
Hôm qua : 577
Tổng số : 7.079.315